DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals

Kód kurzu: DP900P

V tomto kurze sa účastníci zoznámia so základmi databázových konceptov v cloudovom prostredí, získajú základné zručnosti v cloudových dátových službách a vybudujú si základné znalosti cloudových dátových služieb v rámci Microsoft Azure. Účastníci identifikujú a popíšu základné dátové koncepty, ako sú relačné, nerelačné, veľké dáta a analytika, a preskúmajú, ako je táto technológia implementovaná v Microsoft Azure. Preskúmajú roly, úlohy a zodpovednosti vo svete dát. Účastníci preskúmajú ponuky relačných dát, zriaďovanie a nasadzovanie relačných databáz a dopytovanie na relačné dáta prostredníctvom cloudových dátových riešení s Microsoft Azure. Preskúmajú ponuky nerelačných dát, zriaďovanie a nasadzovanie nerelačných databáz a nerelačných dátových úložísk s Microsoft Azure. Účastníci preskúmajú možnosti spracovania dostupné na vytváranie riešení pre analýzu dát v Azure. Preskúmajú Azure Synapse Analytics, Azure Databricks a Azure HDInsight.
Študenti sa zoznámia s tým, čo je Power BI, vrátane jeho stavebných blokov a ako spolupracujú.

350 EUR

420 EUR s DPH

Najbližší termín od 07.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 07.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 01.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 350 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
07.06.2024 Virtuálna 1 deň en 350 EUR Registrovať
01.11.2024 Virtuálna 1 deň en 350 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 350 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt