Microsoft

Ako oficiálny Microsoft Learning Partner ponúkame širokú škálu autorizovaných školení a certifikácií spoločnosti Microsoft.
Certifikácie Microsoft preukazujú osvedčené schopnosti v konkrétnom odbore podnikania, takže zákazníci môžu ľahko identifikovať vaše schopnosti.

PRESKÚMAŤ CERTIFIKAČNÉ CESTY

Prehľad kurzov

Azure

17 kurzov

AZ-120T00: Planning and Deploying SAP on Azure

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

AZ-040 Automating Administration with Windows PowerShell en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia / Cloud

Cena od:

1 180 EUR bez DPH

AZ-104 Microsoft Azure Administrator en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 290 EUR bez DPH

AZ-140 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

950 EUR bez DPH

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

950 EUR bez DPH

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

AZ-400 Microsoft Azure DevOps Solutions en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 125 EUR bez DPH

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

Cena od:

1 080 EUR bez DPH

Cena od:

850 EUR bez DPH

AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 175 EUR bez DPH

AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 175 EUR bez DPH

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

290 EUR bez DPH

AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution en/cz en

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

1 200 EUR bez DPH

AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

350 EUR bez DPH

DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

350 EUR bez DPH

Microsoft 365

9 kurzov

MS-101T00: Microsoft 365 Mobility and Security en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 300 EUR bez DPH

MS-203 Microsoft 365 Messaging en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 165 EUR bez DPH

MS-500 Microsoft 365 Security Administration en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 175 EUR bez DPH

Cena od:

1 180 EUR bez DPH

MS-700 Managing Microsoft Teams en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

950 EUR bez DPH

MS-720: Microsoft Teams Voice Engineer en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Software

Cena od:

1 200 EUR bez DPH

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

290 EUR bez DPH

MD-100 Windows 10 en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

960 EUR bez DPH

MD-101 Managing Modern Desktops en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 135 EUR bez DPH

Dynamics 365

14 kurzov

MB-210 Microsoft Dynamics 365 Sales en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

485 EUR bez DPH

MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

MB-230 Microsoft Dynamics 365 Customer Service en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 005 EUR bez DPH

MB-240 Microsoft Dynamics 365 Field Service en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 005 EUR bez DPH

MB-260: Microsoft Customer Data Platform Specialty en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

MB-300 Microsoft Finance and Operations Core en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

775 EUR bez DPH

MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

MB-330 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

Cena od:

1 585 EUR bez DPH

Cena od:

1 005 EUR bez DPH

MB-800 Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 465 EUR bez DPH

Cena od:

485 EUR bez DPH

MB-920 Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP) en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

485 EUR bez DPH

Power Platform

6 kurzov

PL-100 Microsoft Power Platform App Maker en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

PL-200 Microsoft Power Platform Functional Consultant en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

800 EUR bez DPH

PL-400 Microsoft Power Platform Developer en/cz en

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 385 EUR bez DPH

PL-600 Power Platform Solution Architect en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Automatizácia

Cena od:

290 EUR bez DPH

DataPlatform

8 kurzov

DP-050 Migrate SQL workloads to Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

590 EUR bez DPH

DP-060 Migrate NoSQL workloads to Azure Cosmos DB en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

290 EUR bez DPH

DP-070 Migrate Open Source Data Workloads to Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

290 EUR bez DPH

DP-080 Querying Data with Microsoft Transact-SQL en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

690 EUR bez DPH

DP-100 Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 290 EUR bez DPH

DP-203 Data Engineering on Microsoft Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 380 EUR bez DPH

DP-300 Administering Relational Databases on Microsoft Azure en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 200 EUR bez DPH

Microsoft Office 365

21 kurzov

Microsoft 365 – Úvod do online služieb cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

70 EUR bez DPH

Microsoft 365 – Užívateľ cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

135 EUR bez DPH

Microsoft 365 – Vedúce tímy cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

160 EUR bez DPH

Microsoft Teams – Úvod do online schôdzok cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

70 EUR bez DPH

Microsoft Teams – Zefektívnenie online schôdzok cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

70 EUR bez DPH

Microsoft SharePoint – Užívateľ cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

105 EUR bez DPH

Microsoft Word – Foundation en/cz cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

65 EUR bez DPH

Microsoft Word – Intermediate cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

135 EUR bez DPH

Microsoft Word – Advanced  cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

135 EUR bez DPH

Microsoft Word – Expert cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

200 EUR bez DPH

Microsoft Excel Foundation cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

120 EUR bez DPH

Microsoft Excel Intermediate cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

135 EUR bez DPH

Microsoft Excel Advanced cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

135 EUR bez DPH

Microsoft Outlook – Basic cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

80 EUR bez DPH

Microsoft Outlook – Advanced cz/sk

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

80 EUR bez DPH

Microsoft PowerPoint – Foundation en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

100 EUR bez DPH

Microsoft PowerPoint – Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

160 EUR bez DPH

Microsoft Project – Practical Applications en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

200 EUR bez DPH

Microsoft Word – Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

160 EUR bez DPH

Microsoft Visio – Foundation en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

160 EUR bez DPH

Microsoft Visio – Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Office

Cena od:

100 EUR bez DPH

Security, Compliance, and Identity

5 kurzov

MS-100T00: Microsoft 365 Identity and Services en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 350 EUR bez DPH

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 000 EUR bez DPH

SC-400 Microsoft Information Protection Administrator en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

590 EUR bez DPH

SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

290 EUR bez DPH

Exams

2 kurzy

Microsoft Fundamentals Certification Exam Voucher en

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

65 EUR bez DPH

Microsoft Certified Professional Exam Voucher

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

0 EUR bez DPH

Prečo sa certifikovať u Microsoft?

  • Získate istotu a dôveru v seba, že danej téme rozumiete.
  • Pokiaľ budete povýšení, prevedení na iné oddelenie alebo zmeníte prácu, tak môžete jednoducho preukázať, čo viete.
  • Podľa prieskumu bolo 40% opýtaných po získaní certifikácie viac motivovaných a šťastnejších vo svojej práci.
  • Ukážete svetu, že máte drive, iniciatívu a chcete sa učiť nové veci

Kurzy a certifikácie z pohľadu Microsoft lektora

Prečítajte si rozhovor s Lubomírom Ošmerom, certifikovaným špecialistom a konzultantom spoločnosti Microsoft, ktorý je držiteľom licencie pre Microsoft Azure administrátorov a disponuje certifikáciami (MCT, MCSE). Dozviete sa viac o bezpečnosti a cloude v Microsoft riešeniach, tipy a triky z kurzov AZ-900 a SC-900 a tiež o tom, ako vám môže Microsoft certifikácia pomôcť nielen v profesnom živote.