Vyberte si kurz zadarmo vďaka projektu ÚPSVaR!

Získajte 100% príspevok na vzdelávanie prostredníctvom projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

Projekt je pozastavený! V súčasnosti sa plánuje nové kolo.

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je iniciatívou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Projekt poskytuje možnosť cieleného vzdelávania pre zamestnancov, ktorí sa chcú zdokonaliť v rôznych oblastiach. Tento projekt je skvelá príležitosť, ako sa uplatniť v IT sektore, ktorý má potenciál na trhu práce. Vyberte si z našej ponuky a získajte 100% príspevok na vzdelávanie prostredníctvom projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Maximálna čiastka, ktorú môžete od Úradu práce na vzdelávanie získať je 1800 EUR.

Pre koho je tento projekt určený?

Projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je určený pre uchádzačov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú zamestnaní (nie sú evidovaní na úrade práce ako nezamestnaní) a chcú si zlepšiť svoje postavenie na trhu práce.

  • Ľudia, ktorí potrebujú nové vedomosti na vykonávanie svojej práce
  • Ľudia, ktorí si chcú zlepšiť svoje postavenie na trhu práce a získať nové vedomosti
  • Ľudia, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, kde budú potrebovať nové znalosti

Ako si vybrať kurzy?

Účastníci si môžu vybrať kurzy podľa svojich potrieb a záujmov. Pri mnohých kurzoch máte tiež možnosť získať celosvetovo uznávanú certifikáciu, ktorá vám bude prínosom pri hľadaní zamestnania. Väčšina kurzov prebieha on-line z pohodlia domova a trvajú 1-5 dní. Na rýchle vybavenie odporúčame vyberať primárne z garantovaných kurzov, ktoré nájdete tu.

Ako sa môžem prihlásiť na naše IT kurzy prostredníctvom tohto programu?

  1. Vyberte si jeden z garantovaných kurzov alebo si pozrite ďalšie kurzy z našej ponuky, vyberte si dátum kurzu a kontaktujte nás.
  2. Zaregistrujte sa ako ZoZ (záujemca o zamestnanie) na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. K tomu vyplníte tento dokument.
  3. Vyplníte prvú časť dokumentu pre poskytnutie príspevku na vzdelávanie na ÚPSVaR. Potom nám dokument zašlite e-mailom na doplnenie druhej časti. Formulár si môžete stiahnuť tu.
  4. ÚPSVaR Vás bude do 21 dní kontaktovať. V prípade, že príspevok schválil, podpíšete Dohodu s Úradom práce a obdržíte vzdelávací poukaz, ktorý nám zašlete e-mailom.
  5. Na kurz Vás zaregistrujeme, zašleme e-mailom pozvánku aj s prístupovými údajmi a môžete kurz absolvovať.
  6. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám vystavíme Certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý spolu s faktúrou od nás predložíte Úradu práce. Faktúru vystavuje vzdelávacia agentúra na meno účastníka, avšak platba za kurz prebehne priamo z účtu Úradu práce na účet vzdelávacej agentúry. V Dohode s Úradom práce, účastník kurzu splňomocňuje Úrad práce, že sa takýmto spôsobom môže platba vykonať. Podmienkou preplatenia 100% sumy kurzu je úspešné absolvovanie a dokončenie kurzu.

Viac informácií o tomto programe nájdete tu. Dúfame, že vám tento projekt pomôže začať vašu cestu v oblasti IT a čoskoro sa uvidíme na kurzoch. Pokud máte jakékoliv otázky, tak nás neváhejte konktaktovat: edu@edutrainings.cz. Žijete v Česku? Podobný program funguje aj tam!