ISO 9001 Lead Implementer

Kód kurzu: 9001LI

PECB ISO 9001 Lead Implementer je päťdňový kurz, ktorého cieľom je pomôcť vám zlepšiť kompetencie nevyhnutné na vytvorenie, implementáciu, prevádzku, údržbu a neustále zlepšovanie QMS. Tento kurz si kladie za cieľ vybaviť vás hlbokými znalosťami požiadaviek ISO 9001 a tiež osvedčenými postupmi a prístupmi používanými na implementáciu a následnú údržbu QMS.

Účasťou na tomto školiacom kurze môžete organizáciám pomôcť využívať štruktúrovaný a na dôkazoch založený prístup k riadeniu kvality ich produktov a služieb. Okrem toho sa tiež dozviete o dôležitosti zamerania na zákazníka a výhodách nastavenia základov organizačnej kultúry, ktorá umožňuje a podporuje kvalitu.

Po školení nasleduje certifikačná skúška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“. UKAS accredited a medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 9001 Lead Implementer“ potvrdzuje vašu spôsobilosť zavádzať QMS na základe požiadaviek ISO 9001.

Náklady na certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia.

Best seller
835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Na konci tohto kurzu bude účastník schopný:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy systému manažérstva kvality (QMS) založeného na ISO 9001
 • Interpretovať požiadavky ISO 9001 na QMS z pohľadu implementátora
 • Iniciovať a plánovať implementáciu QMS založeného na ISO 9001 s využitím metodiky IMS2 PECB a ďalších osvedčených postupov
 • Podporovať organizáciu pri prevádzkovaní, údržbe a neustálom zlepšovaní QMS založeného na ISO 9001
 • Pripraviť organizáciu na podstúpenie certifikačného auditu tretej strany

Vzdelávací prístup

Tento školiaci kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Teória, prístupy a osvedčené postupy používané pri zavádzaní, prevádzke, údržbe a neustálom zlepšovaní systému manažmentu
 • Teoretický základ podporený praktickými príkladmi po celé štyri dni školenia
 • Interakciu medzi lektormi a účastníkmi prostredníctvom otázok a diskusií
 • Esej ako domáca úloha na konci každého dňa
 • Kvízy so samostatnými položkami (po každej sekcii) a kvízy založené na praxi (na konci každého dňa), ktoré majú pripraviť účastníkov na certifikačnú skúšku

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 9001 a začatie implementácie QMS

Deň 2: Plán implementácie QMS

Deň 3: Implementácia QMS

Deň 4: Monitorovanie QMS, neustále zlepšovanie a príprava na audit

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

The main requirements for participating in this training course are a basic knowledge of ISO management system standards, overall knowledge of ISO 9001, and the MS implementation principles. An understanding of ISO’s quality management principles may also facilitate the learning process.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti:

Doména 1: Základné princípy a koncepcia systému manažérstva kvality

Doména 2: Začatie implementácie QMS

Doména 3: Plánovanie implementácie QMS na základe ISO 9001

Doména 4: Implementácia QMS na základe ISO 9001

Doména 5: Monitorovanie a meranie QMS podľa ISO 9001

Doména 6: Neustále zlepšovanie QMS založeného na ISO 9001

Doména 7: Príprava na certifikačný audit QMS

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z poverovacích údajov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením. Ďalšie informácie o povereniach ISO 9001 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Poverenia v certifikačnej schéme PECB ISO 9001 majú nasledujúce požiadavky:

Poverenie Skúška Skúsenosti QMS projektová skúsenosti Ostatné požiadavky
PECB Certified ISO 9001 Provisional Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v manažmente kvality Aktivity projektu: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v manažmente kvality Aktivity projektu: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v manažmente kvality Aktivity projektu: celkom 1 000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikáciou PECB, ktorí majú poverenia vedúceho implementátora aj vedúceho audítora, sa kvalifikujú pre príslušné hlavné poverenie PECB, pretože absolvovali 4 ďalšie základné skúšky súvisiace s touto schémou. Ďalšie informácie o základných skúškach a celkových požiadavkách magisterského štúdia nájdete na PECB Master Credentials.

Aby sa auditné činnosti považovali za platné, mali by sa riadiť osvedčenými audítorskými postupmi a zahŕňať nasledujúce:

  1. Vypracovanie plánu implementácie QMS
  2. Riadenie alebo vedenie implementácie QMS
  3. Začatie projektu implementácie QMS
  4. Implementácia QMS
  5. Vykonávanie činností mapovania procesov
  6. Správa dokumentovaných informácií
  7. Stanovenie výkonnostných ukazovateľov a vyhodnotenie výkonnosti QMS
  8. Vykonávanie činností neustáleho zlepšovania

Všeobecné informácie

 • Náklady za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia.
 • PECB poskytne viac ako 500 strán inštruktážnych materiálov obsahujúcich vysvetlenie, pokyny a praktické príklady.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspešného pokusu o skúšku ju môžem účastník raz bezplatne opakovať do 12 mesiacov od prvého termínu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH