ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Kód kurzu: 2000LI

Predstavte si, že vaša organizácia má nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od dodania až po zlepšenie. Takýto nástroj existuje vo forme systému riadenia služieb, založeného na medzinárodne uznávanej norme: ISO/IEC 20000-1.

Výhody implementácie systému riadenia služieb (SMS) založeného na požiadavkách ISO/IEC 20000-1 sú rozmanité: systém riadenia je založený na štruktúre vysokej úrovne ISO (HLS), ktorá umožňuje ľahšiu integráciu s existujúcimi systémami riadenia, štandard obsahuje postupy, ktoré sa osvedčili ako užitočné v odvetví riadenia služieb, požiadavky uvedené v odsekoch 4–10 umožňujú organizácii vytvoriť štruktúrovaný prístup k riadeniu činností poskytovania služieb a prinášať hodnotu svojim zákazníkom, norma umožňuje organizácii vytvoriť základy, ktoré môže v budúcnosti zlepšiť.

Kurz si kladie za cieľ poskytnúť hlboké pochopenie požiadaviek ISO/IEC 20000-1, rovnako ako osvedčených postupov a prístupov používaných na implementáciu a následnú údržbu systému riadenia služieb.

Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu môžete zložiť skúšku. Ak budete úspešní, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ potvrdzuje vaše odborné schopnosti a spôsobilosť pri implementácii SMS na základe požiadaviek ISO/IEC 20000-1.

Náklady na certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.

835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Školenie ISO/IEC 20000 Lead Implementer je určené pre:

 • Manažérov alebo konzultantov, ktorí sú zapojení do implementácie systému riadenia služieb v organizácii
 • Manažérov a zamestnancov, ktorí chcú pomôcť svojej organizácii splniť požiadavky na služby a poskytovať hodnotu
 • Projektových manažérov, konzultantov alebo odborných poradcov, ktorí chcú zvládnuť implementáciu systému riadenia služieb na základe požiadaviek ISO/IEC 20000-1
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami ISO/IEC 20000-1 v organizácii
 • Členmi realizačného tímu SMS

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám umožní:

 • Získať komplexné pochopenie konceptov, prístupov, metód a techník používaných na implementáciu a efektívnu správu SMS
 • Uvedomiť si koreláciu medzi normou ISO/IEC 20000-1, normami radu ISO/IEC 20000 a ďalšími normami ISO
 • Získať schopnosť interpretovať požiadavky ISO/IEC 20000-1 v konkrétnom kontexte organizácie
 • Rozvíjať potrebné znalosti a odborné znalosti pre podporu organizácie pri efektívnom plánovaní, implementácii, správe, monitorovaní a údržbe SMS
 • Získať odborné znalosti pre poradenstvo organizácii pri zavádzaní osvedčených postupov SMS

Tento vzdelávací kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

 • Teória, prístupy a osvedčené postupy používané v riadení služieb
 • Prednášky, ktoré sú ilustrované príkladmi a praktickými cvičeniami vychádzajúcimi z prípadovej štúdie s diskusiou
 • Interakcie medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov

Program kurzu

Deň 1: Úvod do radu ISO/IEC 20000 a začatie SMS

Deň 2: Plán realizácie SMS

Deň 3: Implementácia SMS

Deň 4: SMS monitoring, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

Deň 5: Certifikačná skúška

Predpokladané znalosti

Hlavnými požiadavkami pre účasť na tomto školení sú základné znalosti noriem systému manažmentu ISO, všeobecné porozumenie ISO/IEC 20000-1 a povedomie o princípoch implementácie systému manažmentu.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Pokrýva nasledujúce oblasti:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty systému riadenia služieb

Oblasť 2: Požiadavky na systém správy služieb

Oblasť 3: Plánovanie implementácie SMS na základe ISO/IEC 20000-1

Oblasť 4: Implementácia SMS založená na ISO/IEC 20000-1

Oblasť 5: Monitorovanie a meranie SMS na základe ISO/IEC 20000-1

Oblasť 6: Neustále zlepšovanie SMS založené na ISO/IEC 20000-1

Oblasť 7: Príprava na SMS certifikačný audit

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránkach List of PECB ExamsExamination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, hneď ako splníte všetky požiadavky súvisiace s vybraným poverením.

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 20000 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Certifikačná schéma PECB ISO/IEC 20000 Implementer má nasledujúce požiadavky:

Poverenie Skúška Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s projektom SMMS Ďalšie požiadavky
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Dva roky: Jeden rok praxe v riadení IT služieb Aktivity na projekte: celkom 200 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Päť rokov: Dva roky praxe v oblasti správy IT služieb Aktivity na projekte: celkom 300 hodín Podpísanie etického kódexu PECB
PECB Certified ISO/IEC 20000 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer skúška alebo ekvivalent Desať rokov: Sedem rokov praxe v riadení IT služieb Aktivity na projekte: celkom 1000 hodín Podpísanie etického kódexu PECB

Poznámka: Jednotlivci s certifikáciou PECB, ktorí vlastnia poverenia Lead Implementera a Lead Audítora, sú kvalifikovaní pre príslušné poverenia PECB Master Credential, pretože absolvovali 4 ďalšie základné skúšky, ktoré súvisia s touto schémou. Podrobnejšie informácie o základných skúškach a celkových požiadavkách nájdete na nasledujúcom odkaze:https://pecb.com/en/master-credentials.  

Aby boli skúsenosti s projektom MS považované za platné, mali by sa riadiť osvedčenými postupmi implementácie a zahŕňať nasledujúce:

 1. Vypracovanie plánu implementácie SMS
 2. Začatie implementácie SMS
 3. Implementácia SMS
 4. Správa, monitorovanie a údržba SMS
 5. Identifikácia príležitosti na neustále zlepšovanie a konať podľa nich

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia
 • Budú poskytnuté materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov.
 • Účastníkom, ktorí absolvovali vzdelávací kurz, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu platné vo výške 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu na skúške môže uchádzač skúšku raz bezplatne opakovať do 12 mesiacov od prvého termínu skúšky.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 20000 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH