AZ-040 Automating Administration with Windows PowerShell

Kód kurzu: AZ040P

Tento kurz poskytuje študentom základné znalosti a zručnosti na používanie prostredia Windows PowerShell pre správu a automatizáciu správy serverov Windows.

Tento kurz poskytuje študentom zručnosti identifikovať a zostaviť príkaz, ktorý potrebujú na vykonanie konkrétnej úlohy. Okrem toho sa študenti naučia, ako vytvárať skripty na vykonávanie pokročilých úloh, ako je automatizácia opakujúcich sa úloh a generovanie správ.

Tento kurz poskytuje nevyhnutné zručnosti podporujúce širokú škálu produktov spoločnosti Microsoft, vrátane Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server a Microsoft System Center. V súlade s týmto cieľom sa tento kurz nezameria na žiadny z týchto produktov, hoci Windows Server, ktorý je spoločnou platformou pre všetky tieto produkty, poslúži ako príklad techník, ktoré tento kurz učia.

1 180 EUR

1 416 EUR s DPH

Najbližší termín od 22.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 180 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 180 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 25.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 180 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 180 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.07.2024 Virtuálna 5 dní en 1 180 EUR Registrovať
02.09.2024 Virtuálna 5 dní en 1 180 EUR Registrovať
25.11.2024 Virtuálna 5 dní en 1 180 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 180 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí už majú skúsenosti so všeobecnou správou Windows Server a Windows klientov a ktorí sa chcú dozvedieť viac o používaní prostredia Windows PowerShell administration. Nepredpokladá sa žiadna predchádzajúca skúsenosť s akoukoľvek verziou prostredia Windows PowerShell alebo skriptovacím jazykom. Tento kurz je taktiež vhodný pre IT profesionálov, ktorí už majú skúsenosti so správou serverov, vrátane Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server a System Center.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Začíname s prostredím Windows PowerShell

Tento modul vás zoznámi s prostredím Windows PowerShell a poskytne prehľad funkcií tohto produktu. Modul vysvetľuje, ako nakonfigurovať a začať s prostredím Windows PowerShell. Vysvetľuje tiež, ako spúšťať príkazy a používať integrovaný systém pomocníka v prostredí Windows PowerShell.

Modul 2: Windows PowerShell pre správu lokálnych systémov

Tento modul vás zoznámi s rôznymi typmi cmdlets bežne používaných na správu systému. Aj keď môžete hľadať cmdlets zakaždým, keď potrebujete vykonať nejakú úlohu, je efektívnejšie týmto rutinám aspoň základni rozumieť. Tento modul tiež vysvetľuje, ako nainštalovať a začať používať Windows PowerShell vo Windows 10.

Modul 3: Práca s kanálom Windows PowerShell

Tento modul predstavuje funkciu kanála prostredia Windows PowerShell. Funkcia kanála je súčasťou niekoľkých prostredí príkazového riadka, ako je napríklad príkazový riadok v operačnom systéme Windows. Funkcia kanála v prostredí Windows PowerShell však poskytuje zložitejšie, flexibilnejšie a schopnejšie funkcie v porovnaní s inými prostrediami. Tento modul vám poskytne zručnosti a znalosti, ktoré vám pomôžu používať Windows PowerShell efektívnejšie.

Modul 4: Použitie PSProviders a PSDrives

Tento modul predstavuje adaptéry PSProviders a PSDrives. PSProvider je v podstate adaptér Windows PowerShell, vďaka ktorému určitá forma úložiska pripomína diskovú jednotku. PSDrive je skutočné pripojenie k určitej forme úložiska. Tieto dva adaptéry môžete použiť na prácu s rôznymi formami úložiska pomocou rovnakých príkazov a techník, aké používate na správu systému súborov.

Modul 5: Dopytovanie informácií o správe pomocou CIM a WMI

Tento modul vás zoznámi s dvoma paralelnými technológiami: Windows Management Instrumentation (WMI) a Common Information Model (CIM). Obe tieto technológie poskytujú miestny a vzdialený prístup k úložisku informácií o správe, vrátane prístupu k robustným informáciám dostupným z operačného systému, počítačového hardvéru a nainštalovaného softvéru.

Modul 6: Práca s premennými, poľami a hashovacími tabuľkami

Tento modul vám poskytuje zručnosti a znalosti potrebné na používanie premenných, polí a hash tabuliek v prostredí Windows PowerShell.

Modul 7: Skriptovanie prostredia Windows PowerShell

Tento modul vysvetľuje, ako zabaliť príkaz prostredia Windows PowerShell do skriptu. Skripty umožňujú vykonávať opakujúce sa úlohy a zložitejšie úlohy, ktoré nemožno vykonať jediným príkazom.

Modul 8: Správa vzdialených počítačov pomocou prostredia Windows PowerShell

Tento modul vás zoznámi s technológiou vzdialenej komunikácie Windows PowerShell, ktorá vám umožní pripojiť sa k jednému alebo viacerým vzdialeným počítačom a dať im pokyn, aby spúšťali príkazy vašim menom.

Modul 9: Správa prostriedkov Azure pomocou PowerShellu

Tento modul poskytuje informácie o Azure PowerShell. Predstavuje aj Azure Cloud Shell. Vysvetľuje, ako spravovať virtuálne počítače Azure pomocou PowerShellu. Modul tiež popisuje, ako môžete spravovať úložisko a predplatné Azure pomocou Azure PowerShell.