ISO/IEC 27005 Foundation

Kód kurzu: 27005F

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pre zavedenie systematického prístupu k riadeniu rizík informačnej bezpečnosti, ktorý je nevyhnutný pre identifikáciu organizačných potrieb týkajúcich sa požiadaviek na informačnú bezpečnosť a pre vytvorenie efektívneho systému riadenia informačnej bezpečnosti. Táto medzinárodná norma navyše podporuje koncepty ISO/IEC 27001 a je navrhnutá tak, aby napomáhala efektívnej implementácii informačnej bezpečnosti založenej na prístupe k riadeniu rizík.

Kurz ISO/IEC 27005 Foundation umožňuje účastníkom pochopiť základné koncepty a princípy riadenia rizík informačnej bezpečnosti založené na ISO/IEC 27005.

Účasťou na tomto kurze sa účastníci dozvedia viac o štruktúre štandardu vrátane hodnotenia rizík bezpečnosti informácií, zaobchádzania, prijímania, komunikácie a konzultácie a monitorovania a revízie. Ďalej získajú základné znalosti súvisiace s riadením rizík informačnej bezpečnosti na základe iných noriem, ako sú ISO/IEC 27001 a ISO 31000.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžete absolvovať skúšku a pokiaľ ju úspešne zložíte, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27005 Foundation“. Certifikát PECB Foundation ukazuje, že máte znalosti o základných konceptoch, princípoch, metodológiách, procesoch a manažérskych prístupoch používaných pri riadení rizík v oblasti bezpečnosti informácií.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci zapojení do riadenia rizík informačnej bezpečnosti
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch riadenia rizík informačnej bezpečnosti
 • Jednotlivci so záujmom o kariéru v oblasti riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

 • Základné pojmy riadenia rizík informačnej bezpečnosti
 • Korelácia medzi ISO/IEC 27005, ISO 31000, ISO/IEC 27001 a ďalšími normami a regulačnými rámcami
 • Prístupy, metódy a techniky používané na riadenie rizík informačnej bezpečnosti

Vzdelávací prístup

 • Tento kurz obsahuje cvičenia typu esej, kvízy s výberom z viacerých odpovedí, príklady a osvedčené postupy používané pri riadení rizík v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Účastníci sú povzbudzovaní k vzájomnej komunikácii a zapojeniu sa do diskusie a vyplňovania kvízov a cvičení.
 • Kvízy sú podobné certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do základných pojmov riadenia rizík informačnej bezpečnosti a ISO/IEC 27005

Deň 2: Riadenie rizík informačnej bezpečnosti a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Foundation“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti:

Oblasť 1: Základné pojmy riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Oblasť 2: Prístupy a procesy riadenia rizík informačnej bezpečnosti

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o poverenie uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27005 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Označenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27005 Foundation PECB Certified ISO/IEC 27005 Foundation skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 200 strán vysvetľujúcich informácií, príkladov, osvedčených postupov, cvičení a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzači pri skúške neuspejú, môžu skúšku opakovať do 12 mesiacov po úvodnej skúške zadarmo.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27005 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27005 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH