MB-500 Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer

Kód kurzu: MB500P

V tomto kurze preberáme úlohy potrebné na plnenie úlohy vývojárov v Dynamics 365 Finance and Operations Apps. Vývojár Dynamics 365 for Finance and Operations (FO) je kľúčovým technickým zdrojom, ktorý implementuje a rozširuje aplikáciu tak, aby spĺňala požiadavky podniku.

1 200 EUR

1 440 EUR s DPH

Najbližší termín od 02.09.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 200 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 585 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
02.09.2024 Virtuálna 5 dní en 1 200 EUR Registrovať
02.12.2024 Virtuálna 5 dní en 1 200 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 585 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers

Štruktúra kurzu

Modul 1: Prehľad a architektúra

Popíšte ekosystém Dynamics 365 a hlavné súčasti softvéru Dynamics 365 Finance and Operations (FO), popíšte architektúru D365FO, popíšte relevantné aspekty návrhu a nasadenia D365FO

Lab : Konfigurácia vývojového prostredia a tvorba projektu/modelu

Modul 2: Vývojárske nástroje

Správa implementácií systému pomocou služieb životného cyklu, prispôsobenie D365FO pomocou sady Visual Studio, správa zdrojového kódu a artefaktov pomocou správy verzií, práca s ďalšími vývojovými nástrojmi na dokončenie úloh

Lab : Ovládanie zdroja pomocou DevOps

Modul 3: Návrh riešenia

Určite požadované komponenty zásobníka aplikácií a architektúru servera, implementujte správu životného cyklu aplikácií (ALM), navrhnite riešenie pre D365FO

Lab : Vývoj dátovej štruktúry

Modul 4: Prvky AOT

Vytváranie formulárov, vytváranie a rozširovanie tabuliek, vytváranie rozšírených dátových typov (EDT) a výpočtov, vytváranie tried a rozširovanie prvkov AOT

Lab : Rozšírenie a vývoj metadát

Modul 5: Vývoj a testovanie kódu

Vyvíjajte kód X++, Vyvíjajte objektovo orientovaný kód, Rozšírte funkčnosť D365 FO, Popíšte testovací rámec a nástroje, Vykonajte testovanie jednotiek

Lab : Rozšírenie a vývoj kódu

Modul 6: Migrácia dát

Popíšte migračné nástroje a metodiky, Plánujte stratégiu migrácie, Pripravte dáta pre migráciu a migrujte dáta

Lab : Export/Import dát pomocou dátovej entity

Lab : Opakovaný prenos dát

Modul 7: Rámce

Implementujte funkcionalitu D365 FO

Lab : SysExtension Framework

Modul 8: Integrácia

Identifikácia vzorov a scenárov integrácie dát, implementácia konceptov a riešení integrácie dát, implementácia opakovaných integrácií, integrácia D365FO s Microsoft Azure, odstraňovanie problémov s integráciou, implementácia rozhrania Data Management Package API

Lab : Integrácia OData

Lab : Logická integrácia aplikácií

Lab : Externá webová služba

Modul 9: Reporting

Popíšte možnosti a obmedzenia nástrojov pre vytváranie zostáv v D365FO, Návrh, vytváranie a revízia zostáv Dynamics, Návrh, vytváranie a revízia pracovných priestorov Dynamics, Návrh, vytváranie a revízia zdrojov dát, ktoré sa pripájajú k úložiskám dát mimo D365FO

Lab : Reportovanie Power BI od F&O

Modul 10: Zabezpečenie a výkon

Popíšte a implementujte nástroje na výkon a nástroje na monitorovanie prostredia LCS, Implementujte bezpečnostné zásady a požiadavky na základe rolí, Aplikujte základné techniky optimalizácie výkonu, Optimalizujte výkon pre dávkové procesy, Optimalizujte výkon užívateľského rozhrania, Vylepšite výkon integrácie, Optimalizujte výkon zostáv

Lab : Async & Sandbox funkce