PECB

PECB je certifikačný orgán, ktorý poskytuje vzdelávanie a certifikáciu podľa ISO/IEC 17024 jednotlivcom v širokej škále medzinárodných noriem a oborov. Patrí sem napríklad oblasť bezpečnosti informácií, ochrany súkromia a dát, kontinuity podnikania, riadenia kvality a služieb, riadenia rizík, zdravia a bezpečnosti a udržitelnosti.

prečo absolvovať pecb kurzy  Viac o pecb 

Prehľad kurzov

ISO 9001

5 kurzov

ISO 9001 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 9001:2015 Transition cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO 9001 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000

5 kurzov

ISO/IEC 20000 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Implementer cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000:2018 Transition en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001

4 kurzy

ISO/IEC 27001 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Implementer cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Auditor cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 22301

5 kurzov

ISO 22301 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

510 EUR bez DPH

ISO 22301 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 22301:2019 Transition cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002

4 kurzy

ISO/IEC 27002 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

950 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Lead Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005

4 kurzy

ISO/IEC 27005 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Risk Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

950 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 27032

2 kurzy

ISO/IEC 27032 Foundation en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035

3 kurzy

ISO/IEC 27035 Introduction cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Foundation en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 31000

5 kurzov

ISO 31000 Foundation cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO 31000 Risk Manager cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

950 EUR bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO 31000 Transition cz/sk en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO 31000 Introduction en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH