ISO/IEC 20000:2018 Transition

Kód kurzu: 200002018T

Predstavte si, že vaša organizácia má nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od dodania až po zlepšenie. Takýto nástroj existuje vo forme systému riadenia služieb, založeného na medzinárodne uznávanej norme: ISO/IEC 20000-1.

Kurz ISO/IEC 20000 Transition vám umožní dôkladne porozumieť rozdielom medzi ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO/IEC 20000-1:2018. Počas tohto kurzu budete schopní získať odborné znalosti pre podporu organizácie pri plánovaní a implementácii procesu prechodu z ISO/IEC 20000-1:2011 SMS na ISO/IEC 20000-1:2018 včasným spôsobom.

Potom, čo sa zoznámite s novými konceptmi a požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018, môžete sa zúčastniť skúšky a požiadať o osvedčenie „PECB Certified ISO/IEC 20000:2018 Transition“. Držením prechodného certifikátu PECB budete schopní preukázať, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti na úspešné uplatnenie zmien ISO/IEC 20000-1:2018 na existujúcu SMS.

Náklady za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

675 EUR

810 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri, školitelia a/alebo konzultanti zapojení do prechodu SMS ISO/IEC 20000-1:2018
 • Osoby zodpovedné za proces prechodu z ISO/IEC 20000-1:2011 na ISO/IEC 20000-1:2018
 • Audítori usilujúci o vykonanie prechodovej certifikácie ISO/IEC 20000-1:2018

Štruktúra kurzu

 • Hlavné rozdiely medzi ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO/IEC 20000-1:2018
 • Nové koncepty a požiadavky ISO/IEC 20000-1:2018
 • Ako efektívne aplikovať zmeny ISO/IEC 20000-1:2018 na súčasný systém riadenia služieb (SMS)
 • Nová štruktúra vysokej úrovne ISO/IEC 20000-1:2018 a ako ju aplikovať na existujúcu SMS

Vzdelávací prístup

 • Toto školenie je založené na teórii i osvedčených postupoch používaných v procese prechodu z ISO/IEC 20000-1:2011 na ISO/IEC 20000-1:2018
 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 20000-1:2018

Deň 2: ISO/IEC 20000-1:2018 doložka po doložke a certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Základná znalosť ISO/IEC 20000-1 a komplexná znalosť procesov prechodu.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Transition“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:
 • Oblasť 1: Rozdiely medzi ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO/IEC 20000-1:2018
 • Oblasť 2: Pochopiť, interpretovať a plánovať implementáciu zmien ISO/IEC 20000-1:2018:

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 20000-1 a procese certifikácie PECB nájdete v Certification Rules and Policies.

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom SMMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 20000:2018 Transition PECB Certified ISO/IEC 20000-1 Transition skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 120 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu na skúške majú účastníci možnosť skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.