ISO 9001 Foundation

Kód kurzu: 9001F

V našej súčasnej globalizovanej ekonomike a zložitých dodávateľských reťazcoch platí príslovie Johna Ruskina: „Kvalita nie je nikdy náhoda. Je to vždy výsledok inteligentného úsilia“ je dnes ešte dôležitejší ako v deň, keď to povedal. Organizácie sa nemôžu spoliehať na náhodu a dúfať, že budú dodávať kvalitné produkty a služby; namiesto toho musí zaviesť konzistentný a plánovaný prístup k riadeniu kvality. S viac ako miliónom certifikovaných organizácií po celom svete zostáva ISO 9001 najznámejším svetovým štandardom, ktorý organizáciám poskytuje štruktúrovaný prístup k riadeniu kvality a pomáha im trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú a kde je to možné aj prekračujú požiadavky zákazníkov.

ISO 9001 Foundations je dvojdňový kurz, ktorý sa zameriava na koncepty a manažment kvality a poskytuje celkové vysvetlenie požiadaviek ISO 9001 na systém manažérstva kvality (QMS). V tomto kurze sa zoznámite s rôznymi aspektmi QMS založeného na ISO 9001, ako je rola vrcholového manažmentu, riziká a príležitosti, politika kvality, procesy, ktoré utvárajú činnosti poskytovania produktov a služieb, požiadavky na hodnotenie výkonnosti, a dôležitosť neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu môžete absolvovať skúšku. Ak skúšku úspešne zložíte, môžete požiadať o označenie „Držiteľ certifikátu ISO 9001“. Tento certifikát preukazuje, že máte všeobecné znalosti požiadaviek ISO 9001 na QMS a umožňuje vám byť súčasťou projektov implementácie QMS.

Náklady na skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kurz ISO 9001 Foundations je určený pre:

 • Manažérov a konzultantov hľadajúcich znalosti o základných konceptoch manažmentu kvality
 • Profesionálov, ktorí sa chcú zoznámiť s požiadavkami ISO 9001 na QMS
 • Personál zodpovedný za udržiavanie a zlepšovanie kvality produktov a služieb svojej organizácie
 • Jednotlivcov, ktorí chcú pokračovať v kariére v riadení kvality

Štruktúra kurzu

Po úspešnom absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Popísať koncepty, princípy a definície riadenia kvality
 • Vysvetliť hlavné požiadavky ISO 9001 na systém manažérstva kvality
 • Identifikovať potenciálne akcie a prístupy, ktoré môžu organizácie použiť na dosiahnutie súladu s ISO 9001

Vzdelávací prístup

Kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Prednášky, ktoré sú ilustrované grafikou, príkladmi a diskusiami
 • Interakciu medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov
 • Kvízy s podobnou štruktúrou ako skúška

Program kurzu

Deň 1: Úvod do konceptov kvality, QMS a článkov 4–6 normy ISO 9001

Deň 2: články 7 – 10 normy ISO 9001 a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška plne spĺňa požiadavky programu certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti:

Oblasť 1: Základné pojmy a princípy manažmentu kvality a QMS na základe ISO 9001

Oblasť 2: Požiadavky ISO 9001 na systém manažérstva kvality – články 4 až 10

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Najprv musí účastník absolvovať kurz PECB ISO 9001 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po úspešnom zložení skúšky môže požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 9001 Foundation“.

Nie sú vyžadované žiadne predpoklady pre profesionálne alebo manažérske projektové skúsenosti. Po absolvovaní školenia je teda zloženie skúšky a žiadosť o certifikát jedinou náležitosťou certifikačného programu, ktorú musí účastník pred získaním certifikátu splniť.

Viac informácií nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikát sú:

Názov skúšky Kurz Skúška Skúsenosti MS audit/zkušenosti QMS projektové zkušenosti Další požadavky
PECB Certificate Holder in ISO 9001 Foundation Ukončenie kurzu PECB ISO 9001 Foundation Zloženie skúšky PECB ISO 9001 Foundation Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Náklady za certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.
 • PECB poskytne viac ako 200 strán inštruktážnych materiálov obsahujúcich vysvetlenie, pokyny a praktické príklady.
 • Bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH