Microsoft Excel Advanced

Kód kurzu: MEXCELADV

Tento kurz je určený pre skúsených používateľov Microsoft Excel, ktorí chcú používať špeciálne nástroje, techniky, metódy a funkcie. Microsoft Excel by ste už mali poznať na úrovni „Microsoft Excel – praktické použitie“.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 150 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 165 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni cz/sk 150 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Praha Prezenčná 2 dni cz/sk 165 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Tento kurz je určený pre skúsených používateľov Microsoft Excel, ktorí chcú používať špeciálne nástroje, techniky, metódy a funkcie. Microsoft Excel by ste už mali poznať na úrovni „Microsoft Excel – praktické použitie“.

Štruktúra kurzu

Podmienené formátovanie

 • Na základe hodnoty bunky
 • Na základe vzorca
 • Rýchle štýly v podmienenom formátovaní

Vzorce

 • Zadávanie pokročilých vzorcov
 • Pomenovanie buniek a rozsahov
 • Vplyv kopírovania a presúvania absolútnych referencií

Funkcia

 • Funkcia IF
 • funkcie VLOOKUP
 • Funkcia SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
 • Zadávanie a úprava vnorených funkcií
 • Vybrané funkcie z kategórie Text, Dátum a Čas
 • Prevod čísel uložených ako text na číselný formát
 • Ošetrenie chybových správ

Odkazy

 • Prepájanie listov a zošitov
 • Prepojenie s aplikáciami Word a PowerPoint
 • Konsolidácia dát z viacerých tabuliek

Grafy

 • Typy grafov
 • Kombinované typy grafov
 • Vytváranie grafov v jednej bunke

Databáza v aplikácii Microsoft Excel

 • Príprava dát
 • Viacnásobné radenie
 • Pokročilé možnosti filtrovania
 • Prispôsobený vlastný zoznam
 • Overenie dát
 • Extrahovanie jedinečných hodnôt
 • Zoskupovanie dát

Kontingenčné tabuľky

 • Vytváranie a úpravy kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov
 • Filtrovanie a radenie v kontingenčných tabuľkách
 • Nástroje Prierez a Časová os
 • Zobrazenie možností
 • Zoskupovanie kategórií
 • Možnosť Zobraziť hodnoty ako
 • Opakujúce sa popisky v kontingenčných tabuľkách

Zabezpečenie dokumentov

 • Ochrana listov a zošitov
 • Skrytie vzorcov
 • Ak chcete uložiť súbor s heslom

Nastavenie programu Microsoft Excel

 • Vytvorenie prispôsobeného pásu kariet
 • Panel nástrojov pre rýchly prístup