ISO 22301 Foundation

Kód kurzu: 22301F

Ako medzinárodný štandard pre systém riadenia kontinuity podnikania je ISO 22301 navrhnutý tak, aby chránil, znižoval pravdepodobnosť výskytu, pripravoval sa na rušivé incidenty, reagoval na ne a zotavoval sa z nich, keď nastanú. Vďaka systému riadenia kontinuity podnikania je vaša organizácia pripravená detekovať hrozby a predchádzať im.

Tento kurz je navrhnutý tak, aby pomohol účastníkom porozumieť základným konceptom a princípom systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) založeného na ISO 22301. Účasťou na tomto školení sa účastníci dozvedia viac o štruktúre a požiadavkách normy vrátane politiky BCMS , záväzok najvyššieho vedenia, interný audit, preskúmanie vedením a proces neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní kurzu môžete absolvovať skúšku a pokiaľ ju úspešne zložíte, môžete požiadať o poverenie „Držiteľ certifikátu PECB v nadácii ISO 22301“. Vďaka certifikátu PECB Foundation máte znalosti o základných konceptoch, princípoch, metodológiách, požiadavkách, rámci a manažérskom prístupe používanom v kontinuite podnikania.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci zapojení do kontinuity podnikania
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch systémov riadenia kontinuity podnikania (BCMS)
 • Jednotlivci so záujmom o kariéru v kontinuite podnikania

Štruktúra kurzu

 • Koncepty, princípy a definície riadenia kontinuity podnikania
 • Hlavné požiadavky ISO 22301 na systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS)
 • Prístupy a techniky používané na implementáciu a riadenie BCMS

Vzdelávací prístup

 • Súčasťou prednášok sú diskusie a príklady.
 • Súčasťou cvičenia sú kvízy s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.
 • Účastníci sú povzbudzovaní k vzájomnej komunikácii a zapojeniu sa do diskusie a vyplňovania kvízov.
 • Kvízy sú obdobou certifikačnej skúšky.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) a ISO 22301

Deň 2: Systém riadenia kontinuity podnikania a certifikačná skúška

Certifikácie

Skúška „PECB Certificate Holder in ISO 22301 Foundation“ vyhovuje požiadavkám programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

 • Oblasť 1: Základné princípy a koncepty systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS)
 • Oblasť 2: Business continuity management system (BCMS)

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Najprv musí kandidát absolvovať kurz PECB ISO 22301 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po úspešnom zložení skúšky bude môcť požiadať o certifikát „Držiteľ certifikátu PECB v nadácii ISO 22301“. Toto je poverenie základnej úrovne.

Nie sú vyžadované žiadne predpoklady pre profesionálne alebo manažérske projektové skúsenosti. Po absolvovaní školenia je teda zloženie skúšky a žiadosť o certifikát jedinou náležitosťou certifikačného programu, ktorú musí kandidát pred získaním certifikátu splniť.

Viac informácií o nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikát pre ISO 22301 Foundation sú:

Označenie Kurz Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom BCMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO 22301 Foundation PECB ISO 22301 Foundation PECB ISO 22301 Foundation zkouška Žiadne Žiadne  Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom bude poskytnutý výukový materiál obsahujúci viac ako 200 strán vysvetľujúcich informácií, diskusných tém, príkladov a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade, že uchádzači pri skúške neuspejú, môžu skúšku opakovať do 12 mesiacov po úvodnej skúške zadarmo.

Naväzujúce kurzy

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO 22301:2019 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH