ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Kód kurzu: 27032

Termín ISO/IEC 27032 sa týka „kybernetickej bezpečnosti“ alebo „bezpečnosti kyberpriestoru“, ktorá je definovaná ako ochrana súkromia, integrity a dostupnosti dátových informácií v kybernetickom. Preto je kyberpriestor uznávaný ako interakcia osôb, softvéru a celosvetových technologických služieb

Školenie ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager vám umožní získať odborné znalosti a schopnosti potrebné na podporu organizácie pri zavádzaní a riadení programu kybernetickej bezpečnosti založeného na normách ISO/IEC 27032 a NIST Cybersecurity framework. Počas tohto školenia získate komplexné znalosti o kybernetickej bezpečnosti, o vzťahu medzi kybernetickou bezpečnosťou a ďalšími typmi IT bezpečnosti a o úlohe zúčastnených strán v kybernetickej bezpečnosti.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 09.10.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 09.10.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
09.10.2023 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
06.11.2023 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Profesionáli v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Odborníci na informačnú bezpečnosť
 • Profesionáli, ktorí chcú riadiť program kybernetickej bezpečnosti
 • Osoby zodpovedné za vývoj programu kybernetickej bezpečnosti
 • IT špecialisti
 • Odborní poradcovia v oblasti informačných technológií
 • IT profesionáli, ktorí chcú zlepšiť svoje technické zručnosti a znalosti

Štruktúra kurzu

 • Komplexné znalosti o prvkoch a operáciách programu kybernetickej bezpečnosti v súlade s ISO/IEC 27032 a rámcom kybernetickej bezpečnosti NIST
 • Korelácia medzi ISO 27032, rámcom NIST Cybersecurity a ďalšími štandardmi a operačnými rámcami
 • Koncepty, prístupy, štandardy, metódy a techniky používané na efektívne nastavenie, implementáciu a správu programu kybernetickej bezpečnosti v rámci organizácie
 • Smernica ISO/IEC 27032 v konkrétnom kontexte organizácie
 • Znalosti k plánovaniu, implementácii, správe, kontrole a udržiavaniu programu kybernetickej bezpečnosti, ako je špecifikované v ISO/IEC 27032 a rámci NIST Cybersecurity
 • Odborné znalosti, aby ste mohli organizácii poradiť ohľadom osvedčených postupov pre správu kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávací prístup

 • Toto školenie je založené na teórii i osvedčených postupoch používaných pri implementácii a riadení programu kybernetickej bezpečnosti
 • Prednášky sú ilustrované príkladmi vychádzajúcimi z prípadových štúdií
 • Praktické cvičenia vychádzajú z prípadovej štúdie, ktorá zahŕňa aj diskusie
 • Praktické testy sú obdobné ako certifikačná skúška

Program kurzu

Deň 1: Úvod do kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich konceptov podľa odporúčaní ISO/IEC 27032

Deň 2: Politiky kybernetickej bezpečnosti, riadenia rizík a mechanizmy útokov

Deň 3: Kontroly kybernetickej bezpečnosti, zdieľanie informácií a koordinácia

Deň 4: Riadenie incidentov, monitorovanie a neustále zlepšovanie

Deň 5: Certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager“ úplne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty kybernetickej bezpečnosti

Oblasť 2: Úloha a zodpovednosti zúčastnených strán

Oblasť 3: Riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti

Oblasť 4: Útočné mechanizmy a kontroly kybernetickej bezpečnosti

Oblasť 5: Zdieľanie a koordinácia informácií

Oblasť 6: Integrácia programu kybernetickej bezpečnosti do riadenia kontinuity podnikania

Oblasť 7: Riadenie kybernetických bezpečnostných incidentov a meranie výkonu

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27032 a procese certifikácie PECB nájdete na Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB Lead Cybersecurity Manager sú:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektmi CSMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27032 Provisional Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27032 Senior Lead Cybersecurity Manager PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov pracovných skúseností v oblasti kybernetickej bezpečnosti Aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby boli tieto činnosti považované za platné, mali by sa riadiť najlepšími postupmi implementácie a riadenia a zahŕňať nasledujúce:

 • Implementácia a správa programu kybernetickej bezpečnosti založeného na ISO/IEC 27032
 • Implementácia a správa kontrol kybernetickej bezpečnosti
 • Zavedenie programu riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti
 • Identifikácia aktív, hrozieb, existujúcej kontroly, zraniteľnosti a dôsledkov
 • Navrhovanie stratégií zmierňovania rizík
 • Implementácia vektorov na zmiernenie útokov
 • Vytvorenie rámca na zdieľanie informácií a koordináciu
 • Správa plánu reakcie na incidenty kybernetickej bezpečnosti

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci cez 400 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.