ISO 9001 Introduction

Kód kurzu: 9001I

SO 9001 Introduction je jednodňový školiaci kurz, ktorý vás zoznámi so základnými pojmami kvality, manažmentu kvality a požiadavkami ISO 9001 na systém manažérstva kvality (QMS). Okrem toho tento kurz ukazuje hlavné výhody QMS a končí časťou obsahujúcou užitočné pokyny na certifikáciu QMS.

185 EUR

222 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 185 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 185 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre:

 • Jednotlivcov, ktorí hľadajú zjednodušený úvod do kvality, riadenia kvality a ISO 9001
 • Konzultantov, poradcov a profesionálov, ktorí sa chcú zoznámiť s požiadavkami ISO 9001 na QMS
 • Personál zodpovedný za riadenie, udržiavanie a zlepšovanie kvality produktov a služieb v organizácii
 • Profesionály ašpirujúce na kariéru v riadení kvality

Štruktúra kurzu

Na konci tohto kurzu bude účastník schopný:

 • Pochopiť hlavné pojmy a definície súvisiace s kvalitou
 • Pochopiť štruktúru a prvky QMS na základe požiadaviek ISO 9001

Vzdelávací prístup

Školiaci kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Cvičenie typu esej a kvízy s možnosťou výberu z viacerých odpovedí
 • Interakcia medzi školiteľom a účastníkmi prostredníctvom otázok, diskusií a vysvetlení

Program kurzu

Tento jednodňový vzdelávací kurz sa skladá z nasledujúcich častí:

 • Časť 1: Ciele a štruktúra kurzu
 • Časť 2: Normy a regulačné rámce
 • Časť 3: Základné pojmy a princípy manažmentu kvality
 • Časť 4: Prehľad požiadaviek ISO 9001 – články 4 až 10
 • Časť 5: Príprava na certifikáciu
 • Časť 6: Ukončenie školenia

Všeobecné informácie

 • PECB poskytne viac ako 100 strán inštruktážnych materiálov obsahujúcich vysvetlenie, pokyny a praktické príklady.
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnia, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 7 kreditov CPD (Continuing Professional Development).

Naväzujúce kurzy

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

ISO 9001:2015 Transition en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH