MB-230 Microsoft Dynamics 365 Customer Service

Kód kurzu: MB230P

Microsoft Dynamics 365 Customer Service ponúka akejkoľvek organizácii príležitosť k úspechu zákazníkov. Používanie nástrojov, ako je automatické vytváranie prípadov a správa front, vám ušetrí čas, ktorý môžete venovať tam, kde môžete mať väčší vplyv, priamo so svojimi zákazníkmi. Pripojte sa k nášmu tímu celosvetovo uznávaných odborníkov, ktorí vás krok za krokom prevedú od vytvárania prípadov cez interakciu so zákazníkmi až po riešenie týchto prípadov. Akonáhle tieto prípady vyriešite, môžete sa z analýzy dát naučiť kľúčové detaily, ktoré vám pomôžu vyriešiť podobné prípady rýchlejšie alebo sa úplne vyhnúť novým problémom.

Získané zručnosti

 • Inštalácia a konfigurácia aplikácie zákazníckych služieb
 • Identifikácia bežných scenárov služieb zákazníkom
 • Dokončenie procesu riešenia prípadu
1 100 EUR

1 320 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.08.2024 Virtuálna 3 dni en 1 100 EUR Registrovať
02.09.2024 Virtuálna 3 dni en 1 100 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 3 dni en 1 100 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 100 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Funkčný konzultant Dynamics 365 Customer Engagement je zodpovedný za vykonávanie zisťovania, zachytávania požiadaviek, zapájania odborníkov na danú tému a zainteresovaných strán, preklad požiadaviek a konfiguráciu riešení a aplikácií. Funkčný poradca implementuje riešenie využívajúce možnosti ihneď po vybalení, bezkódovú rozšíriteľnosť, integráciu aplikácií a služieb.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Prehľad zákazníckych služieb

V tomto module sa naučíte základy zákazníckych služieb v Dynamics 365. Nainštalujeme a nakonfigurujeme aplikáciu a tiež sa zoznámime s rolami zabezpečenia, súvisiacimi aplikáciami a analytikmi.

Lekcie

 • Vytvorenie záznamu o prípade
 • Aplikácia súvisiacich služieb
 • Analytika pre službu
 • AI pre službu
 • Konfigurácia zákazníckeho servisu

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Inštalovať a konfigurovať aplikácie zákazníckych služieb.
 • Identifikácia bežných scenárov služieb zákazníkom.

Modul 2: Správa prípadov

V tomto module sa naučíte otvárať a riešiť prípady zákazníckeho servisu, a to ako ručne, tak automatizáciou.

Lekcie

 • Prehľad riadenia prípadov
 • Vytváranie záznamov o prípadoch
 • Správa fronty
 • Smerovanie prípadu
 • Riešenie prípadov

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Otvoriť a vyriešiť prípady zákazníckeho servisu.
 • Automatizovať vytváranie prípadov a smerovania.

Modul 3: Zmluvy o úrovni služieb a oprávnení

V tomto module sa dozviete, ako definovať a používať nároky a šablóny nárokov a tiež zmluvy o úrovni služieb a ako tieto nástroje umožňujú riešenie prípadov.

Lekcie

 • SLA a prehľad nárokov
 • Vytváranie a škárva nárokov
 • Vytváranie a škárva SLA

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vytvárať a používať zmluvy o úrovni služieb.
 • Vytvárať a používať oprávnenia

Modul 4: Manažment znalostí

V tomto module sa naučíte vytvárať a používať znalostný manažment. Navyše sa naučíte životný cyklus znalostných článkov.

Lekcie

 • Prehľad manažmentu znalostí
 • Autorstvo a organizovanie
 • Použitie znalostný obsah
 • Správa znalostného obsahu

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Vytvárať a spravovať znalostný obsah.

Modul 5: Omnichannel

V tomto module sa naučíte pracovať s Omnikanálom pre Dynamics 365 Customer Service.

Lekcie

 • Úvod
 • Smerovanie záznamu entity
 • Smerovanie a distribúcia práce
 • Konfigurácia kanálov správ
 • Nasadenie widgety chatu
 • Vytváranie chytrých asistenčných riešení
 • Integrácia bota Power Virtual Agents
 • Nástroje produktivity

Modul 6: Plánovanie zákazníckych služieb

V tomto module sa dozviete, ako používať funkciu Plánovanie zákazníckych služieb v Dynamics 365 Customer Service

Lekcie

 • Začíname s plánovaním zákazníckych služieb
 • Konfigurácia plánovania zákazníckych služieb
 • Definovanie a práca s rezervovateľnými zdrojmi
 • Práca so službami
 • Práca s preferenciami plnenia
 • Plánovanie servisných činností
 • Preplánovanie servisných činností a nahradenie zdrojov

Modul 7: Prepojený zákaznícky servis

V tomto module sa naučíte, ako používať Dynamics 365 Connected Customer Service na prijímanie dát a pomôcť pri vykonávaní skutočných obchodných akcií s dátami.

Lekcie

 • Začínáme s Connected Customer Service
 • Registrácia zariadenia
 • Správa zariadení a interakcie
 • IoT výstrahy a odosielanie príkazov

Modul 8: Štatistiky zákazníckeho servisu

V tomto module sa naučíte, ako pracovať s Customer Service Insights pre použitie umelej inteligencie (AI) vo vašom riešení Dynamics 365 Customer Service.

Lekcie

 • Úvod do Customer Service Insights
 • Práca so štatistikami hovorov zákazníckeho servisu

Predpokladané znalosti

Základné pochopenie funkcií, funkcií a navigácie Dynamics 365.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora