ISO 31000 Risk Manager

Kód kurzu: 31000RM

Riziko je prítomné v každom aspekte nášho života, od všedných každodenných činností, ako je výber cesty do práce, až po zložité podnikové rozhodnutia, ako je otvorenie výrobného závodu v inej krajine. V posledných desaťročiach sa vynaložilo veľké úsilie na lepšie pochopenie rizika a jeho povahy, čo viedlo k vytvoreniu metodológií a prístupov, ktoré umožňujú jednotlivcom a organizáciám robiť presné rozhodnutia na základe logického uvažovania. Jeden z najvýznamnejších rámcov pre riešenie rizík poskytuje ISO 31000, medzinárodný štandard, ktorý zahŕňa princípy, overené postupy a pokyny pre riadenie rizík, ktorým organizácia čelí.

Kurz ISO 31000 Risk Manager pomáha účastníkom získať potrebné znalosti a schopnosť integrovať smernice pre riadenie rizík ISO 31000 v organizácii. Poskytuje informácie o princípoch riadenia rizík a ich aplikácii, rovnako ako o základných prvkoch rámca riadenia rizík a krokoch procesu riadenia rizík. Okrem toho poskytuje základné prístupy, metódy a postupy pre hodnotenie rizík v širokej škále situácií.

Po absolvovaní kurzu sa môžete zúčastniť skúšky a požiadať o získanie certifikátu „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“. Poverenie preukazuje vaše znalosti a schopnosť aplikovať proces riadenia rizík v organizácii na základe pokynov ISO 31000 a osvedčených postupov.

Náklady certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

495 EUR

594 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 985 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 495 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 985 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 495 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri alebo konzultanti zodpovední za efektívne riadenie rizík v organizácii
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o princípoch, rámci a procese riadenia rizík
 • Jednotlivci zodpovední za vytváranie a ochranu hodnoty vo svojich organizáciách
 • Jednotlivci so záujmom o kariéru v oblasti riadenia rizík

Štruktúra kurzu

 • Pochopenie princípov riadenia rizík, ako sú formulované v ISO 31000
 • Vytvoriť, udržiavať a neustále zlepšovať rámec riadenia rizík v súlade s pokynmi ISO 31000
 • Aplikácia procesu riadenia rizík v súlade s pokynmi ISO 31000

Vzdelávací prístup

 • Kurz je založený na teórii a osvedčených postupoch používaných v riadení rizík.
 • Prednášky sú doplnené praktickými ukážkami.
 • Účastníci sú povzbudzovaní na komunikáciu a zapojenie do diskusií a cvičení.
 • Cvičenia majú podobnú štruktúru ako otázky certifikačnej skúšky.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 31000 a riadenia rizík a vytvorenie rámca riadenia rizík

Deň 2: Začatie procesu riadenia rizík a hodnotenie rizík na základe ISO 31000

Deň 3: Zaobchádzanie s rizikami, zaznamenávanie a hlásenie, monitorovanie a preskúmavanie a komunikácia a konzultácie podľa ISO 31000

Predpokladané znalosti

Základné pochopenie rámca, procesu a princípov riadenia rizík.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia rizík

Oblasť 2: Vytvorenie rámca riadenia rizík

Oblasť 3: Aplikácia procesu riadenia rizík

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkePECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o příslušné pověření. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky tohoto certifikátu. Více informací o certifikaci naleznete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“ sú:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Risk Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Risk Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení rizík Činnosti riadenia rizík: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby činnosti boli považované za platné skúsenosti s riadením rizík, mali by sa riadiť osvedčenými postupmi riadenia rizík a zahŕňať nasledujúce:

 • Identifikácia aktív, existujúcich opatrení, zdrojov rizík a dôsledkov
 • Posúdenie následkov rizika a pravdepodobnosti incidentu a stanovenie úrovne rizika
 • Vyhodnocovanie úrovní rizík a možností liečby rizík
 • Výber možností liečby rizík, vypracovanie plánu liečby rizík a vyhodnotenie zvyškového rizika
 • Prijatie plánu liečby rizík a zvyškového rizika

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom budú rozdané školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v rozsahu 21 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • Pokiaľ u skúšky neuspejete, môžete ju raz zadarmo opakovať do 12 mesiacov od dátumu prvej skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH