ISO/IEC 27001 Foundation

Kód kurzu: 27001F

ISO/IEC 27001 poskytuje požiadavky na organizácie, ktoré chcú zaviesť, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém riadenia bezpečnosti informácií. Tento rámec slúži ako vodítko pre neustále preskúmavanie bezpečnosti vašich informácií, čo bude príkladom spoľahlivosti a pridanej hodnoty služieb vašej organizácie.

Školenie ISO/IEC 27001 Foundation vám umožní naučiť sa základné prvky pre implementáciu a správu systému riadenia bezpečnosti informácií, ako je špecifikované v ISO/IEC 27001. Počas tohto školenia budete schopní porozumieť rôznym modulom ISMS, vrátane zásad ISMS , postupy, meranie výkonu, záväzok vedenie, interný audit, preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie.
Po ukončení tohto kurzu môžete absolvovať skúšku a požiadať o osvedčenie “PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation”. Certifikát PECB Foundation ukazuje, že ste pochopili základné metodiky, požiadavky, rámec a prístup k riadeniu.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

 • Hlavné koncepty, princípy a definície riadenia bezpečnosti informácií
 • Hlavné požiadavky ISO/IEC 27001 na systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)
 • Prístupy, metódy a techniky používané na implementáciu a správu ISMS

Vzdelávací prístup

 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické cvičenia zahŕňajú príklady a diskusie
 • Cvičné testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do konceptov systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001

Deň 2: Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií a certifikačná skúška

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Osoby zapojené do správy bezpečnosti informácií
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch systémov riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)
 • Jednotlivci, ktorí majú záujem venovať sa kariére v oblasti správy bezpečnosti informácií

Štruktúra kurzu

 • Hlavné koncepty, princípy a definície riadenia bezpečnosti informácií
 • Hlavné požiadavky ISO/IEC 27001 na systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)
 • Prístupy, metódy a techniky používané na implementáciu a správu ISMS

Vzdelávací prístup

 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické cvičenia zahŕňajú príklady a diskusie
 • Cvičné testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Den 1: Úvod do konceptů systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků normy ISO/IEC 27001

Den 2: Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací a certifikační zkouška

Certifikácie

Skúška „PECB ISO/IEC 27001 Foundation“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Oblasť 2: Systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu

Najprv musí kandidát absolvovať kurz PECB ISO/IEC 27001 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po úspešnom zložení skúšky môže požiadať o certifikát “PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation”. Toto je poverenie základnej úrovne.

Nie sú vyžadované žiadne predpoklady ako profesionálne alebo manažérske projektové skúsenosti. Po absolvovaní školenia je teda zloženie skúšky a žiadosť o certifikát jedinou náležitosťou certifikačného programu, ktorú musí držiteľ certifikátu pred získaním certifikátu splniť.

Viac informácií nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikát pre ISO/IEC 27001 Foundation sú:

Označenie Kurz Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom ISMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27001 Foundation PECB ISO/IEC 27001 Foundation PECB ISO/IEC 27001 Foundation Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

840 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH