ISO 31000 Foundation

Kód kurzu: 31000F

Riziko je prítomné v každom aspekte nášho života, od všedných každodenných činností, ako je výber cesty do práce, až po zložité podnikové rozhodnutia, ako je otvorenie výrobného závodu v inej krajine. V posledných desaťročiach sa vynaložilo veľké úsilie na lepšie pochopenie rizika a jeho povahy, čo viedlo k vytvoreniu metodológií a prístupov, ktoré umožňujú jednotlivcom a organizáciám robiť presné rozhodnutia na základe logického uvažovania. Jeden z najvýznamnejších rámcov pre riešenie rizík poskytuje ISO 31000, medzinárodný štandard, ktorý zahŕňa princípy, overené postupy a pokyny pre riadenie rizík, ktorým organizácia čelí.

Kurz ISO 31000 Foundation predstavuje základné princípy a prístupy riadenia rizík a príležitostí na základe smerníc ISO 31000. Tento školiaci kurz sa zameriava na hlavné súčasti ISO 31000: základné pojmy a definície, princípy riadenia rizík, rámec riadenia rizík a proces riadenia rizík. Navyše je každý krok procesu riadenia rizík analyzovaný a rozpracovaný individuálne.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžete zložiť skúšku a požiadať o získanie označenia „PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation“. Certifikát preukazuje, že rozumiete základným konceptom rizík a metodológiám pre riadenie rizík založených na smerniciach ISO 31000.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Osoby zapojené do riadenia rizík
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o princípoch, rámci a procese riadenia rizík
 • Jednotlivci, ktorí chcú riadiť riziká a príležitosti vo svojich oblastiach zodpovednosti
 • Jednotlivci so záujmom o kariéru v oblasti riadenia rizík

Štruktúra kurzu

 • Hlavné koncepty a princípy riadenia rizík, ktoré sú uvedené v ISO 31000
 • Pokyny ISO 31000 pre vytvorenie rámca riadenia rizík
 • Aplikácia procesu riadenia rizík v súlade s pokynmi ISO 31000

Vzdelávací prístup

Kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Prednášky sú ilustrované grafikou, príkladmi a diskusiami
 • Interakcie medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov
 • Kvízy s podobnou štruktúrou ako skúška

Program kurzu

Deň 1: Úvod do riadenia rizík, súčasti ISO 31000 a začatie procesu riadenia rizík

Deň 2: Hodnotenie rizík, spracovanie rizík, zaznamenávanie a hlásenie, monitorovanie a preskúmavanie a komunikácia a konzultácie podľa ISO 31000

Certifikácie

Skúška plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia rizík

Oblasť 2: Rámec riadenia rizík a proces riadenia rizík

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Najprv musí kandidát absolvovať kurz PECB ISO 31000 Foundation. Potom musia absolvovať skúšku a po úspešnom zložení skúšky budú môcť kandidáti požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation“. Toto je poverenie základnej úrovne.

Nie sú vyžadované žiadne predpoklady pre profesionálne alebo manažérske projektové skúsenosti. Po absolvovaní školenia je teda zloženie skúšky a žiadosť o certifikát jedinou náležitosťou certifikačného programu, ktorú musí držiteľ certifikátu pred získaním certifikátu splniť.

Viac informácií nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikát sú:

Označenie Kurz Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation PECB ISO 31000 Foundation PECB ISO 31000 Foundation skúška Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.
 • PECB poskytne viac ako 200 strán inštruktážnych materiálov obsahujúcich vysvetlenie, pokyny a praktické príklady.
 • Bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 31000 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO 31000 Lead Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH