ISO 31000 Lead Risk Manager

Kód kurzu: 31000LR

Riziko je prítomné v každom aspekte nášho života, od všedných každodenných činností, ako je výber cesty do práce, až po zložité podnikové rozhodnutia, ako je otvorenie výrobného závodu v inej krajine. V posledných desaťročiach sa vynaložilo veľké úsilie na lepšie pochopenie rizika a jeho povahy, čo viedlo k vytvoreniu metodológií a prístupov, ktoré umožňujú jednotlivcom a organizáciám robiť presné rozhodnutia na základe logického uvažovania. Jeden z najvýznamnejších rámcov pre riešenie rizík poskytuje ISO 31000, medzinárodný štandard, ktorý zahŕňa princípy, overené postupy a pokyny pre riadenie rizík, ktorým organizácia čelí.

Kurz ISO 31000 Lead Risk Manager pomáha účastníkom rozvíjať ich kompetencie k podpore organizácie vytvárať a chrániť hodnotu riadením rizík, rozhodovaním a zlepšovaním výkonu pomocou smerníc ISO 31000. Poskytuje informácie o základných prvkoch a efektívnej implementácii rámca riadenia rizík, aplikácii procesu riadenia rizík a opatreniach potrebných pre úspešnú integráciu týchto prvkov na splnenie cieľov organizácie. Ďalej poskytuje návod na výber a aplikáciu techník pre hodnotenie rizík v širokej škále situácií.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžu účastníci zložiť skúšku a požiadať o získanie certifikátu „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“. Poverenie preukazuje, že účastník má teoretické a praktické znalosti a odborné schopnosti na podporu a vedenie procesov riadenia rizík založených na smerniciach ISO 31000 a osvedčených postupoch v tejto oblasti.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Riaditelia rizík, manažéri
 • Jednotlivci zodpovední za tvorbu a ochranu hodnoty v organizáciách
 • Členovia vrcholového vedenia, ktorí hľadajú rady, ako by malo byť riadenie rizík integrované na strategickej úrovni
 • Osoby zodpovedné za procesy riadenia rizík
 • Jednotlivci so záujmom o riadenie rizík

Štruktúra kurzu

 • Pochopenie princípov riadenia rizík, ako sú formulované v ISO 31000
 • Vytvoriť, udržiavať a neustále zlepšovať rámec riadenia rizík v súlade s pokynmi ISO 31000
 • Aplikácia proces riadenia rizík v súlade s pokynmi ISO 31000
 • Procesy zaznamenávania a vykazovania rizík, rovnako ako aktivity v oblasti komunikácie rizík
 • Monitorovanie, kontrola a zlepšenie rámca a procesu riadenia rizík na základe výsledkov činností riadenia rizík

Vzdelávací prístup

 • Kurz je založený na teórii a osvedčených postupoch používaných v riadení rizík.
 • Prednášky sú doplnené praktickými príkladmi a scenármi.
 • Účastníci sú povzbudzovaní na komunikáciu a zapojenie do diskusií a cvičení.
 • Cvičenia majú podobnú štruktúru ako otázky certifikačnej skúšky.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO 31000 a riadenie rizík

Deň 2: Stanovenie rámca riadenia rizík a začatie procesu riadenia rizík

Deň 3: Analýza rizík, hodnotenie rizík a ošetrenie rizík podľa ISO 31000

Deň 4: Záznam a hlásenie, monitorovanie a revízia a komunikácia a konzultácie podľa ISO 31000

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Základné pochopenie rámca, procesu a princípov riadenia rizík.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ je v súlade s požiadavkami programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia rizík

Oblasť 2: Vytvorenie rámca riadenia rizík

Oblasť 3: Začatie procesu riadenia rizík a vyhodnotenie rizík

Oblasť 4: Úprava rizík

Oblasť 5: Evidencia a hlásenie rizík

Oblasť 6: Sledovanie a kontrola rizík

Oblasť 7: Riziková komunikácia a konzultácia

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom zložení skúšky môžete požiadať o príslušné poverenie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky tohto certifikátu. Viac informácií o certifikácii nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ sú:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s riadením rizík Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení rizík Činnosti riadenia rizík: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v riadení rizík Činnosti riadenia rizík: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v riadení rizík Činnosti riadenia rizík: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Aby činnosti riadenia rizík mohli byť považované za platné skúsenosti s riadením rizík, mali by sa riadiť najlepšími postupmi riadenia rizík a zahŕňať nasledujúce:

 • Definovanie prístupu k riadeniu rizík
 • Navrhovanie a implementácia celkového procesu riadenia rizík pre organizáciu
 • Definovanie kritérií hodnotenia rizík
 • Identifikácia aktív, existujúcich opatrení, zdrojov rizík a dôsledkov
 • Posúdenie následkov rizika a pravdepodobnosti incidentu
 • Vyhodnocovanie úrovní rizík a možností liečby rizík
 • Posúdenie zvyškového rizika
 • Komunikácia o riziku
 • Vykonávanie revízie riadenia rizík

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia.
 • Účastníkom budú rozdané školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán a praktické príklady.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v rozsahu 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).

Naväzujúce kurzy

ISO 31000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 31000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 31000 Risk Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH

ISO 31000 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH