AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Kód kurzu: AZ801P

Tento kurz učí IT profesionálov konfigurovať pokročilé služby Windows Server pomocou lokálnych, hybridných a cloudových technológií. Kurz učí IT profesionálov, ako využiť hybridné možnosti Azure, ako migrovať pracovné zaťaženie virtuálnych a fyzických serverov na Azure IaaS a ako zabezpečiť virtuálne počítače Azure so systémom Windows Server. Kurz tiež učí IT profesionálov, ako vykonávať úlohy súvisiace s vysokou dostupnosťou, riešením problémov a obnovou po havárii.
Kurz vyzdvihuje administratívne nástroje a technológie vrátane Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate a Azure Monitor.

1 100 EUR

1 320 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 24.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.07.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
24.06.2024 Virtuálna 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
09.07.2024 Praha Prezenčná 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
10.09.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
21.10.2024 Praha Prezenčná 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
18.11.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
10.12.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 230 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Tento štvordňový kurz je určený pre správcov systému Windows Server Hybrid Administrator, ktorí majú skúsenosti s prácou so serverom Windows a chcú rozšíriť možnosti svojich miestnych prostredí kombináciou miestnych a hybridných technológií. Hybridní správcovia systému Windows Server, ktorí už implementujú a spravujú miestne základné technológie, chcú zabezpečiť a chrániť svoje prostredia, migrovať virtuálne a fyzické pracovné záťaže do Azure Iaas, povoliť vysoko dostupné, plne redundantné prostredie a vykonávať monitorovanie a odstraňovanie problémov.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Zabezpečenie Windows Server

Tento modul pojednáva o tom, ako chrániť prostredie služby Active Directory zabezpečením užívateľských účtov na minimum a ich umiestnením do skupiny Protected Users. Modul popisuje, ako obmedziť rozsah overovania a napraviť potenciálne nezabezpečené účty. Modul tiež popisuje, ako posilniť konfiguráciu zabezpečenia prostredia operačného systému Windows Server. Modul navyše pojednáva o použití služby Windows Server Update Services na nasadenie aktualizácií operačného systému do počítačov v sieti. Nakoniec modul popisuje, ako zabezpečiť Windows Server DNS, aby pomohol chrániť infraštruktúru prekladu sieťových názvov.

 • Zabezpečené používateľské účty Windows Sever
 • Posilňovanie Windows Serveru
 • Windows Server Update Management
 • Zabezpečené DNS servera Windows
 • Lab: Konfigurácia zabezpečenia v systéme Windows Server
 • Konfigurácia ochrany poverenia programu Windows Defender
 • Vyhľadanie problematických účtov
 • Vykonávanie LAPS

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Diagnostikovať a opraviť potenciálne slabé miesta zabezpečenia prostriedkov systému Windows Server.
 • Posilniť konfiguráciu zabezpečenia prostredia operačného systému Windows Server.
 • Nasadiť aktualizácie operačného systému do počítačov v sieti pomocou služby Windows Server Update Services.
 • Zabezpečiť Windows Server DNS aby ste pomohli ochrániť infraštruktúru pre preklad názvov v sieti.
 • Implementovať zásady DNS.

Modul 2: Implementácia bezpečnostných riešení v hybridných scenároch

Tento modul popisuje, ako zabezpečiť miestne prostriedky Windows Server a úlohy Azure IaaS. Modul popisuje, ako zlepšiť zabezpečenie siete pre virtuálne počítače s infraštruktúrou Windows Server ako služba (IaaS) a ako diagnostikovať problémy so zabezpečením siete pre tieto virtuálne počítače. Okrem toho modul predstavuje Azure Security Center a vysvetľuje, ako integrovať počítače so systémom Windows Server do Centra zabezpečenia. Modul tiež popisuje, ako povoliť Azure Update Management, nasadiť aktualizácie, skontrolovať hodnotenie aktualizácií a spravovať aktualizácie pre virtuálne počítače Azure. Modul vysvetľuje, ako sa adaptívne ovládacie prvky aplikácií a šifrovanie disku BitLocker používajú na ochranu virtuálnych počítačov Windows Server IaaS. Nakoniec modul vysvetľuje, ako monitorovať zmeny v súboroch a registri virtuálnych počítačov Windows Server Azure IaaS, ako aj sledovať zmeny vykonané v aplikačnom softvéri.

 • Implementujte zabezpečenie siete virtuálnych počítačov Windows Server IaaS.
 • Auditujte zabezpečenie virtuálnych počítačov Windows Server IaaS
 • Spravujte aktualizácie Azure
 • Vytvárajte a implementujte zoznamy povolených aplikácií s adaptívnym riadením aplikácií
 • Konfigurácia šifrovania disku BitLocker pre virtuálne počítače Windows IaaS
 • Implementujte sledovanie zmien a monitorovanie integrity súborov pre virtuálne počítače Windows Server IaaS
 • Lab: Používanie Azure Security Center v hybridných scenároch
 • Zriaďovanie virtuálnych počítačov Azure so systémom Windows Server
 • Konfigurácia Azure Security Center
 • Začlenenie miestneho Windows Serveru do Azure Security Center
 • Overenie hybridných možností Azure Security Center
 • Konfigurácia zabezpečenia Windows Serveru vo virtuálnych počítačoch Azure

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Diagnostikovať problémy so zabezpečením siete vo virtuálnych počítačoch Windows Server IaaS.
 • Integrovať počítače so systémom Windows Server do Azure Security Center.
 • Nasadiť a spravujte aktualizácie pre virtuálne počítače Azure povolením Azure Automation Update Management.
 • Implementovať adaptívne ovládacie prvky aplikácií na ochranu virtuálnych počítačov Windows Server IaaS.
 • Nakonfigurovať Azure Disk Encryption pre virtuálne počítače Windows IaaS.
 • Zálohovať a obnoviť zašifrované dáta.
 • Monitorovať virtuálne počítače Windows Server Azure IaaS pre zmeny v súboroch a registri.

Modul 3: Implementácia vysokej dostupnosti

Tento modul popisuje technológie a možnosti na vytvorenie vysoko dostupného prostredia Windows Server. Modul zavádza Clustered Shared Volumes pre prístup k zdieľanému úložisku naprieč viacerými uzlami klastra. Modul tiež zdôrazňuje klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní, roztiahnutí klastrov a sady klastrov pre implementáciu vysokej dostupnosti pracovných záťaží Windows Server. Modul potom preberá ustanovenia o vysokej dostupnosti pre virtuálne počítače Hyper-V a Windows Server, ako je vyrovnávanie zaťaženia siete, migrácia za prevádzky a migrácia úložiska. Modul tiež pokrýva možnosti vysokej dostupnosti pre zdieľané zložky hostované na súborových serveroch Windows Server. Nakoniec modul popisuje, ako implementovať škálovanie pre sady škálovania virtuálnych strojov a virtuálne počítače s vyvážením zaťaženia a ako implementovať Azure Site Recovery.

 • Úvod do klastrových zdieľaných zväzkov.
 • Implementujte clustering prevzatie služieb pri zlyhaní systému Windows Server.
 • Implementujte vysokú dostupnosť virtuálnych počítačov Windows Server.
 • Implementujte vysokú dostupnosť Windows Server File Server.
 • Implementujte rozsah a vysokú dostupnosť pomocou virtuálnych počítačov Windows Server.
 • Lab: Implementácia klasteringu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní
 • Konfigurácia úložiska iSCSI
 • Konfigurácia klastra s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní
 • Nasadenie a konfigurácia vysoko dostupného súborového servera
 • Overenie nasadenia vysoko dostupného súborového servera

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Implementovať vysoko dostupné zväzky úložiska pomocou klastrovaných zdieľaných zväzkov.
 • Implementovať vysoko dostupné úlohy Windows Server pomocou klasteringu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní.
 • Popísať vyrovnávanie záťaže virtuálnych počítačov Hyper-V.
 • Implementovať živú migráciu virtuálnych počítačov Hyper-V a migráciu úložiska virtuálnych počítačov Hyper-V.
 • Popísať možnosti vysokej dostupnosti Windows Server File Server.
 • Implementovať škálovanie pre sady škálovania virtuálnych strojov a virtuálne počítače s vyváženým zaťažením.
 • Implementovať Azure Site Recovery.

Modul 4: Obnova po havárii v systéme Windows Server

Tento modul predstavuje Hyper-V Replica ako riešenie kontinuity prevádzky a obnovy po havárii pre virtuálne prostredie. Modul popisuje scenáre a prípady použitia repliky Hyper-V a predpoklady pre jej použitie. Modul tiež popisuje, ako implementovať Azure Site Recovery v miestnych scenároch na obnovu po haváriách.

 • Implementujte repliku Hyper-V
 • Chráňte svoju miestnu infraštruktúru pred katastrofami pomocou Azure Site Recovery
 • Lab: Implementácia Hyper-V Replica a Windows Server Backup
 • Implementácia repliky Hyper-V
 • Implementácia zálohovania a obnovy pomocou programu Windows Server Backup

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Popísať repliku Hyper-V, predpoklady pre jej použitie a jej architektúru a komponenty na vysokej úrovni
 • Popísať prípady použitia repliky Hyper-V a bezpečnostné aspekty.
 • Nakonfigurovať nastavenia repliky Hyper-V, monitorovanie stavu a možnosti prevzatia služieb pri zlyhaní.
 • Popísať rozšírenú replikáciu.
 • Replikovať virtuálne počítače a fyzické servery, prevzatie služieb pri zlyhaní a obnovení služieb pomocou Azure Site Recovery.

Modul 5: Implementácia služieb obnovy v hybridných scenároch

Tento modul pokrýva nástroje a technológie pre implementáciu obnovy po havárii v hybridných scenároch, zatiaľ čo predchádzajúci modul sa zameriava na riešenie BCDR pre miestne scenáre. Modul začína Azure Backup ako službou na ochranu súborov a zložiek, než sa zvýrazní, ako implementovať Recovery Vaulty a zásady Azure Backup. Modul popisuje, ako obnoviť virtuálne počítače Windows IaaS, vykonávať zálohovanie a obnovu miestnych úloh a spravovať zálohy virtuálnych počítačov Azure. Modul tiež popisuje, ako zaistiť zotavenie po havárii pre infraštruktúru Azure pomocou správy a orchestrácie replikácie, prevzatia služieb pri zlyhaní a obnovení služieb pri zlyhaní virtuálnych počítačov Azure pomocou Azure Site Recovery.

 • Implementujte hybridné zálohovanie a obnovu pomocou Windows Server IaaS
 • Chráňte svoju infraštruktúru Azure pomocou Azure Site Recovery
 • Chráňte svoje virtuálne počítače pomocou Azure Backup
 • Lab: Implementácia služieb obnovy založených na Azure
 • Implementácia laboratórneho prostredia
 • Vytvorenie a konfigurácia trezora Azure Site Recovery
 • Implementácia ochrany virtuálnych počítačov Hyper-V pomocou trezoru Azure Site Recovery
 • Implementácia Azure Backup

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Obnoviť virtuálne počítače Windows Server IaaS pomocou Azure Backup.
 • Použiť Azure Backup na ochranu dát pre miestne servery a virtualizované úlohy.
 • Implementovať zásady Recovery Vault a Azure Backup.
 • Chrániť virtuálne počítače Azure pomocou Azure Site Recovery.
 • Spustiť cvičenie zotavenie po havárii a overte ochranu.
 • Prevziať služby pri zlyhaní a obnovení virtuálnych počítačov Azure.

Modul 6: Upgrade a migrácia v systéme Windows Server

Tento modul pojednáva o prístupoch k migrácii a aktualizácii úloh systému Windows Server spustených v predchádzajúcich verziách systému Windows Server. Modul pokrýva nevyhnutné stratégie potrebné na presun radičov domény na Windows Server 2022 a popisuje, ako môže nástroj Active Directory Migration Tool konsolidovať domény v rámci doménovej štruktúry alebo migrovať domény do novej doménovej štruktúry služby AD DS. Modul tiež popisuje použitie služby Storage Migration Service na migráciu súborov a zdieľaných súborov z existujúcich súborových serverov na nové servery so systémom Windows Server 2022. Nakoniec modul popisuje, ako nainštalovať a používať rutiny Windows Server Migration Tools na migráciu bežne používaných rolí servera. zo starších verzií systému Windows Server.

 • Migrácia služby Active Directory Domain Services
 • Migrujte pracovné záťaže súborového servera pomocou Storage Migration Service
 • Migrujte role Windows Server
 • Lab: Migrácia úloh Windows Server na virtuálne počítače IaaS
 • Nasadenie radičov domény AD DS v Azure
 • Migrácia zdieľaných zložiek súborového servera pomocou služby Storage Migration Service

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Porovnať upgrade doménovej štruktúry AD DS a migráciu do novej doménovej štruktúry AD DS.
 • Popísať nástroj ADMT (Active Directory Migration Tool).
 • Identifikovať požiadavky a úvahy pre používanie Storage Migration Service.
 • Popísať, ako vykonať migráciu servera pomocou migrácie úložiska.
 • Na migráciu konkrétnych rolí Windows Server použiť nástroje pre migráciu systému Windows Server.

Modul 7: Implementácia migrácie v hybridných scenároch

Tento modul pojednáva o prístupoch k migrácii pracovných záťaží spustených v systéme Windows Server do virtuálneho počítača infraštruktúry ako služby (IaaS). Modul predstavuje použitie Azure Migrate na posúdenie a migráciu miestnych inštancií Windows Serveru do Microsoft Azure. Modul tiež popisuje, ako migrovať pracovnú záťaž spustenú v systéme Windows Server do virtuálneho počítača (VM) infraštruktúry ako služby (IaaS) a do systému Windows Server 2022 pomocou nástrojov pre migráciu Windows Server alebo služby Storage Migration Service. Nakoniec tento modul popisuje, ako používať nástroj Azure Migrate App Containerization na kontajnerizáciu a migráciu aplikácií ASP.NET do Azure App Service.

 • Migrujte miestne inštancie Windows Serveru na virtuálne počítače Azure IaaS
 • Upgradujte a migrujte virtuálne počítače Windows Server IaaS
 • Kontajnirizujte a migrujte aplikácie ASP.NET do Azure App Service
 • Lab: Migrácia miestnych serverov virtuálnych počítačov na virtuálne počítače IaaS
 • Implementácia hodnotenia a zisťovania virtuálnych počítačov Hyper-V pomocou Azure Migrate
 • Implementácia migrácie úloh Hyper-V pomocou Azure Migrate

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Naplánovať si stratégiu migrácie a vyberte vhodné nástroje pre migráciu.
 • Vykonať posúdenie a zisťovanie servera pomocou Azure Migrate.
 • Migrovať úlohy Windows Server na úlohy virtuálnych počítačov Azure pomocou Azure Migrate.
 • Vysvetliť, ako migrovať úlohy pomocou nástrojov na migráciu systému Windows Server.
 • Migrovať súborové servery pomocou služby Storage Migration Service.
 • Objaviť a kontajnerizovať aplikácie ASP.NET bežiaci na Windows.
 • Migrovať kontajnerizovanú aplikáciu do Azure App Service.

Modul 8: Server a monitorovanie výkonu vo Windows Server

Tento modul predstavuje rad nástrojov na sledovanie operačného systému a aplikácií na počítači so systémom Windows Server a tiež popisuje, ako nakonfigurovať systém pre optimalizáciu účinnosti a riešenie problémov. Modul popisuje, ako Prehliadač udalostí poskytuje pohodlné a dostupné miesto na pozorovanie udalostí, ku ktorým dochádza, a ako interpretovať dáta v protokole udalostí. Modul tiež popisuje, ako auditovať a diagnostikovať prostredie Windows Server pre dodržiavanie predpisov, aktivitu užívateľov a odstraňovanie problémov. Nakoniec modul vysvetľuje, ako odstraňovať poruchy služby AD DS alebo znížený výkon, vrátane obnovy zmazaných objektov a databázy AD DS, a ako riešiť problémy s hybridným overovaním.

 • Sledujte výkon systému Windows Server
 • Správa a monitorovanie protokolov udalostí systému Windows Server
 • Implementujte auditovanie a diagnostiku Windows Serveru
 • Odstraňovanie problémov so službou Active Directory
 • Lab: Monitorovanie a odstraňovanie problémov so systémom Windows Server
 • Stanovenie základnej línie výkonu
 • Identifikácia zdroja problému s výkonom
 • Zobrazenie a konfigurácia centralizovaných protokolov udalostí

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Vysvetliť základy ladenia výkonu servera.
 • Na sledovanie výkonu servera použiť vstavané nástroje v systéme Windows Server.
 • Na kontrolu protokolov udalostí použiť Server Manager a Windows Admin Center.
 • Implementovať vlastné pohľady.
 • Nakonfigurovať predplatné udalosti.
 • Auditovať udalosti Windows Server.
 • Nakonfigurovať systém Windows Server tak, aby zaznamenával diagnostické informácie.
 • Obnoviť databázu a objekty služby AD DS v službe AD DS.
 • Odstrániť problémy s replikáciou služby AD DS.
 • Odstrániť problémy s hybridným overovaním.

Modul 9: Implementácia prevádzkového monitorovania v hybridných scenároch

Tento modul pokrýva používanie nástrojov, procesov a osvedčených postupov na monitorovanie a odstraňovanie problémov na zefektívnenie výkonu aplikácií a dostupnosti virtuálnych počítačov Windows Server IaaS a hybridných inštancií. Modul popisuje, ako implementovať Azure Monitor pre virtuálne počítače IaaS v Azure, implementovať Azure Monitor v miestnych prostrediach a používať mapy závislostí. Modul potom vysvetľuje, ako povoliť diagnostiku na získavanie dát o virtuálnom počítači, zobrazenie metrík virtuálnych počítačov v Azure Metrics Explorer a vytvorenie výstrahy metriky na monitorovanie výkonu virtuálneho počítača. Modul potom popisuje, ako monitorovať výkon virtuálnych počítačov pomocou Azure Monitor VM Insights. Modul potom popisuje rôzne aspekty riešenia problémov v mieste a pripojenie k hybridnej sieti, vrátane toho, ako diagnostikovať bežné problémy s DHCP, prekladom názvov, konfiguráciou IP a smerovaním. Nakoniec modul skúma, ako riešiť problémy s konfiguráciou, ktoré ovplyvňujú pripojenie k virtuálnym počítačom Windows Server (VM) hostovaným v Azure, ako aj prístupy k riešeniu problémov so spúšťaním virtuálnych počítačov, rozšíreniami, výkonom, úložiskom a šifrovaním.

 • Monitorujte virtuálne počítače Windows Server IaaS a hybridné inštancie
 • Monitorujte stav vašich virtuálnych počítačov Azure pomocou Azure Metrics Explorer a výstrah metrík
 • Monitorujte výkon virtuálnych počítačov pomocou Azure Monitor VM Insights
 • Odstraňovanie problémov s miestnymi a hybridnými sieťami
 • Odstraňovanie problémov s virtuálnymi počítačmi Windows Server v Azure
 • Lab: Monitorovanie a odstraňovanie problémov s IaaS VM so systémom Windows Server
 • Povolenie Azure Monitor pre virtuálne počítače
 • Nastavenie virtuálneho počítača s diagnostikou spúšťania
 • Nastavenie pracovného priestoru Log Analytics a Azure Monitor VM Insights

Po absolvovaní tohto modulu budú študenti schopní:

 • Implementovať Azure Monitor pre virtuálne počítače IaaS v Azure av miestnych prostrediach.
 • Implementovať Azure Monitor pre virtuálne počítače IaaS v Azure av miestnych prostrediach.
 • Zobraziť metriky virtuálnych počítačov v Prieskumníku metrík Azure.
 • Použiť monitorovacie dáta na diagnostiku problémov.
 • Vyhodnotiť protokoly Azure Monitor a nakonfigurujte Azure Monitor VM Insights.
 • Nakonfigurovať pracovný priestor Log Analytics.
 • Odstrániť problémy s miestnym pripojením a pripojením k hybridnej sieti.
 • Odstrániť problémy so zlyhaním služby AD DS alebo so zníženým výkonom.
 • Obnoviť odstránené objekty zabezpečenia a databázu služby AD DS.
 • Odstrániť problémy s hybridným overovaním.

Predpokladané znalosti

Pred absolvovaním tohto kurzu musia študenti mať:

 • Skúsenosti so správou operačného systému Windows Server a úloh Windows Serveru v miestnych scenároch, vrátane AD DS, DNS, DFS, Hyper-V a File and Storage Services
 • Skúsenosti s bežnými nástrojmi pre správu Windows Serveru (predpokladom prvého predpokladu).
 • Základná znalosť základných výpočtových, úložných, sieťových a virtualizačných technológií spoločnosti Microsoft (implicitná v prvom predpoklade).
 • Skúsenosti a porozumenie základným sieťovým technológiám, ako je IP adresovanie, preklad názvov a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Skúsenosti s prácou s Microsoft Hyper-V a základnými konceptmi virtualizácie serverov a pochopenia
  Povedomie o základných bezpečnostných osvedčených postupoch
 • Základná znalosť technológií súvisiacich s bezpečnosťou (firewally, šifrovanie, viacfaktorová autentizácia, SIEM/SOAR).
 • Základná znalosť miestnej odolnosti výpočtových a úložných technológií na báze Windows Server (Failover Clustering, Storage Spaces).
 • Základné skúsenosti s implementáciou a správou IaaS služieb v Microsoft Azure
 • Základná znalosť Azure Active Directory
 • Vyskúšajte si praktickú prácu s klientskymi operačnými systémami Windows, ako je Windows 10 alebo Windows 11
 • Základné skúsenosti s prostredím Windows PowerShell

Pochopenie nasledujúcich pojmov súvisiacich s technológiami Windows Server:

 • Vysoká dostupnosť a zotavenie po havárii
 • Automatizácia
 • Sledovanie
 • Odstraňovanie problémov

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure cz/sk en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 100 EUR bez DPH