AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Kód kurzu: AI102

AI-102 Navrhovanie a implementácia riešení Azure AI je určené pre vývojárov softvéru, ktorí chcú vytvárať aplikácie s umelou inteligenciou, ktoré využívajú Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search a Microsoft Bot Framework. Kurz bude používať C# alebo Python ako programovací jazyk.

Best seller
1 100 EUR

1 320 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Garantovaný

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 490 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 24.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 490 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 490 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 490 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
G 10.06.2024 Praha Prezenčná 4 dni cz/sk 1 490 EUR Registrovať
24.06.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
01.07.2024 Virtuálna 4 dni cz/sk 1 490 EUR Registrovať
23.09.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
05.11.2024 Virtuálna 4 dni cz/sk 1 490 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 490 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Softvéroví inžinieri, ktorí sa zaoberajú vytváraním, správou a nasadzovaním riešení AI, ktoré využívajú Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search a Microsoft Bot Framework. Sú oboznámení s C# alebo Pythonom a majú znalosti o používaní API na báze REST na vytváranie počítačového videnia, jazykovej analýzy, dolovania znalostí, inteligentného vyhľadávania a konverzačných riešení AI v Azure.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Úvod do AI v Azure

Umelá inteligencia (AI) je stále viac jadrom moderných aplikácií a služieb. V tomto module sa dozviete o niektorých bežných možnostiach umelej inteligencie, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách, ao tom, ako sú tieto možnosti implementované v Microsoft Azure. Dozviete sa tiež o niektorých úvahách pre zodpovedné navrhovanie a implementáciu riešení AI.

Lekcie

 • Úvod do umelej inteligencie
 • Umelá inteligencia v Azure

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať aspekty pre vytváranie aplikácií s podporou AI
 • Identifikovať služby Azure pre vývoj aplikácií AI

Modul 2: Vývoj aplikácií AI s kognitívnymi službami

Kognitívne služby sú základnými stavebnými kameňmi pre integráciu funkcií umelej inteligencie do vašich aplikácií. V tomto module sa naučíte poskytovať, zabezpečovať, monitorovať a nasadzovať kognitívne služby.

Lekcie

 • Začíname s kognitívnymi službami
 • Používanie kognitívnych služieb pre podnikové aplikácie

Lab : Začiatky s kognitívnymi službami

Lab : Správa zabezpečenia Cognitive Services

Lab : Monitorovanie kognitívnych služieb

Lab : Použitie kontajnera Cognitive Services

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Poskytovať a využívať kognitívne služby v Azure
 • Spravovať zabezpečenie kognitívnych služieb
 • Sledovať kognitívne služby
 • Použiť kontajner kognitívnych služieb

Modul 3: Základy Natural Language Processing

Natural Language processing (NLP) je odvetvie umelej inteligencie, ktoré sa zaoberá získavaním poznatkov z písanej alebo hovorenej reči. V tomto module sa naučíte používať kognitívne služby na analýzu a preklad textu.

Lekcie

 • Analýza textu
 • Preklad textu

Lab : Analýza textu

Lab : Preloženie textu

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na analýzu textu použiť kognitívnu službu Text Analytics
 • Na preklad textu použiť kognitívnu službu Translator

Modul 4: Vytváranie aplikácií s podporou reči

Mnoho moderných aplikácií a služieb prijíma hovorený vstup a môže reagovať syntézou textu. V tomto module budete pokračovať vo svojom skúmaní možností spracovania prirodzeného jazyka tým, že sa naučíte vytvárať aplikácie s podporou reči.

Lekcie

 • Rozpoznávanie a syntéza reči
 • Preklad reči

Lab : Rozpoznanie a syntetizovanie reči

Lab : Preloženie reči

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na rozpoznanie a syntézu reči použiť kognitívnu službu reči
 • Na preklad reči použiť kognitívnu službu Speech

Modul 5: Vytváranie riešení pre porozumenie jazyku

Ak chcete vytvoriť aplikáciu, ktorá dokáže inteligentne porozumieť vstupu prirodzeného jazyka a reagovať naň, musíte definovať a trénovať model pre porozumenie jazyku. V tomto module sa naučíte, ako pomocou služby Language Understanding vytvoriť aplikáciu, ktorá dokáže identifikovať zámer užívateľa na základe vstupu v prirodzenom jazyku.

Lekcie

 • Vytvorenie aplikácie pre porozumenie jazyku
 • Publikovanie a používanie aplikácie na porozumenie jazyku
 • Používanie jazykového porozumenia s rečou

Lab : Vytvorenie aplikácie pre porozumenie jazyku

Lab : Vytvorenie klientskej aplikácie pre porozumenie jazyku

Lab : Služby na porozumenie reči a jazyku

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vytvoriť aplikáciu na porozumenie jazyku
 • Vytvoriť klientsku aplikáciu na porozumenie jazyku
 • Integrovať jazykové porozumenie a reč

Modul 6: Vytvorenie riešenia QnA

Jedným z najbežnejších druhov interakcie medzi užívateľmi a softvérovými agentmi AI je, že používatelia zadávajú otázky v prirodzenom jazyku a agent AI inteligentne zodpovedá vhodnou odpoveďou. V tomto module preskúmate, ako služba QnA Maker umožňuje vývoj tohto druhu riešenia.

Lekcie

 • Vytvorenie znalostnej bázy QnA
 • Publikovanie a používanie znalostnej bázy QnA

Lab : Vytvorenie riešenia QnA

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Použiť QnA Maker na vytvorenie znalostnej bázy
 • Použiť znalostnú bázu QnA v aplikácii alebo robote

Modul 7: Konverzačná umelá inteligencia a služba Azure Bot Service

Boti sú základom pre stále bežnejší druh aplikácií umelej inteligencie, v ktorých používatelia konverzujú s agentmi umelej inteligencie, často ako s ľudským agentom. V tomto module preskúmate Microsoft Bot Framework a Azure Bot Service, ktoré spoločne poskytujú platformu na vytváranie a poskytovanie konverzačných prostredí.

Lekcie

 • Základy botů
 • Implementácia konverzačného bota

Lab : Vytvorenie robota pomocou sady Bot Framework SDK

Lab : Vytvorenie robota pomocou nástroja Bot Framework Composer

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na vytvorenie robota použiť sadu Bot Framework SDK
 • Pomocou nástroja Bot Framework Composer vytvoriť robota

Modul 8: Začíname s počítačovým videním

Počítačové videnie je oblasť umelej inteligencie, v ktorej softvérové aplikácie interpretujú vizuálne vstupy z obrázkov alebo videa. V tomto module zahájite svoj prieskum počítačového videnia tým, že sa naučíte používať kognitívne služby na analýzu obrázkov a videa.

Lekcie

 • Analýza obrázkov
 • Analýza videí

Lab : Analýza snímok pomocou počítačového videnia

Lab : Analýza videa s Video Indexer

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na analýzu snímok použiť službu počítačové videnie
 • Na analýzu videí použiť Video Indexer

Modul 9: Vývoj vlastných riešení videnia

Aj keď existuje mnoho scenárov, kde môžu byť užitočné preddefinované všeobecné možnosti počítačového videnia, niekedy je potrebné trénovať vlastný model s vašimi vlastnými vizuálnymi dátami. V tomto module preskúmate službu Custom Vision a spôsob, ako ju použiť na vytvorenie vlastnej klasifikácie obrázkov a modelov detekcie objektov.

Lekcie

 • Klasifikácia obrázkov
 • Detekcia objektov

Lab : Klasifikácia obrázkov pomocou vlastného videnia

Lab : Detekcia objektov v obrázkoch pomocou vlastného videnia

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na implementáciu klasifikácie obrázkov použiť službu Custom Vision
 • Na implementáciu detekcie objektov použiť službu Custom Vision

Modul 10: Detekcia, analýza a rozpoznávanie tvárí

Detekcia, analýza a rozpoznávanie tváre sú bežné scenáre počítačového videnia. V tomto module preskúmate užívateľov kognitívnych služieb na identifikáciu ľudských tvárí.

Lekcie

 • Detekcia tvárí pomocou služby počítačového videnia
 • Používanie služby Face Service

Lab : Detekcia, analýza a rozpoznávanie tváre

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Detekovať tváre pomocou služby Computer Vision
 • Detekovať, analyzovať a rozpoznávať tváre pomocou služby Face

Modul 11: Čítanie textu v obrázkoch a dokumentoch

Optické rozpoznávanie znakov (OCR) je ďalším bežným scenárom počítačového videnia, v ktorom softvér extrahuje text z obrázkov alebo dokumentov. V tomto module preskúmate kognitívne služby, ktoré je možné použiť na detekciu a čítanie textu v obrázkoch, dokumentoch a formulároch.

Lekcie

 • Čítanie textu so službou počítačového videnia
 • Extrahovanie informácií z formulárov pomocou služby Form Recognizer

Lab : Čítanie textu v obrázkoch

Lab : Extrahovanie dát z formulárov

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Na čítanie textu v obrázkoch a dokumentoch použiť službu Computer Vision
 • Na extrahovanie dát z digitálnych formulárov použiť službu Form Recognizer

Modul 12: Vytvorenie riešení pre získavanie znalostí

Nakoniec mnoho scenárov umelej inteligencie zahŕňa inteligentné vyhľadávanie informácií na základe užívateľských otázok. Dolovanie znalostí na základe umelej inteligencie je stále dôležitejší spôsob, ako vytvárať inteligentné vyhľadávacie riešenia, ktoré využívajú umelú inteligenciu na získavanie poznatkov z veľkých úložísk digitálnych dát a umožňujú používateľom tieto poznatky nájsť a analyzovať.

Lekcie

 • Implementácia riešení inteligentného vyhľadávania
 • Rozvoj vlastných zručností pre potrubie obohacovania
 • Vytvorenie znalostného obchodu

Lab : Vytvorenie riešenia Azure Cognitive Search

Lab : Vytvorenie vlastných zručností pre Azure Cognitive Search

Lab : Vytvoriť obchod znalostí pomocou Azure Cognitive Search

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vytvoriť inteligentné vyhľadávacie riešenie pomocou Azure Cognitive Search
 • Implementovať vlastnú zručnosť v kanáli obohatenia Azure Cognitive Search
 • Pomocou Azure Cognitive Search vytvoriť úložisko znalostí

Predpokladané znalosti

Pred absolvovaním tohto kurzu musia účastníci mať:

 • Znalosť Microsoft Azure a schopnosť prechádzať Azure Portal
 • Znalosť C# alebo Pythona
 • Znalosť sémantiky programovania JSON a REST

Ak s umelou inteligenciou ešte len začínate a chcete získať prehľad o možnostiach umelej inteligencie v Azure, zvážte dokončenie certifikácie Azure AI Fundamentals, než absolvujete túto.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora