Vyberte si kurz zadarmo vďaka projektu ÚPSVaR!

Získajte až 100% príspevok na vzdelávanie prostredníctvom projektu Zručnosti pre trh práce

Národný projekt „Zručnosti pre trh práce“ je iniciatívou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Projekt poskytuje možnosť cieleného vzdelávania pre zamestnancov, ktorí sa chcú zdokonaliť v rôznych oblastiach. Tento projekt je skvelá príležitosť, ako sa uplatniť v IT sektore, ktorý má potenciál na trhu práce. Vyberte si z našej ponuky a získajte až 100% príspevok na vzdelávanie prostredníctvom projektu Zručnosti pre trh práce.

Pre koho je tento projekt určený?

Projekt „Zručnosti pre trh práce“ je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú buď zamestnaní (ZoZ), alebo sú evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní (UoZ) a chcú si zlepšiť svoje postavenie na trhu práce.

 • Ľudia, ktorí potrebujú nové vedomosti na vykonávanie svojej práce
 • Ľudia, ktorí si chcú zlepšiť svoje postavenie na trhu práce a získať nové vedomosti
 • Ľudia, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, kde budú potrebovať nové znalosti
 • Ľudia, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní

Ako si vybrať kurzy?

Účastníci si môžu vybrať kurzy podľa svojich potrieb a záujmov. Pri mnohých kurzoch máte tiež možnosť získať celosvetovo uznávanú certifikáciu, ktorá vám bude prínosom pri hľadaní zamestnania. Väčšina kurzov prebieha on-line z pohodlia domova a trvajú 1-5 dní. Na rýchle vybavenie odporúčame vyberať primárne z garantovaných kurzov, ktoré nájdete tu.

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na ÚPSVaR je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začiatkom kurzu
 • UoZ (nezmestnaní) budú mať vzdelávacie kurzy preplácané v plnej výške
 • ZoZ (zamestnaní) budú mať vzdelávacie kurzy preplácané vo výške 80 %

Ako sa môžem prihlásiť na IT kurzy prostredníctvom tohto programu?

 1. Vyberte si jeden z garantovaných kurzov alebo si pozrite ďalšie kurzy z našej ponuky, vyberte si dátum kurzu (ktorý sa začne najskôr za 40 dní) a kontaktujte nás na edu@edutrainings.cz.
 2. Vyplňte dokument ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ako ZoZ (zamestnaní) nebo UoZ (nezamestnaní) a pošlite nám ho.
 3. Pošleme Vám naspäť druhý dokument POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA VZDELÁVANIA O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVANIA na doplnenie vašej žiadosti.
 4. Kompletnú žiadosť môžete podať na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky (nie e-mailom). Pri ZoZ je potrebné 1 deň pred podaním ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA sa ešte zaevidovať na Úrade práce ako ZoZ.
 5. ÚPSVaR Vás bude do kontaktovať. V prípade, že príspevok schválil, podpíšete Dohodu s Úradom práce a obdržíte vzdelávací poukaz, ktorý nám zašlete e-mailom.
 6. Na kurz Vás zaregistrujeme, zašleme e-mailom pozvánku aj s prístupovými údajmi a môžete kurz absolvovať.
 7. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vystavíme Certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý spolu s faktúrou od nás predložíte Úradu práce. Faktúru vystavuje vzdelávacia agentúra na meno účastníka, avšak platba za kurz prebehne priamo z účtu Úradu práce na účet vzdelávacej agentúry. V Dohode s Úradom práce, účastník kurzu splňomocňuje Úrad práce, že sa takýmto spôsobom môže platba vykonať. Úspešné absolvovanie kurzu je podmienkou na získanie príspevku.

Viac informácií o tomto programe nájdete pre ZoZ (zamestnaní) tu a pre UoZ (nezamestnaní) tu. Dúfame, že vám tento projekt pomôže začať vašu cestu v oblasti IT a čoskoro sa uvidíme na kurzoch. Pokud máte jakékoliv otázky, tak nás neváhejte konktaktovat: edu@edutrainings.cz. Žijete v Česku? Podobný program funguje aj tam!