ISO/IEC 27035 Introduction

Kód kurzu: 27035I

V dnešnom svete sú incidenty informačnej bezpečnosti považované za neisté riziká, ktoré môžu vážne poškodiť podnikanie. Organizácia tak musí podniknúť kroky k rýchlej identifikácii, vyhodnoteniu a efektívnemu riadeniu incidentov. ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje najlepšie postupy a pokyny pre vykonávanie strategického plánu riadenia incidentov a prípravu na reakciu na incidenty.
ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management poskytuje základné princípy zabezpečenia na prevenciu a účinnú reakciu na incidenty informačnej bezpečnosti. ISO/IEC 27035 navyše zahŕňa špecifické procesy pre správu incidentov, udalostí a potenciálnych zraniteľností v oblasti bezpečnosti informácií.

Kurz ISO/IEC 27035 Introduction vám umožní porozumieť základným konceptom riadenia incidentov bezpečnosti informácií.

Absolvovaním kurzu ISO/IEC 27035 Introduction pochopíte dôležitosť riadenia incidentov bezpečnosti informácií a výhody, ktoré môžu podniky, spoločnosť a vlády získať.

185 EUR

222 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 365 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 185 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 365 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 185 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

  • Jednotlivci so záujmom o riadenie incidentov v informačnej bezpečnosti
  • Jednotlivci, ktorí chcú získať znalosti o hlavných procesoch riadenia incidentov informačnej bezpečnosti

Štruktúra kurzu

  • Porozumenie konceptom, prístupom, metódam a technikám používaným na správu incidentov zabezpečenia informácií
  • Zoznámenie sa s postupmi správy incidentov zabezpečenia informácií

Program kurzu

Deň 1: Úvod do konceptov a princípov riadenia incidentov bezpečnosti informácií založených na ISO/IEC 27035

Všeobecné informácie

  • Bude distribuovaný školiaci materiál obsahujúci viac ako 100 strán informácií a praktických príkladov
  • Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 7 kreditov CPD (Continuing Professional Development).

Naväzujúce kurzy

ISO/IEC 27035 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH