ISO/IEC 27035 Foundation

Kód kurzu: 27035F

V dnešnom svete sú incidenty informačnej bezpečnosti považované za neisté riziká, ktoré môžu vážne poškodiť podnikanie. Organizácia tak musí podniknúť kroky k rýchlej identifikácii, vyhodnoteniu a efektívnemu riadeniu incidentov. ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje najlepšie postupy a pokyny pre vykonávanie strategického plánu riadenia incidentov a prípravu na reakciu na incidenty.
ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management poskytuje základné princípy zabezpečenia na prevenciu a účinnú reakciu na incidenty informačnej bezpečnosti. ISO/IEC 27035 navyše zahŕňa špecifické procesy pre správu incidentov, udalostí a potenciálnych zraniteľností v oblasti bezpečnosti informácií.

Školenie ISO/IEC 27035 Foundation vám umožní naučiť sa základné prvky implementácie plánu riadenia incidentov a správy incidentov zabezpečenia informácií. Počas tohto kurzu budete schopní porozumieť procesom správy incidentov zabezpečenia informácií.

Po absolvovaní tohto kurzu môžete zložiť skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27035 Foundation“. Certifikát PECB Foundation ukazuje, že ste pochopili základné metodiky, požiadavky a prístup k riadeniu.

Poplatky za certifikát a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

675 EUR

810 EUR s DPH

Najbližší termín od 24.07.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 24.07.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.08.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.10.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 675 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
24.07.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
14.08.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
18.09.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
09.10.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
06.11.2023 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 675 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci so záujmom o prístupy k procesu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných princípoch a konceptoch riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
 • Jednotlivci, ktorí majú záujem venovať sa kariére v riadení incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

 • Porozumenie základným pojmom riadenia incidentov informačnej bezpečnosti
 • Korelácia medzi ISO/IEC 27035 a ďalšími normami a regulačnými rámcami
 • Procesné prístupy používané na efektívnu správu incidentov zabezpečenia informácií

Vzdelávací prístup

 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické cvičenia zahŕňajú príklady a diskusie
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do základných princípov a konceptov riadenia incidentov informačnej bezpečnosti pomocou ISO/IEC 27035
Deň 2: Prístupy k procesu riadenia incidentov informačnej bezpečnosti a certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Preferované sú základné znalosti o správe bezpečnostných incidentov.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27035 Foundation“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepcia riadenia incidentov informačnej bezpečnosti

Oblasť 2: Správa incidentov zabezpečenia informácií

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenie uvedené v tabuľke nižšie. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27035 a procese certifikácie PECB nájdete naCertification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB Foundation sú:

Označenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom ISIMMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27035 Foundation PECB Certified ISO/IEC 27035 Foundation skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27035 Introduction en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH