ISO 9001:2015 Transition

Kód kurzu: 9001T

V našej súčasnej globalizovanej ekonomike a zložitých dodávateľských reťazcoch platí príslovie Johna Ruskina: „Kvalita nie je nikdy náhoda. Je to vždy výsledok úsilia“ je dnes ešte dôležitejší ako v deň, keď to povedal. Organizácie sa nemôžu spoliehať na náhodu a dúfať, že budú dodávať kvalitné produkty a služby; namiesto toho musí zaviesť konzistentný a plánovaný prístup k riadeniu kvality. S viac ako miliónom certifikovaných organizácií po celom svete zostáva ISO 9001 najznámejším svetovým štandardom, ktorý organizáciám poskytuje štruktúrovaný prístup k riadeniu kvality a pomáha im trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú a kde je to možné aj prekračujú požiadavky zákazníkov.

Kurz ISO 9001:2015 vám umožní dôkladne porozumieť rozdielom medzi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Počas tohto kurzu budete schopní získať potrebné znalosti na podporu organizácie pri plánovaní a implementácii procesu prechodu z ISO 9001:2008 QMS na ISO 9001:2015 včas.

Potom, čo sa zoznámite s novými konceptmi a požiadavkami normy ISO 9001:2015, sa môžete zúčastniť skúšky a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 9001:2015 Transition“. Držením prechodného certifikátu PECB budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti na úspešnú aplikáciu zmien ISO 9001:2015 na existujúce QMS.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri, školitelia a/alebo konzultanti zapojení do prechodu QMS na ISO 9001:2015
 • Osoby zodpovedné za plánovanie a implementáciu prechodu na ISO 9001:2015
 • Audítori, ktorí chcú získať certifikáciu ISO 9001:2015

Štruktúra kurzu

 • Zoznámenie sa s hlavnými rozdielmi medzi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
 • Pochopenie nových konceptov a požiadaviek ISO 9001:2015
 • Ako efektívne aplikovať zmeny ISO 9001:2015 na existujúce QMS
 • Nová štruktúra vysokej úrovne normy ISO 9001:2015 a ako ju aplikovať na existujúce QMS

Vzdelávací prístup

 • Toto školenie je založené na teórii i osvedčených postupoch používaných v procese prechodu z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické cvičenia zahŕňajú príklady a diskusie
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 9001:2015

Deň 2: Prechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 9001:2015 Transition“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty ISO 9001:2015

Oblasť 2:Rozdiely medzi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

Oblasť 3: Ako aplikovať novú štruktúru vysokej úrovne na existujúce QMS

Oblasť 4: Pochopenie, interpretácia a plánovanie implementácie zmien ISO 9001:2015

Oblasť 5: Prechod QMS na základe ISO 9001:2015

Oblasť 6: Neustále zlepšovanie QMS na základe ISO 9001:2015

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach na stránkách List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikát uvedený v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 9001 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB sú:

Certifikácia Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektmi QMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 9001:2015 Transition PECB ISO 9001:2015 Transition Exam alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 120 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller