ISO 9001 Lead Auditor

Kód kurzu: 9001LA

V našej súčasnej globalizovanej ekonomike a zložitých dodávateľských reťazcoch platí príslovie Johna Ruskina: „Kvalita nie je nikdy náhoda. Je to vždy výsledok úsilia“ je dnes ešte dôležitejší ako v deň, keď to povedal. Organizácie sa nemôžu spoliehať na náhodu a dúfať, že budú dodávať kvalitné produkty a služby; namiesto toho musí zaviesť konzistentný a plánovaný prístup k riadeniu kvality. S viac ako miliónom certifikovaných organizácií po celom svete zostáva ISO 9001 najznámejším svetovým štandardom, ktorý organizáciám poskytuje štruktúrovaný prístup k riadeniu kvality a pomáha im trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú a kde je to možné aj prekračujú požiadavky zákazníkov.

Kurz PECB ISO 9001 Lead Auditor vám umožní rozvinúť potrebnú spôsobilosť na vykonávanie auditov systému manažérstva kvality (QMS) aplikácií široko používaných zásad, postupov a techník auditu. Toto školenie kombinuje požiadavky ISO/IEC 17021-1, odporúčania ISO 19011 a ďalšie osvedčené postupy auditu a integruje ich do komplexnej metodiky, ktorá vám umožní plánovať, vykonávať a uzatvárať audity posudzovania zhody ISO 9001.

Okrem teórie poskytuje kurz aj príklady, cvičenia a kvízy, ktoré vám pomôžu precvičiť si najdôležitejšie aspekty auditov posudzovania zhody: výklad požiadaviek ISO 9001 v kontexte auditu, zásady auditu, aplikácie metód auditu, prístupy k zhromažďovaniu a overovaniu dôkazov, vedenie audítorského tímu, vypracovanie správ o nezhode a príprava záverečnej správy o audite.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu nasleduje skúška. Ak úspešne zložíte skúšku, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor“. Certifikát „PECB ISO 9001 Lead Auditor“ akreditovaný  UKASa medzinárodne uznávaný certifikát potvrdzuje vaše schopnosti a preukazuje, že máte znalosti a zručnosti pre audit QMS založeného na ISO 9001.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

Best seller
835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kruz ISO 9001 Lead Auditor je určený pre:

 • Audítory usilujúce o vykonávanie a vedenie auditov QMS v mene certifikačných orgánov
 • Profesionálov, ktorí chcú prijať metodiku AMS2 spoločnosti PECB na vykonávanie auditov
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie zhody s požiadavkami ISO 9001
 • Technických odborníkov, ktorí sa chcú pripraviť na audit QMS
 • Profesionálov, ktorí chcú pokračovať v kariére v oblasti posudzovania zhody

Štruktúra kurzu

Na konci tohto kurzu bude účastník schopný:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy systému manažérstva kvality (QMS) založeného na ISO 9001
 • Interpretovať požiadavky ISO 9001 na QMS z pohľadu audítora
 • Vyhodnotiť zhodu QMS s požiadavkami ISO 9001 v súlade so základnými konceptmi a princípmi auditu
 • Naplánovať, vykonať a uzavrieť audit zhody s normou ISO 9001 v súlade s požiadavkami ISO/IEC 17021-1, smernicami ISO 19011 a ďalšími postupmi auditu
 • Spravovať program auditu ISO 9001

Vzdelávací prístup

Tento vzdelávací kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Teóriu, prístupy a osvedčené postupy používané pri auditoch systému riadenia ISO
 • Prednášky ilustrované príkladmi vychádzajúcimi z prípadových štúdií
 • Praktické cvičenia na základe prípadovej štúdie
 • Interakcie medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov
 • Samostatné kvízy prispôsobené tak, aby pripravili účastníkov na certifikačnú skúšku

Program kurzu

Deň 1: Úvod do systému manažérstva kvality (QMS) a ISO 9001

Deň 2: Princípy auditu, príprava a začatie auditu

Deň 3: Audit na mieste

Deň 4: Ukončenie auditu

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Hlavnými požiadavkami pre účasť na tomto školiacom kurze je základné porozumenie požiadavkám ISO 9001 na QMS a komplexnú znalosť princípov auditu.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcie systému manažérstva kvality

Oblasť 2: Požiadavky na systém manažérstva kvality (QMS).

Oblasť 3: Základné koncepty a princípy auditu

Oblasť 4: Príprava auditu ISO 9001

Oblasť 5: Vykonávanie auditu ISO 9001

Oblasť 6: Uzavretie auditu ISO 9001

Oblasť 7: Správa programu auditu ISO 9001

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z certifikácií uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 9001 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu podľa normy PECB ISO 9001 Audítor sú uvedené v tabuľke nižšie:

Certifikát Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 9001 Provisional Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v manažmente kvality Auditná činnosť: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor Exam alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v manažmente kvality Auditná činnosť: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead Auditor PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v manažmente kvality Auditná činnosť: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikáciou PECB, ktorí majú poverenia vedúceho implementátora i vedúceho audítora, sú kvalifikovaní pre príslušné hlavné poverenie PECB, pretože absolvovali 4 ďalšie základné skúšky súvisiace s touto schémou. Ďalšie informácie o základných skúškach a celkových požiadavkách nájdete na PECB Master Credentials.

Aby sa auditné činnosti považovali za platné, mali by sa riadiť osvedčenými audítorskými postupmi a zahŕňať nasledujúce:

 1. Plánovanie auditu
 2. Správa programu auditu
 3. Vypracovanie revíznych správ
 4. Vypracovanie správ o nezhode
 5. Vypracovanie dokumentov audítorskej práce
 6. Kontrola zdokumentovaných informácií
 7. Vykonávanie auditu na mieste
 8. Nadväznosť na nezhody
 9. Vedenie audítorského tímu

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • PECB poskytne školiaci materiál o viac ako 450 stranách informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu na skúške môže uchádzač skúšku raz bezplatne opakovať do 12 mesiacov od prvého termínu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH