ISO 22301:2019 Transition

Kód kurzu: 22301T

ISO 22301 nedávno prešla revíziou, ktorá vyplynula z neustále sa meniacej povahy potrieb zákazníkov, prostredia a trhu. Požiadavky normy boli preto upravené tak, aby zodpovedali súčasným i budúcim výzvam kontinuity podnikania.

Kurz „PECB ISO 22301:2019 Transition“ poskytuje podrobné informácie o revidovaných doložkách, pridanej a odobranej terminológii, zníženej normatívnosti normy atď. a pomôže vám dôkladne porozumieť rozdielu medzi ISO 22301:2012 a ISO. 22301:2019. Počas tohto kurzu budete schopní získať potrebné znalosti pre podporu organizácie pri plánovaní a implementácii zmien ISO 22301:2019, a tým sa zapojiť do procesu prechodu z ISO 22301:2012 BCMS na ISO 22301:2019 BCMS v roku včasným spôsobom.

Po oboznámení sa s novými konceptmi a požiadavkami ISO 22301:2019 môžete absolvovať skúšku, a ak ju úspešne zložíte, môžete požiadať o poverenie „PECB Certified ISO 22301:2019 Transition“. Prechodový certifikát PECB preukáže, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti k úspešnému uplatneniu zmien ISO 22301:2019 na súčasný systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS) v akejkoľvek organizácii.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri, školitelia alebo konzultanti zapojení do procesu prechodu BCMS podľa normy ISO 22301:2019
 • Jednotlivci zodpovední za proces prechodu z ISO 22301:2012 BCMS na ISO 22301:2019 BCMS
 • Audítori, ktorí chcú vykonať prechodovú certifikáciu ISO 22301:2019

Štruktúra kurzu

 • Hlavné rozdiely medzi ISO 22301:2012 a ISO 22301:2019
 • Nové koncepty a požiadavky normy ISO 22301:2019
 • Ako efektívne aplikovať zmeny ISO 22301:2019 na súčasný systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS)

Vzdelávací prístup

 • Kurz je založený na teórii i osvedčených postupoch používaných pri vytváraní systému riadenia kontinuity podnikania.
 • Prednášky sú doplnené kvízy.
 • Kvízy sú podobné certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 22301:2019
 • Časť 1: Ciele a štruktúra výcvikového kurzu
 • Časť 2: Normy systému riadenia
 • Časť 3: Revízia projektu ISO 22301
 • Časť 4: Kontext organizácie
 • Časť 5: Leadership
 • Časť 6: Plánovanie
Den 2:ISO 22301:2019 doložka po doložce a certifikační zkouška
 • Časť 7: Podpora
 • Časť 8: Operácia
 • Časť 9: Hodnotenie výkonu
 • Časť 10: Zlepšenie
 • Časť 11: Prechod

Predpokladané znalosti

Od účastníkov, ktorí sa zúčastnia tohto školenia, sa vyžaduje, aby mali základné znalosti o konceptoch kontinuity podnikania a komplexnú znalosť princípov implementácie BCMS.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 22301 Transition“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PEB (ECP).
 • Oblasť 1: Rozdiely medzi ISO 22301:2012 a ISO 22301:2019
 • Oblasť 2: Pochopenie, interpretácia a naplánovanie implementácie zmien ISO 22301:2019

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po zložení skúšky môžete požiadať o poverenia uvedené v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO 22301 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom BCMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 22301:2019 Transition PECB Certified ISO 22301:2019 Transition skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 120 strán vysvetľujúcich informácií, praktických príkladov a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu na skúške môžu účastníci skúšku opakovať do 12 mesiacov po úvodnej skúške zadarmo.
 • Poplatky za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

Naväzujúce kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO 22301 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH