ISO/IEC 20000 Foundation

Kód kurzu: 2000F

Predstavte si, že vaša organizácia má nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od dodania až po zlepšenie. Takýto nástroj existuje vo forme systému riadenia služieb, založeného na medzinárodne uznávanej norme: ISO/IEC 20000-1.

Kurz PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation predstavuje základné koncepty riadenia služieb a požiadavky ISO/IEC 20000-1 na systém riadenia služieb (SMS). V tomto kurze sa dozviete o rôznych aspektoch SMS, vrátane kontextu organizácie, zapojenia a činností vrcholového manažmentu, plánovania a zdrojov pre SMS, kontrol a opatrení pre činnosti poskytovania služieb, hodnotenie výkonu a činností neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní výcvikového kurzu môžete absolvovať skúšku. Ak úspešne zložíte skúšku, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO/IEC 20000 Foundation“ preukazuje, že máte celkové znalosti požiadaviek ISO/IEC 20000-1 pre SMS, a umožňuje vám byť súčasťou projektov implementácie SMS.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kurz ISO/IEC 20000 Foundation je určený pre:

 • Manažérov a konzultantov, ktorí sa chcú zoznámiť s požiadavkami ISO/IEC 20000-1 pre SMS
 • Personál zodpovedný za správu, údržbu a zlepšovanie služieb a schopností poskytovania služieb
 • Profesionály hľadajúce znalosti o základných konceptoch riadenia služieb
 • Členmi implementačných a prevádzkových tímov SMS
 • Jednotlivcov, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti riadenia služieb

Štruktúra kurzu

Účasťou na tomto školení získate:

 • Porozumenie základným konceptom, definíciám a prístupom správy služieb
 • Zoznámenie sa s požiadavkami ISO/IEC 20000-1 na systém riadenia služieb
 • Všeobecné porozumenie tomu, ako môže organizácia splniť požiadavky normy ISO/IEC 20000-1

Vzdelávací prístup

Školiaci kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Prednášky ilustrované grafikou, príkladmi a diskusiami
 • Interakcie medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov
 • Kvízy s podobnou štruktúrou ako certifikačná skúška

Program kurzu

Deň 1: Úvod do konceptov správy služieb, SMS a článkov 4-6 normy ISO/IEC 20000-1

Deň 2: články 7-10 normy ISO/IEC 20000-1 a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti:

Doména 1: Základné pojmy a princípy riadenia služieb a SMS založené na ISO/IEC 20000-1

Doména 2: Požiadavky ISO/IEC 20000-1 na SMS – články 4 až 100

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o certifikát uvedený v tabuľke nižšie. Ďalšie informácie o certifikačnej schéme ISO/IEC 20000 a procese certifikácie PECB nájdete na adrese Certification Rules and Policies.

PECB ISO/IEC 20000 Foundation certifikát má nasledujúce požiadavky:

Označenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom SMMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 20000 Foundation PECB Certified ISO/IEC 20000 Foundation skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia
 • Každý účastník dostane výukový materiál obsahujúci vyše 200 strán informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavený záznam o dochádzke v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že účastník (účastníci) skúšku nezložia, môže skúšku raz opakovať zadarmo do 12 mesiacov od termínu prvej skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 20000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH