SC-400 Microsoft Information Protection Administrator

Kód kurzu: SC400

Tento kurz sa zameriava na správu dát a ochranu informácií vo vašej organizácii.
Kurz zahŕňa okrem iného implementáciu zásad prevencie straty dát, typy citlivých informácií, štítky citlivosti, zásady uchovávania dát a šifrovania správ Office 365.
Kurz pomáha účastníkom pripraviť sa na skúšku Microsoft Information Protection Administrator (SC-400).

1 100 EUR

1 320 EUR s DPH

Najbližší termín od 01.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 29.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.11.2024

Garantovaný

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 100 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 230 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
01.07.2024 Virtuálna 4 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
29.07.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
23.09.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
23.09.2024 Praha Prezenčná 3 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
G 05.11.2024 Virtuálna 3 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
19.11.2024 Virtuálna 4 dni en 1 100 EUR Registrovať
16.12.2024 Praha Prezenčná 3 dni cz/sk 1 230 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 230 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Správca ochrany informácií plánuje a implementuje ovládacie prvky, ktoré spĺňajú potreby organizácie. Táto osoba je zodpovedná za prevedenie požiadaviek a kontrol zhody do technickej implementácie. Pomáhajú vlastníkom organizačných kontrol, aby sa stali a zostali v súlade. Spolupracujú s pracovníkmi informačných technológií (IT), vlastníkmi obchodných aplikácií, ľudskými zdrojmi a právnymi subjektmi na implementácii technológie, ktorá podporuje zásady a kontroly nevyhnutné pre dostatočné riešenie regulačných požiadaviek pre ich organizáciu. Spolupracujú aj s vedením pre dodržiavanie predpisov a zabezpečenia, ako je Chief Compliance Officer a Security Officer, aby vyhodnotili celú šírku súvisiacich podnikových rizík a partnera pre rozvoj týchto zásad. Táto osoba definuje príslušné požiadavky a testuje procesy a operácie IT s ohľadom na tieto zásady a kontroly. Sú zodpovední za vytváranie zásad a pravidiel pre klasifikáciu obsahu, prevenciu straty dát, správu a ochranu.

Štruktúra kurzu

Modul 1: Implementujte ochranu informácií v Microsoft 365

Organizácie požadujú riešenie ochrany informácií na ochranu svojich dát pred krádežou a náhodnou stratou. Zistite, ako chrániť vaše citlivé informácie. Ďalej, ako vám riešenia na ochranu a správu informácií Microsoft 365 pomáhajú chrániť a spravovať vaše dáta po celú dobu ich životného cyklu – nech už žijú kdekoľvek alebo kamkoľvek cestujú. Prečítajte si o dostupných informáciách, ktoré vám pomôžu porozumieť dátovému prostrediu a poznať svoje dáta. Naučte sa, ako používať citlivé typy informácií na podporu vašej stratégie ochrany informácií. Zistite, ako sa štítky citlivosti používajú na klasifikáciu a ochranu obchodných dát a zároveň sa uistite, že produktivita užívateľov a ich schopnosť spolupracovať nebudú obmedzené.

Lekcie

 • Úvod do ochrany a správy informácií v Microsoft 365
 • Klasifikujte údaje na ochranu a správu
 • Vytvárajte a spravujte typy citlivých informácií
 • Popíšte šifrovanie Microsoft 365
 • Nasaďte šifrovanie správ v Office 365
 • Konfigurácia štítkov citlivosti
 • Používajte a spravujte štítky citlivosti

Lab : Implementujte ochranu informácií

 • Prideľte oprávnenie na súlad
 • Správa šifrovania správ Office 365
 • Správa citlivých typov informácií
 • Správa školiteľných klasifikátorov
 • Správa štítkov citlivosti

Po absolvování tohoto modulu budete schopní:

 • Popísať prístup spoločnosti Microsoft k ochrane a správe informácií.
 • Vymenovať súčasti riešenia klasifikácie dát.
 • Popísať, ako používať typy citlivých informácií a trénovateľné klasifikátory.
 • Implementovať snímanie odtlačkov dokumentov
 • Vytvárať vlastné slovníky kľúčových slov
 • Nasadiť šifrovanie správ v Office 365

Modul 2: Implementujte ochranu pred stratou dať v Microsoft 365

V tomto module diskutujeme o tom, ako implementovať techniky prevencie straty dát na zabezpečenie vašich dát Microsoft 365. Naučte sa, ako vo vašej organizácii objavovať, klasifikovať a chrániť citlivý a kritický obsah počas jeho životného cyklu. Naučte sa konfigurovať a implementovať zásady prevencie straty dát a integrovať ich s Microsoft Cloud App Security. Zistite, ako reagovať na porušenie zásad týkajúcich sa straty dát a ako ich zmierniť.

Lekcie

 • Zabráňte strate dát v Microsoft 365
 • Implementujte prevenciu straty dát koncového bodu
 • Nakonfigurujte zásady DLP pre Microsoft Cloud App Security a Power Platform
 • Spravujte zásady a zostavy DLP v Microsoft 365

Lab : Implementujte prevenciu straty dát

 • Spravujte zásady DLP
 • Spravovať koncový bod DLP
 • Otestujte zásady DLP
 • Spravujte správy DLP

Po absolvování tohoto modulu budete schopní:

 • Popísať proces konfigurácie ochrany informácií.
 • Formulovať osvedčené postupy nasadenia a prijatia.
 • Popísať integráciu DLP s Microsoft Cloud App Security (MCAS).
 • Nakonfigurovať zásady v Microsoft Cloud App Security.
 • Skontrolovať a analyzovať správy DLP.
 • Identifikovať a zmierniť porušenie zásad DLP.
 • Zmierniť porušovanie DLP v MCAS.

Modul 3: Implementujte Information Governance v Microsoft 365

V tomto module sa dozviete, ako plánovať a implementovať stratégie správy informácií pre organizáciu. Naučte sa, ako spravovať životný cyklus obsahu pomocou riešení pre import, ukladanie a klasifikáciu kritických obchodných dát, aby ste si mohli ponechať to, čo potrebujete, a odstrániť to, čo nepotrebujete. Prečítajte si, ako spravovať uchovávanie pre Microsoft 365 a ako sú riešenia pre uchovávanie implementované v jednotlivých službách Microsoft 365. Naučte sa používať inteligentnú klasifikáciu na automatizáciu a zjednodušenie plánu uchovávania pre regulačné, právne a obchodné záznamy vo vašej organizácii.

Lekcie

 • Informácie o Microsoft 365
 • Spravujte uchovávanie údajov v úlohách Microsoft 365
 • Správa záznamov v Microsoft 365

Lab : Implementujte informačné riadenie

 • Konfigurácia štítkov uchovania
 • Implementujte štítky na uchovanie
 • Nakonfigurujte uchovávanie na základe služieb
 • Použite eDiscovery pre obnovu
 • Konfigurácia správy záznamov

Po absolvování tohoto modulu budete schopní:

 • Popísať proces konfigurácie správy informácií.
 • Formulovať osvedčené postupy nasadenia a prijatia.
 • Popísať funkcie uchovávania v úlohách Microsoft 365.
 • Nakonfigurovať nastavenia uchovávania v Microsoft Teams a SharePoint Online.
 • Implementovať uchovávanie položiek poštovej schránky Exchange.
 • Obnoviť obsah chránený nastavením uchovania.
 • Získať späť chránené položky z poštových schránok Exchange.
 • Popísať proces konfigurácie správy záznamov.

Predpokladané znalosti

 • Základná znalosť technológií zabezpečenia a dodržiavania predpisov spoločnosti Microsoft.
 • Základná znalosť pojmov ochrany informácií.
 • Pochopenie konceptov cloud computingu.
 • Pochopenie produktov a služieb Microsoft 365.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora