ISO/IEC 27002 Manager

Kód kurzu: 27002M

ISO/IEC 27002 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje pokyny pre výber a implementáciu kontrol bezpečnosti informácií a pre implementáciu noriem a postupov pre bezpečnosť informácií. Je použiteľný pre organizácie všetkých priemyselných odvetví alebo veľkostí. ISO/IEC 27002 je možné použiť na vytvorenie pokynov pre riadenie bezpečnosti informácií prispôsobených konkrétnemu kontextu organizácie.

Kurz ISO/IEC 27002 Manager poskytuje informácie o implementácii a riadení riadenia bezpečnosti informácií na základe ISO/IEC 27002.

ISO/IEC 27002 Manager umožňuje účastníkom získať potrebné znalosti a zručnosti na podporu organizácie pri výbere, implementácii a správe riadenia bezpečnosti informácií na základe ISO/IEC 27002. Kurz poskytuje informácie, ktoré účastníkom pomôžu získať dôkladné pochopenie ako možno zaobchádzať s rizikami bezpečnosti informácií výberom príslušných kontrol, najmä v kontexte systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Certifikácia PECB ISO/IEC 27002 Manager vám umožní preukázať svoje komplexné znalosti v implementácii a riadení kontrol bezpečnosti informácií na základe osvedčených priemyselných postupov.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

495 EUR

594 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 495 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 495 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažeři podílející se na implementaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001
 • IT profesionálové a konzultanti, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti informační bezpečnosti
 • Členové implementačního týmu ISMS nebo týmu pro bezpečnost informací
 • Osoby odpovědné za informační bezpečnost v organizaci

Štruktúra kurzu

Úspěšným absolvováním tohoto vzdělávacího kurzu budete schopni:

 • Vysvětlit základní pojmy informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí na základě ISO/IEC 27002
 • Diskutovat o vztahu mezi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a dalšími normami a regulačními rámci
 • Podporovat organizaci při efektivním určování, implementaci a správě řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002

Vzdělávací přístup

 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných při zavádění a řízení kontrol bezpečnosti informací.
 • Účastníci jsou povzbuzováni, aby spolu komunikovali a diskutovali při účasti na cvičeních a kvízech.
 • Struktura kvízů je podobná jako u certifikační zkoušky.

Program kurzu

Den 1: Úvod do ISO/IEC 27002

Day 2: Informační aktiva, lidské kontroly, fyzické kontroly a provozní bezpečnostní kontroly

Day 3: Řízení incidentů informační bezpečnosti a monitorování kontrol informační bezpečnosti a certifikační zkoušky

Predpokladané znalosti

Hlavními požadavky pro účast na tomto školení je základní znalost ISO/IEC 27002 a komplexní znalost informační bezpečnosti.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager“ splňuje všechny požadavky programu zkoušek a certifikace PECB (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

Oblast 1: Základní principy a koncepty informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a soukromí

Oblast 2: Řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na stránce List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o pověření uvedená v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky související s vybraným pověřením.

Pověření Zkouška Profesionální zkušenosti ISM zkušenosti Other requirements
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager exam or equivalent Žádné Žádné Podepsání etického kodexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager exam or equivalent Dva roky: Jeden rok praxe v oblasti správy bezpečnosti informací Činnosti řízení informační bezpečnosti: celkem 200 hodin Podepsání etického kodexu PECB

Činnosti v oblasti bezpečnosti informací by se měly řídit nejlepšími postupy implementace a správy a měly by zahrnovat následující:

 1. Vypracování plánu implementace ISMS
 2. Řízení projektu implementace informační bezpečnosti
 3. Zavádění procesů informační bezpečnosti
 4. Výběr a implementace kontrol informační bezpečnosti

Další informace o certifikacích ISO/IEC 27002 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies

Obecné informace

 • Certifikační poplatky a poplatky za zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníkům bude poskytnut školicí materiál obsahující přes 350 stran informací a praktických příkladů.
 • Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 21 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchazeči, kteří absolvovali školicí kurz, ale neuspěli u zkoušky, mají nárok ji jednou zdarma opakovat během 12 měsíců od počátečního data zkoušky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27002 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Lead Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH