Microsoft Excel Foundation

Kód kurzu: MEXCELFOU

Tento kurz odporúčame používateľom, ktorí sa potrebujú rýchlo naučiť základy práce s Microsoft Excel. Začínajúcich používateľov naučíme vytvárať, upravovať a tlačiť bežné dokumenty. Naučíte sa vytvárať a formátovať jednoduché tabuľky s výpočtami a grafmi.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 150 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni cz/sk 135 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Praha Prezenčná 2 dni cz/sk 150 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Tento kurz odporúčame používateľom, ktorí sa potrebujú rýchlo naučiť základy práce s Microsoft Excel. Začínajúcich používateľov naučíme vytvárať, upravovať a tlačiť bežné dokumenty. Naučíte sa vytvárať a formátovať jednoduché tabuľky s výpočtami a grafmi.

Štruktúra kurzu

Základné pojmy v Microsoft Excel

 • Popis prostredia Microsoft Excel
 • Ribbon FILE – ukladanie a otváranie súborov
 • Zošit, list, bunka a jej adresa
 • Pohyb po bunkách, výber buniek
 • Obsah bunky a jeho zmeny
 • Zmena výšky riadkov a šírky stĺpcov
 • Kópia obsahu bunky
 • Klávesové skratky na uľahčenie práce
 • Nápoveda k stavu
 • Možnosti Vložiť inak, Nájsť a nahradiť

Formátovanie tabuliek

 • Formátovanie textu, náhľad formátu
 • Zarovnanie textu
 • Zlúčenie buniek a obtekanie textu
 • Formát čísel
 • Hranice
 • Vkladanie a mazanie buniek, riadkov a stĺpcov
 • Skrytie a odkrytie riadkov a stĺpcov
 • Kopírovanie formátu

Vzorce

 • Základné matematické operácie
 • Úpravy vzorcov
 • Rýchla kontrola vzorcov
 • Kopírovanie a presúvanie vzorcov
 • Relatívne a absolútne odkazy na bunky ($A$1)

Funkcia

 • Využitie základných funkcií a ich zobrazenie vo výpočtovom riadku
 • Vloženie funkcie do bunky
 • Úprava vzorcov pomocou funkcií

Grafy

 • Automatický formát grafu – odporúčané grafy
 • Základné typy grafov
 • Vytváranie a úprava grafov

Práca s rozsiahlymi tabuľkami

 • Základné pojmy
 • Zamrznutie tabúľ
 • Triedenie dát podľa ich hodnoty alebo formátu
 • Automatický filter

Tlač v aplikácii Microsoft Excel

 • Pohľad
 • Nastavenie okrajov, umiestnenie na stránke
 • Možnosti tlače
 • Oblasť tlače
 • Opakovanie hlavičky na každej stránke
 • Pokročilé nastavenie vzhľadu stránky pre tlač