Microsoft Project – Foundation

Kód kurzu: MPROJECTF

Školenie je určené pre užívateľov, ktorí zatiaľ majú iba malé alebo žiadne skúsenosti s plánovaním a riadením projektov v programe Project. Poslucháči sa zoznámia s možnosťami nasadenia programu Project a so základnými pojmami v oblasti harmonogramov. Poslucháči sa naučia vytvárať harmonogramy, nastavovať väzby medzi úlohami a úlohami priraďovať zdroje, sledovať a vyhodnocovať priebeh projektu po stránke času, nasadenie zdrojov a nákladov.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 275 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 250 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Praha Prezenčná 2 dni cz/sk 275 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni cz/sk 250 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Aplikácia Project umožňuje plánovať, riadiť a sledovať menšie projekty aj veľké akcie, na ktorých spolupracujú celé tímy. Project umožňuje ľahkú spoluprácu naprieč celým tímom. K informáciám je možné pristupovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Štruktúra kurzu

Pri individuálnom a firemnom školení je možné osnovu prispôsobiť.

Zoznámenie s programom Project

 • možnosti nasadenia v malých a veľkých organizáciách
 • základné pojmy
 • prostredie programu Project

Nastavenie času projektu

 • dátum začatia a dokončenia projektu
 • pracovný čas
 • základné kalendáre
 • typy kalendárov
 • zmena kalendára projektu

Úlohy

 • zadanie úlohy
 • základné vlastnosti úlohy
 • doba trvania úlohy
 • väzby medzi úlohami
 • členenie úloh do osnovy

Zdroje

 • druhy zdrojov
 • možnosti definovania zdrojov
 • lokálne zadávanie zdrojov
 • základné vlastnosti zdrojov
 • náklady na zdroje
 • kapacita a dostupnosť zdrojov

Priradenie zdrojov úlohám

 • priradenie zdrojov
 • úloha riadená úsilím
 • pevné jednotky, práce a doba trvania úlohy

Zobrazenie

 • typy zobrazenia
 • základné nastavenie zobrazenia
 • zobrazenie Ganttov diagram
 • zobrazenie kritickej cesty
 • zobrazenie používania úloh a zdrojov
 • sieťový diagram
 • radenie, filtrovanie a zoskupovanie dát
 • prenášanie vlastných nastavení medzi projektmi
 • pridanie zvýraznenia

Pokročilé techniky – práca s úlohami

 • oneskorenie o predstih
 • rozdelenie úlohy
 • obmedzenie úlohy
 • konečný termín

Pokročilé techniky – práca so zdrojmi

určenie preťažených zdrojov

Sledovanie priebehu projektu

 • sledovacie metódy
 • smerný plán
 • sledovací Ganttov diagram
 • zadanie percenta dokončenia projektu a úloh
 • zadanie skutočných hodnôt pre úlohu a priradenie
 • vyhodnotenie priebehu projektu
 • štatistika projektu

Tlač a publikovanie

 • možnosti tlače
 • tlačové zostavy
 • export obrázku
 • kopírovanie dát z MS Project do MS Excel a naopak

 

Predpokladané znalosti

Pred školením sa predpokladá znalosť práce so systémom Windows.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora