MS-700 Managing Microsoft Teams

Kód kurzu: MS700P

V tomto kurze sa dozviete o rôznych nástrojoch pre správu Teams, funkciách zabezpečenia a dodržiavania predpisov pre Teams, požiadavkách na sieť pre nasadenie Teams a tiež o rôznych nastaveniach Teams a zásadách pre správu spolupráce a komunikácie v Teams. Dozviete sa o architektúre Teams. Konkrétne sa dozviete o integrácii medzi Microsoft Teams a rôznymi pracovnými záťažami a službami v Microsoft 365. Dozviete sa tiež o príprave prostredia pre nasadenie Microsoft Teams, vrátane funkcií zabezpečenia a dodržiavania predpisov pre Teams a tiež nastavenia siete. Nakoniec sa dozviete, ako vytvárať a spravovať tímy a kanály. Ďalej sa dozviete o rôznych nastaveniach a zásadách pre správu spolupráce a komunikácie v Microsoft Teams.

1 100 EUR

1 320 EUR s DPH

Najbližší termín od 09.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 09.07.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 28.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
09.07.2024 Praha Prezenčná 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
02.09.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
28.10.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
11.11.2024 Praha Prezenčná 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 1 230 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

 • What is Microsoft Teams and how the components work together
 • How to implement Governance, Security and Compliance for Microsoft Teams
 • How to prepare an organizations environment for a Microsoft Teams deployment

Štruktúra kurzu

Modul 1: Prehľad Microsoft Teams

V prehľade Microsoft Teams získate prehľad Microsoft Teams vrátane architektúry Teams a súvisiacich úloh Office 365. Získate prehľad o zabezpečení a dodržiavaní predpisov v Microsoft Teams a nakoniec získate prehľad o tom, ako spravovať Microsoft Teams.

Lekcie

 • Prehľad Microsoft Teams
 • Prehľad zabezpečenia a dodržiavania predpisov v Microsoft Teams
 • Prehľad správy Microsoft Teams

Lab : Správa rolí a vytváranie tímov

 • Pripravenie tímových rolí a licencií
 • Vytvorenie nového tímu

Modul 2: Implementácia Microsoft Teams Governance, Security and Compliance

Pri implementácii správy, zabezpečenia a dodržiavania predpisov pre Microsoft Teams naplánujete a nakonfigurujete správu pre skupiny Office 365 vrátane zásad vypršania platnosti a pomenovania. Potom implementujete zabezpečenie konfigurácií podmieneného prístupu, MFA alebo Threat Management pre Microsoft Teams. Nakoniec implementujete zhodu pre Teams pomocou zásad DLP, prípadov eDiscovery alebo zásad dohľadu.

Lekcie

 • Implementácia Governance a Lifecycle Management pre Microsoft Teams
 • Implementácia zabezpečenia pre Microsoft Teams
 • Implementácia súladu pre Microsoft Teams

Lab : Nakonfigurovanie zabezpečenia a zhody pre tímy a obsah

 • Implementácia Governance a Lifecycle Management pre Microsoft Teams
 • Implementácia zabezpečenia pre Microsoft Teams
 • Implementácia súladu pre Microsoft Teams

Modul 3: Príprava prostredia na nasadenie Microsoft Teams

Pri príprave prostredia na nasadenie Microsoft Teams plánujete upgrade zo Skypu pre firmy na Microsoft Teams vyhodnotením ciest upgradu s koexistenciou a režimami upgradu, správou migráciou schôdzok a konfiguráciou koexistencie a nastavenia upgradu. Potom naplánujete a nakonfigurujete nastavenia siete pre Microsoft Teams a nakoniec nasadíte a spravujete koncové body Microsoft Teams.

Lekcie

 • Upgrade zo Skypu pre firmy na Microsoft Teams
 • Naplánovanie a konfigurácia nastavenie siete pre Microsoft Teams
 • Nasadenie a správa koncových bodov Microsoft Teams

Lab : Príprava prostredia pre Teams

 • Vypočítanie sieťovej možnosti
 • Vyhodnotenie konfiguračných profilov
 • Poskytnutie tímových prostriedkov

Modul 4: Nasadenie a spravovanie tímov

Pri nasadzovaní a správe tímov sa naučíte vytvárať a spravovať tímy, spravovať členstvo a prístup pre interných aj externých užívateľov.

Lekcie

 • Vytváranie a spravovanie tímov
 • Správa členstva
 • Správa prístupu pre externých užívateľov

Lab : Riadenie tímov

 • Správa tímových zdrojov
 • Správa zdieľania a prístupu

Modul 5: Správa spolupráce v Microsoft Teams

Pri správe spolupráce v Microsoft Teams budete spravovať chat a spoluprácu, ako je nastavenie tímu alebo zásady vytvárania súkromných kanálov. Nakoniec budete spravovať nastavenia pre aplikácie Teams, ako sú zásady nastavenia aplikácií, aplikácie, roboty a konektory v Microsoft Teams alebo publikovať vlastnú aplikáciu v Microsoft Teams.

Lekcie

 • Správa chatu a spolupráca
 • Správa nastavení pre aplikácie Teams

Lab : Upravenie nastavenia spolupráce pre Teams

 • Nakonfigurácia zásad kanála a správ
 • Spravovať nastavenia aplikácie pre tím

Modul 6: Správa komunikace v Microsoft Teams

Tento kurz je zakončený riadením komunikácie v Microsoft Teams. Dozviete sa, ako spravovať živé udalosti a schôdzky, spravovať telefónne čísla alebo telefónny systém pre Microsoft Teams a konečne, ako riešiť problémy so zvukom, videom a klientmi.

Lekcie

 • Správa živých udalostí a stretnutí
 • Správa telefónnych čísel
 • Správa telefónneho systému pre Microsoft Teams
 • Odstránenie problémov so zvukom, videom a klientom

Lab : Upravenie nastavenia komunikácie pre Teams

 • Konfigurácia zásad schôdzok
 • Správa telefónneho systému pre Microsoft Teams
 • Odstraňovanie problémov so zvukom, videom a klientmi

Predpokladané znalosti

 • Dokonalé porozumenie základným funkčným skúsenostiam so službami Microsoft 365.
 • Dokonalé porozumenie všeobecným postupom IT, vrátane používania PowerShellu.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora