Microsoft Visio – Foundation

Kód kurzu: MSVB

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú pracovať s Microsoftom Visio. Účastníci sa naučia vytvárať rôzne usporiadania, organizačné schémy a technické schémy.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

This course is assigned for all, who want to work with Microsoft Visio. Students will learn to create different layouts, organization diagrams and technical schemes.

Štruktúra kurzu

Úvod

 • Popis rozhrania Visio
 • Vloženie výkresu

Práca s tvarmi

 • Použitie záchytných bodov
 • Výber tvarov
 • Pohyblivé tvary
 • Práca so skupinou
 • Otáčanie a preklápanie
 • Duplikovanie tvarov
 • Hľadanie tvarov v knižniciach

Formátovanie tvarov

 • Formátovanie čiar, výplne a tieňov
 • Kopírovanie formátu
 • Formátovanie viacerých tvarov naraz
 • Použitie vlastných vzorov čiar a výplní

Práca s konektormi

 • Vytváranie a editácia konektorov
 • Kríženie konektorov
 • Práca s automatickými konektormi

Práca s textom

 • Vkladanie textu do kresieb a tvarov
 • Úprava textu
 • Formátovanie textu

Tlač tvarov a kresieb

 • Náhľad pred tlačou
 • Tlač zoom vytlačeného výkresu
 • Tlač vybraných tvarov a stránok
 • Záhlavie a päta stránky

Integrácia dát Visio do iných dokumentov

 • Vkladanie tvarov a kreslenie
 • Prepájanie objektov
 • Export
 • Odoslanie cez e-mail

Kontingenčný diagram

Štýly a vzory dokumentov

 • Použitie štýlov
 • Vytváranie a úpravy štýlov
 • Kopírovanie štýlov medzi výkresmi
 • Vytváranie nových vzorov dokumentov

Rozloženie tvarov do vrstiev

 • Použitie vrstiev
 • Vytváranie, mazanie a premenovanie vrstiev
 • Priraďovanie tvarov vrstvám

Automatické premiestnenie tvarov

 • Nastavenie štýlu a hĺbky
 • Nastavenie medzier medzi tvarmi

Presná kresba

 • Lepenie tvarov
 • Vytváranie vodítok a vodiacich bodov
 • Presné nastavenie veľkosti a polohy tvarov
 • Čítanie veľkosti a nastavenia pravidla

Ochrana tvaru a súboru

 • Ochrana tvarov pred zmenami uzamknutím
 • Ukladanie súboru ako súboru iba na čítanie

Kreslenie a úprava tvarov

 • Vytváranie tvarov skladaním predmetov
 • Úprava tvarov
 • Ukladanie vytvorených tvarov do knižníc

Vytváranie a ukladanie výkresov

 • Zobrazenie a skrytie panelov nástrojov a okien
 • Práca so stránkami
 • Vytváranie viacstránkových výkresov
 • Použitie stránok na pozadí