Microsoft PowerPoint – Advanced

Kód kurzu: MSPPADVANC

Kurz je určený všetkým používateľom Microsoft PowerPoint, ktorí potrebujú vedieť vytvárať obsahovo bohaté prezentácie s využitím všetkých dostupných funkcií. Zameriame sa na témy od tvorby snímok s multimediálnym obsahom (obrázky, videá, diagramy, grafy a generované diagramy) cez nástroje, ktoré umožňujú animovať obsah (prechody, animácie a zvuky) až po vytvorenie vlastného návrhu prezentácie s vlastnými definovanými typmi obrázkov. Získate tipy a triky pre detailnú konfiguráciu tlačových výstupov, export slideshow do iných aplikácií za účelom generovania kvalitných tlačených materiálov a mnoho ďalšieho.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

The course is intended for all users of Microsoft PowerPoint, who need to be able to create content-rich presentations using all available features. We will focus on topics ranging from the creation of slides with multimedia content (images, videos, diagrams, graphs, and generated diagrams) through tools that enable animate content (transitions, animations and sounds) after creating your own presentation design with custom defined types of images. You will get tips and tricks for detailed configuration of printouts, slideshow export to other applications in order to generate quality printed materials and much more.

Štruktúra kurzu

Konfigurácia prezentácie

 • Problémy s kompatibilitou
 • Chránené zobrazenie
 • Označenie ako konečné
 • Ochrana, podpis
 • Organizácia prezentácie (sekcia)
 • Porovnanie, komentáre
 • Nastavenie prezentácie

Master slide ako základ designu

 • Koncepcia
 • Úloha hlavných sľudov
 • Úloha rozloženia
 • Úloha vodítok a mriežky
 • Konfigurácia hlavičky/päty
 • Organizácia hlavných sľudov
 • Pozadie
 • Farebné schémy (použitie a definícia)
 • Motívy
 • Opätovné použitie designu pomocou šablón
 • Osvedčené postupy

Slidy

 • Účel prezentácie ako vizuálne pomôcky
 • Rozloženie snímok
 • Resetovanie formátu do stavu hlavnej snímky
 • Vlastné textové pole
 • Osvedčené postupy

Predmet iných aplikácií

 • Obrázky a ich špecifiká (priehľadnosť, prefarbovanie, orezanie)
 • Kliparty a ich špecifiká (konverzia na fragmenty, klipart ako surovina pre budúcu tvorbu)
 • Video, zvuk
 • Tabuľky
 • Grafy
 • SmartArt – vizualizácia zoznamu
 • Iné objekty
 • Snímky obrazovky
 • Fotoalbum
 • Prepojený obsah MS Office
 • Osvedčené postupy

Vlastný grafický obsah

 • Automatické tvary
 • Odporúčané postupy (skratky, zarovnanie, distribúcia, zoskupovanie)
 • Krivky a ďalšie typy čiar – vlastné tvary

Dynamika prezentácie

 • Prechod
 • Vlastná animácia
 • Animácia grafov a diagramov
 • Načasovanie

Interaktivita prezentácie

 • Nastavenie akcií
 • Kliknutie myšou ako spúšťač animácie
 • Hypertextový odkaz
 • Vlastná prezentácia

Show

 • Úloha poznámok
 • Zobrazenie prezentujúceho
 • Načasovanie
 • Nekonečná prezentácia
 • Digitálne pero v PowerPointe a kdekoľvek inde

Tlač

 • Konfigurácia hangoutov (logo, hlavička/päta)

Export a import

 • Export prezentácie
 • Balenie prezentácie
 • Import nadpisov z dokumentu programu Word