ISO/IEC 27002 Lead Manager

Kód kurzu: 27002LM

ISO/IEC 27002 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje pokyny pre výber a implementáciu kontrol bezpečnosti informácií a pre implementáciu noriem a postupov pre bezpečnosť informácií. Je použiteľný pre organizácie všetkých priemyselných odvetví alebo veľkostí. ISO/IEC 27002 je možné použiť na vytvorenie pokynov pre riadenie bezpečnosti informácií prispôsobených konkrétnemu kontextu organizácie.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkom získať komplexné znalosti a porozumieť implementácii a riadeniu riadenia bezpečnosti informácií na základe ISO/IEC 27002.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkom rozvíjať potrebné znalosti a zručnosti pre podporu organizácie pri efektívnom určovaní, zavádzaní a riadení kontrol bezpečnosti informácií. Kurz poskytuje informácie, ktoré účastníkom pomôžu interpretovať ovládacie prvky ISO/IEC 27002 v špecifickom kontexte organizácie.

PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager Certifikácia preukazuje, že ste získali potrebnú odbornosť pre stanovenie adekvátnych kontrol zabezpečenia informácií potrebných na liečbu rizík identifikovaných procesom hodnotenia rizík.

Po kurze nasleduje skúška. Ak skúšku úspešne zvládnete, môžete požiadať o poverenie “PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager”.

Náklady na certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí chcú zlepšiť svoje znalosti týkajúce sa implementácie riadenia bezpečnosti informácií v ISMS založenom na ISO/IEC 27001
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie bezpečnosti informácií, dodržiavanie predpisov, rizík alebo riadenia v organizácii
 • IT profesionáli alebo konzultanti, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti informačnej bezpečnosti
 • Členovia implementačného tímu ISMS alebo tímu pre bezpečnosť informácií

Štruktúra kurzu

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu budú účastníci schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a súkromia na základe ISO/IEC 27002
 • Uvedomiť si vzťah medzi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ďalšími normami a regulačnými rámcami
 • Interpretovať riadenie bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27002 v konkrétnom kontexte organizácie
 • Podporovať organizáciu pri efektívnom určovaní, implementácii a správe riadenia bezpečnosti informácií na základe ISO/IEC 27002
 • Vysvetliť prístupy a techniky používané na implementáciu a efektívne riadenie kontrol informačnej bezpečnosti

Vzdelávací prístup

 • Kurz kombinuje teóriu aj prax pomocou praktických príkladov z implementácie a riadenia kontrol informačnej bezpečnosti.
 • Kurz obsahuje cvičenia typu esej a kvízy s možnosťou výberu z niekoľkých možností, z ktorých niektoré sú založené na praktických príkladoch.
 • Účastníci sú povzbudzovaní, aby spolu komunikovali a diskutovali pri účasti na cvičeniach a kvízoch.
 • Štruktúra kvízov je podobná ako pri certifikačnej skúške.

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27002

Deň 2: Úloha a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti informácií, kontroly ľudí a fyzickej kontroly

Deň 3: Aktíva zabezpečenia informácií, riadenia prístupu a ochrana informačných systémov a sietí

Deň 4: Riadenie a testovanie incidentov informačnej bezpečnosti a monitorovanie riadenia bezpečnosti informácií na základe ISO/IEC 27002

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Hlavnými požiadavkami pre účasť v tomto školiacom kurze je základná znalosť ISO/IEC 27002 a komplexná znalosť riadenia bezpečnosti informácií.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager“ spĺňa všetky požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty informačnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a súkromia

Oblasť 2: Systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) a začatie implementácie riadenia bezpečnosti informácií ISO/IEC 27002

Oblasť 3: Implementácia a riadenie organizačných a ľudských kontrol na základe ISO/IEC 27002

Oblasť 4: Zavádzanie a riadenie fyzikálnych a technologických kontrol na základe ISO/IEC 27002

Oblasť 5: Meranie výkonu, testovania a monitorovania riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27002

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.
Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z poverení uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, akonáhle splníte všetky požiadavky vybraného poverenia.
Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektmi ISCMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 27002 Provisional Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Dva roky, z toho aspoň jeden v riadení informačnej bezpečnosti Minimálne 200 hodín činností v oblasti správy informačnej bezpečnosti Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v manažmente bezpečnosti informácií Činnosti riadenia informačnej bezpečnosti: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 27002 Senior Lead Manager PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager zkouška nebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v manažmente bezpečnosti informácií Činnosti riadenia informačnej bezpečnosti: celkom 1 000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Činnosti v oblasti bezpečnosti informácií by sa mali riadiť najlepšími postupmi implementácie a správy a mali by zahŕňať nasledujúce:

 1. Vypracovanie plánu implementácie ISMS
 2. Riadenie projektu implementácie informačnej bezpečnosti
 3. Zavádzanie procesov informačnej bezpečnosti
 4. Výber procesov informačnej bezpečnosti
 5. Zavádzanie kontrol informačnej bezpečnosti

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27002 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Účastníkom budú poskytnuté školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií, praktických príkladov, cvičení a kvízov.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchádzači, ktorí absolvovali školiaci kurz, ale neuspeli pri skúške, majú nárok ju raz zadarmo opakovať v priebehu 12 mesiacov od počiatočného dátumu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27002 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH