ISO/IEC 42001 Lead Implementer

Kód kurzu: 42001LI

Školiaci kurz ISO/IEC 42001 Lead Implementer poskytuje účastníkom základné kompetencie potrebné na efektívne plánovanie, implementáciu, správu, monitorovanie, údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia umelej inteligencie (AIMS).

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu budete schopní:

 • Vysvetliť základné pojmy a princípy AIMS založené na ISO/IEC 42001
 • Interpretovať požiadavky ISO/IEC 42001 na AIMS z pohľadu implementátora
 • Iniciovať a plánovať implementáciu AIMS na základe ISO/IEC 42001 s využitím metodiky IMS2 PECB a ďalších osvedčených postupov
 • Podporovať organizáciu pri prevádzke, údržbe a neustálom zlepšovaní AIMS na základe ISO/IEC 42001
 • Pripraviť organizáciu na certifikačný audit tretej strany

Vzdelávací prístup

 • Tento školiaci kurz kombinuje teoretické koncepty a praktické príklady založené na aplikáciách umelej inteligencie v reálnom svete a umožňuje účastníkom pochopiť praktické aspekty implementácie AIMS.
 • Školiaci kurz obsahuje cvičenia typu esej a kvízy s možnosťou výberu z niekoľkých možností, z ktorých niektoré sú založené na scenároch.
 • Účastníci sú vyzývaní, aby spolupracovali a zapájali sa do zmysluplných diskusií s ostatnými študentmi pri riešení kvízov a cvičení.
 • Formát kvízu presne zodpovedá formátu certifikačnej skúšky a zaisťuje, že účastníci sú na skúšku dobre pripravení.

Poplatky za certifikáciu a skúšky sú zahrnuté v cene školenia.

Účastníkom, ktorí sa školenia zúčastnili, bude vystavené potvrdenie o absolvovaní kurzu v hodnote 31 kreditov CPD (Continuing Professional Development).


835 EUR

1 002 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 665 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 835 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 665 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Self-Paced 365 dní en 835 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Umelá inteligencia (AI) sa stáva hnacou silou v dnešnom technologickom prostredí. Jeho aplikácia sa rozšírila do mnohých odvetví. Jeho rýchle rozšírenie prinieslo jedinečné výzvy a úvahy, ktoré vyžadujú špecifické odborné znalosti na zabezpečenie jeho efektívnej implementácie a zodpovedného riadenia. Školiaci kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je vašou vstupnou bránou na zvládnutie praktickej implementácie a zodpovedného riadenia systému riadenia AI.

Školiaci kurz PECB ISO/IEC 42001 Lead Implementer je navrhnutý tak, aby vás pripravil na implementáciu systému riadenia umelej inteligencie v súlade s normou ISO/IEC 42001. Poskytuje vám potrebné kompetencie k efektívnemu prevádzaniu stratégií umelej inteligencie do použiteľných riešení. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné pochopenie osvedčených postupov implementácie AI a rámca pre jej úspešnú integráciu v rámci organizácií a vybaviť vás praktickými odbornými znalosťami pre riadenie projektov implementácie AIMS.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení skúšky môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer“, ktorý preukazuje vašu schopnosť efektívne implementovať stratégie umelej inteligencie.


Cieľová skupina

 • Profesionáli zodpovední za dohľad a riadenie projektov AI
 • Konzultanti/poradci ohľadom stratégií implementácie AI
 • Odborní poradcovia a špecialisti s cieľom zvládnuť praktickú implementáciu AIMS v súlade s ISO/IEC 42001
 • Jednotlivci, ktorí majú za úlohu zabezpečiť, aby projekty umelej inteligencie dodržiavali požiadavky na umelú inteligenciu v rámci organizácie
 • Členovia implementačných tímov AIMS podieľajúcich sa na implementácii systémov AI
 • Vedúci pracovníci a manažéri, ktorí chcú robiť informované rozhodnutia týkajúce sa implementácie umelej inteligencie a jej súladu s ISO/IEC 42001

 

 

 

Štruktúra kurzu

 • Deň 1: Úvod do ISO/IEC 42001 a začatie implementácie AIMS
 • Deň 2: Plánovanie implementácie AIMS
 • Deň 3: Implementácia cieľa AIMS
 • Deň 4: Monitorovanie AIMS, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit
 • Deň 5: Certifikačná skúška


Predpokladané znalosti

Hlavnou požiadavkou pre účasť na tomto školení je mať všeobecné znalosti AIMS a ISO/IEC 42001.

 

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer“ spĺňa všetky požiadavky programu skúšok a certifikácie PECB (ECP).

Pokrýva nasledujúce oblasti kompetencií:

Doména 1: Základné princípy a koncepty systému riadenia umelej inteligencie (AIMS)

Doména 2: Požiadavky na systém správy umelej inteligencie

Doména 3: Plánovanie implementácie AIMS na základe ISO/IEC 42001

Doména 4: Implementácia AIMS na základe ISO/IEC 42001

Doména 5: Monitorovanie a meranie AIMS na základe ISO/IEC 42001

Doména 6: Neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit AIMS

Dĺžka skúšky: 3 hodiny

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a pravidlách a zásadách skúšok.

Po zložení skúšky si môžete požiadať o jeden z poverovacích údajov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát dostanete, akonáhle splníte všetky požiadavky vybraného poverenia.

Credential Exam Professional experience AIMS project experience Other requirements
PECB Certified ISO/IEC 42001 Provisional Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Two years: At least one year in artificial intelligence management At least 200 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Five years: At least two years in artificial intelligence management At least 300 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified ISO/IEC 42001 Senior Lead Implementer PECB Certified ISO/IEC 42001 Lead Implementer exam or equivalent Ten years: At least seven years in artificial intelligence management At least 1,000 hours of project activities Signing the PECB Code of Ethics

Skúsenosti s projektom AIMS by sa mali riadiť osvedčenými postupmi implementácie a zahŕňať nasledujúce:

 • Vypracovanie obchodného prípadu implementácie AIMS
 • Riadenie projektu implementácie AIMS
 • Implementácia CIEĽOV
 • Správa dokumentovaných informácií AIMS
 • Stanovenie metrík
 • Vykonávanie nápravných opatrení
 • Sledovanie výkonu AIMS
 • Vedenie realizačného tímu AIMS

Ďalšie informácie o certifikáciách ISO/IEC 42001 a procese certifikácie PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.