PECB

PECB je certifikačný orgán, ktorý poskytuje vzdelávanie a certifikáciu podľa ISO/IEC 17024 jednotlivcom v širokej škále medzinárodných noriem a oborov. Patrí sem napríklad oblasť bezpečnosti informácií, ochrany súkromia a dát, kontinuity podnikania, riadenia kvality a služieb, riadenia rizík, zdravia a bezpečnosti a udržitelnosti.

prečo absolvovať pecb kurzy  Viac o pecb 

Prehľad kurzov

PECB

1 kurz

Certified Management Systems Internal Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

493 EUR bez DPH

ISO 9001

5 kurzov

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000

5 kurzov

ISO/IEC 20000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000:2018 Transition en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 22301

5 kurzov

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001

4 kurzy

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

840 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002

4 kurzy

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Lead Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005

4 kurzy

ISO/IEC 27005 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27032

2 kurzy

ISO/IEC 27032 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

340 EUR bez DPH

Lead Cybersecurity Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035

3 kurzy

ISO/IEC 27035 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 31000

4 kurzy

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 31000 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 42001

1 kurz

ISO/IEC 42001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Sme autorizovaný partner PECB

Máme radosť, že sa nám v roku 2022 podarilo vďaka vám splniť potrebné požiadavky a stali sme sa autorizovaným partnerom spoločnosti PECB.