ISO/IEC 20000 Introduction

Kód kurzu: 2000I

Predstavte si, že vaša organizácia má nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od dodania až po zlepšenie. Takýto nástroj existuje vo forme systému riadenia služieb, založeného na medzinárodne uznávanej norme: ISO/IEC 20000-1.

Úvod do ISO/IEC 20000 je jednodňový kurz, ktorý predstavuje základné koncepty riadenia služieb a poskytuje prehľad požiadaviek ISO/IEC 20000-1 na systém riadenia služieb (SMS). Tento kurz navyše zdôrazňuje prepojenie ISO/IEC 20000-1 s ďalšími normami radu ISO/IEC 20000 a poskytuje prehľad hlavných činností spojených s certifikáciou SMS.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.04.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.04.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 24.07.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.04.2023 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
24.07.2023 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kurz ISO/IEC 20000 Introduction je určený pre:

  • Manažérov a konzultantov, ktorí sa chcú zoznámiť s požiadavkami ISO/IEC 20000-1 pre SMS
  • Personál zapojený do plánovania a poskytovania služieb
  • Personál zodpovedný za udržiavanie a zlepšovanie schopností správy služieb
  • Jednotlivci, ktorí túžia po kariére v riadení služieb

Štruktúra kurzu

Na konci tohto vzdelávacieho kurzu bude účastník schopný:

  • Pochopiť hlavné koncepty systému riadenia služieb (SMS) a jeho procesov založených na ISO/IEC 20000-1
  • Pochopiť základné prvky SMS na základe požiadaviek ISO/IEC 20000-1

Vzdelávací prístup

Školiaci kurz je zameraný na účastníkov a obsahuje:

  • Cvičenie typu esej a kvízy s možnosťou výberu z viacerých možností
  • Interakcie medzi účastníkmi prostredníctvom otázok a návrhov

Program kurzu

Tento jednodňový vzdelávací kurz sa skladá z nasledujúcich častí:

Časť 1: Ciele a štruktúra kurzu

Časť 2: Normy a regulačné rámce

Časť 3: Základné pojmy a princípy riadenia služieb

Časť 4: Prehľad požiadaviek ISO/IEC 20000-1 – články 4 až 10

Časť 5: Príprava na certifikačný audit

Časť 6: Ukončenie školenia

Všeobecné informácie

  • Budú poskytnuté školiace materiály s viac ako 100 stranami informácií a praktických príkladov.
  • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 7 kreditov CPD (Continuing Professional Development).

Predpokladané znalosti

Pre účasť v tomto vzdelávacom kurze nie sú žiadne predpoklady.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 20000 Foundation en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

675 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Auditor en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ISO/IEC 20000 Lead Implementer en/cz

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

1 440 EUR bez DPH