PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals

Kód kurzu: PL900

Spoznajte obchodnú hodnotu a možnosti produktu Power Platform. Vytvárajte jednoduché Power Apps, prepájajte dáta s Common Data Service, zostavujte Power BI Dashboard, automatizujte proces pomocou Power Automate a zostavujte chatbot pomocou Power Virtual Agents.

Získané zručnosti

 • Popísať súčasti Microsoft Power Platform
 • Popísať Microsoft Dataverse a konektory
 • Popísať scenáre naprieč cloudom naprieč M365, Dynamics 365, Microsoft Azure a službami tretích strán
290 EUR

348 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en

Cena bez DPH: 290 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 29.07.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 310 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en

Cena bez DPH: 290 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 310 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 deň

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 310 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.06.2024 Virtuálna 1 deň en 290 EUR Registrovať
29.07.2024 Praha Prezenčná 1 deň cz/sk 310 EUR Registrovať
07.10.2024 Virtuálna 1 deň en 290 EUR Registrovať
14.10.2024 Praha Prezenčná 1 deň cz/sk 310 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 1 deň en/cz 310 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kandidáti na túto skúšku sú používatelia, ktorí sa usilujú o zvýšenie produktivity automatizáciou obchodných procesov, analýzou dát pre vytváranie obchodných štatistík a efektívnejším jednaním vďaka vytváraniu jednoduchých aplikácií.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Úvod do Microsoft Power Platform

Zistite viac o komponentoch Microsoft Power Platform, spôsoboch prepojenia dát a o tom, ako môžu organizácie využiť túto technológiu na vytváranie podnikových riešení.

Lekcie

 • Prehľad platformy Microsoft Power Platform

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Určiť, kedy použiť jednotlivé aplikácie súčasti Microsoft Power Platform na vytvorenie obchodného riešenia
 • Zoznámiť sa s hodnotou používania Microsoft Power Platform na vytváranie podnikových riešení
 • Naučiť sa komponenty a funkcie Microsoft Power Platform

Modul 2: Úvod do Microsoft Dataverse

Dataverse vám umožňuje ponoriť sa do výkonných, škálovateľných dátových riešení v cloude. Zistite, prečo Dataverse funguje a ako môže spolupracovať s Microsoft Power Platform pri vytváraní jedinečných a efektívnych podnikových riešení.

Lekcie

 • Prehľad Microsoft Dataverse

Lab : Overenie prostredia labu

 • Získajte skúšobného tenanta Microsoft Power Platform
 • Vytvorte prostredie

Lab : Dátové modelovanie

 • Vytvorenie novej tabuľky
 • Import dát

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Popísať rozdiel medzi Dataverse a Common Data Model
 • Vysvetliť prípady použitia a obmedzenia obchodných pravidiel a tokov procesov
 • Vysvetliť, aké prostredia, tabuľky, stĺpce a vzťahy sú v Dataverse

Modul 3: Začnite s Power Apps

Dozviete sa o hodnote a možnostiach Power Apps ao spôsoboch, ako ostatné organizácie využívajú túto technológiu na vytváranie jednoduchých aplikácií pre svoje podnikanie.

Lekcie

 • Úvod do Power Apps
 • Ako vytvoriť aplikáciu na plátne
 • Ako vytvoriť modelom riadenú aplikáciu

Lab : Ako vytvoriť modelom riadenú aplikáciu

 • Prispôsobte pohľady a formuláre
 • Vytvorte modelom riadenú aplikáciu

Lab : Ako vytvoriť aplikáciu na plátne

 • Vytvoriť aplikáciu Visits

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Zistiť, ako iné organizácie digitalizujú svoje procesy pomocou Power Apps
 • Pozrieť sa na Power Apps v akcii a zistite možnosti, ako vytvoriť svoju prvú aplikáciu
 • Zistiť, čo je Power Apps a jej obchodná hodnota

Modul 4: Začnite s Power Automate

Zistite, ako môžu používatelia využiť Power Automate na zlepšenie obchodnej efektivity a produktivity.

Lekcie

 • Prehľad Power Automate
 • Ako vytvoriť automatizované riešenie

Lab : Ako vytvoriť automatizované riešenie

 • Vytvorte tok oznámenia o návšteve

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Pozrieť sa, ako Power Automate funguje a vyzerá z pohľadu užívateľa
 • Vytvoriť jednoduchý tok
 • Poznať obchodnú hodnotu a funkcie Power Automate

Modul 5: Začínáme s Power BI

Zistite, ako môžu organizácie pomocou Power BI ľahko čistiť, zobrazovať a porozumieť dátam a zaistiť tak lepšie informované rozhodnutia.

Lekcie

 • Prehľad Power BI
 • Ako vytvoriť jednoduchý riadiaci panel

Lab : Ako vytvoriť jednoduchý riadiaci panel

 • Vytvorte zostavu Power BI
 • Vytvorte riadiaci panel Power BI

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Pozrieť sa, ako Power BI funguje a vyzerá z pohľadu používateľa
 • Prečítať si, ako vytvoriť jednoduchý riadiaci panel Power BI
 • Popísať obchodnú hodnotu a funkcie Power BI

Modul 6: Úvod do Power Virtual Agents

Zoznámte sa s hodnotou a možnosťami Power Virtual Agents a spôsobmi, ako môžu organizácie využiť túto technológiu na vytváranie riešení chatbotov pre svoje podnikanie.

Lekcie

 • Prehľad Power Virtual Agents

Po absolvovaní tohto modulu budete schopní:

 • Naučiť sa základné súčasti, ktoré tvoria Power Virtual Agents a chatboty
 • Popísať obchodnú hodnotu a funkcie Power Virtual Agents