ISO/IEC 27032 Foundation

Kód kurzu: P27032F

Termín ISO/IEC 27032 sa týka „kybernetickej bezpečnosti“ alebo „bezpečnosti kyberpriestoru“, ktorá je definovaná ako ochrana súkromia, integrity a dostupnosti dátových informácií v kybernetickom. Preto je kyberpriestor uznávaný ako interakcia osôb, softvéru a celosvetových technologických služieb.

Kurz ISO/IEC 27032 Foundation predstavuje základné koncepty a princípy kybernetickej bezpečnosti vychádzajúce z rámca kybernetickej bezpečnosti ISO/IEC 27032 a NIST.

Vzostup kybernetického priestoru počas digitálnej revolúcie následne spôsobil vznik kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Školiaci kurz ISO/IEC 27032 Foundation predstavuje hlavné koncepty a požiadavky programu kybernetickej bezpečnosti, vrátane zainteresovaných strán v kybernetickom, mechanizmov útokov a zdieľania a koordinácie informácií.

Po školení nasleduje certifikačná skúška. Ak uspejete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27032 Foundation“, ktorý preukazuje vašu znalosť základných konceptov, princípov a techník kybernetickej bezpečnosti.

Náklady za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

340 EUR

408 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 340 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 340 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci zapojení do kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • Jednotlivci so záujmom o oblasť kybernetickej bezpečnosti
 • Jednotlivci so záujmom o kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

 • Základné pojmy a princípy kybernetickej bezpečnosti
 • Korelácia medzi ISO/IEC 27032, rámcom kybernetickej bezpečnosti NIST a ďalšími štandardmi a rámcami
 • Prístupy, metódy a techniky používané v kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávací prístup

 • Kurz zahŕňa cvičenia, kvízy s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a príklady osvedčených postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • Pri vyplňovaní kvízov a cvičení sú účastníci vyzývaní, aby spolu komunikovali a diskutovali.
 • Štruktúra kvízov je podobná ako pri certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27032 a základné princípy a koncepty kybernetickej bezpečnosti

Deň 2: Program kybernetickej bezpečnosti a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27032 Foundation“ spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty kybernetickej bezpečnosti

Oblasť 2: Program kybernetickej bezpečnosti

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o jeden z nižšie uvedených poverovacích údajov. Certifikát dostanete hneď, ako splníte všetky príslušné požiadavky. Ďalšie informácie o certifikácii ISO/IEC 27032 Foundation a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB ISO/IEC 27032 Foundation sú nasledujúce:

Označenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektmi CSMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27032 Foundation PECB Certified ISO/IEC 27032 Foundation skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 200 strán vysvetľujúcich informácií, príkladov, osvedčených postupov, cvičení a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzač na skúške neuspeje, môže ju do 12 mesiacov po úvodnej skúške absolvovať zadarmo.