ISO/IEC 27002 Foundation

Kód kurzu: 27002F

ISO/IEC 27002 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje pokyny pre výber a implementáciu kontrol bezpečnosti informácií a pre implementáciu noriem a postupov pre bezpečnosť informácií. Je použiteľný pre organizácie všetkých priemyselných odvetví alebo veľkostí. ISO/IEC 27002 je možné použiť na vytvorenie pokynov pre riadenie bezpečnosti informácií prispôsobených konkrétnemu kontextu organizácie.

Školenie ISO/IEC 27002 Foundation vám umožní naučiť sa základné prvky pre implementáciu riadenia bezpečnosti informácií, ako je špecifikované v ISO/IEC 27002. Počas tohto školenia budete schopní porozumieť tomu, ako ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 súvisia s ISO/IEC 27003 (Smernica pre implementáciu ISMS), ISO/IEC 27004 (Meranie informačnej bezpečnosti) a ISO/IEC 27005 (Riadenie rizík v informačnej bezpečnosti).
Po absolvovaní tohto kurzu môžete zložiť skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27002 Foundation“. Certifikát PECB Foundation ukazuje, že ste pochopili základnú metodológiu a prístup k riadeniu.
Náklady za certifikáciu a skúšku sú zahrnuté v cene školenia.
350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
05.08.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci so záujmom o riadenie bezpečnosti informácií a kontroly bezpečnosti informácií
 • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch systému riadenia bezpečnosti informácií a kontrol bezpečnosti informácií
 • Jednotlivci, ktorí majú záujem venovať sa kariére v oblasti správy bezpečnosti informácií

Štruktúra kurzu

 • Implementácia riadenia bezpečnosti informácií v súlade s ISO/IEC 27002
 • Korelácia medzi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ďalšími normami a regulačnými rámcami
 • Porozumenie prístupom, metódam a technikám používaným na implementáciu kontrol bezpečnosti informácií

Vzdelávací prístup

 • Prednášky sú doplnené praktickými otázkami a príkladmi
 • Praktické cvičenia zahŕňajú príklady a diskusie
 • Praktické testy sú podobné certifikačnej skúške

Program kurzu

Deň 1: Úvod do ISO/IEC 27002 a systému riadenia bezpečnosti informácií

Deň 2: Kontrola a certifikačná skúška ISO/IEC 27002

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Foundation“ plne spĺňa požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP). Skúška pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Oblasť 1: Základné princípy a koncepty manažmentu bezpečnosti informácií

Oblasť 2: Kontroly bezpečnosti informácií založené na ISO/IEC 27002

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke List of PECB Exams a Examination Rules and Policies.

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o poverenie uvedené v tabuľke nižšie. Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 27002 a procese certifikácie PECB nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáciu PECB Foundation sú:

Označenie Skúšky Profesionálne skúsenosti Skúsenosti s auditom/posúdením MS Skúsenosti s projektom ISCMS Ďalšie požiadavky
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27002 Foundation PECB Certified ISO/IEC 27002 Foundation skúška alebo ekvivalent Žiadne Žiadne Žiadne Podpis etického kódexu PECB

Všeobecné informácie

 • Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia
 • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov
 • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 14 kreditov CPD (Continuing Professional Development).
 • V prípade neúspechu pri skúške môžete skúšku do 12 mesiacov zadarmo opakovať.

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27002 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Lead Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

ISO/IEC 27002 Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

495 EUR bez DPH