Microsoft Excel Intermediate

Kód kurzu: MEXCELINT

Školenie je zamerané na bežne používané funkcie Excelu. Je určené pre užívateľov, ktorí sa s Excelom už stretli a vedia vytvoriť základnú tabuľku s jednoduchým výpočtom. Účastníci sa zoznámia s rôznymi postupmi a tipmi, ako si zjednodušiť vytváranie a prácu s tabuľkami. Naučia sa formátovať bunky podľa podmienky. Zistí, ako vo vzorkách výhodne používať absolútne odkazy a názvy buniek a oblastí. Na praktických príkladoch si vyskúša použitie funkcie KEĎ a ďalších užitočných funkcií pre prácu s textom, dátumom a časom. V rôznych funkciách si skúsi prepojenie viacerých listov. Poslucháči sa zoznámia s pravidlami pri práci s rozsiahlymi tabuľkami, naučia sa v nich rýchlo pohybovať, vyhľadávať v nich, filtrovať a zoskupovať dáta. Účastníci sa zoznámia s využitím jednotlivých funkcií a nástrojov v rôznych situáciách.


Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 150 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Virtuálna 2 dni cz/sk 135 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Praha Prezenčná 2 dni cz/sk 150 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Tento kurz vás naučí používať vzorce a pokročilé funkcie, vytvárať a formátovať tabuľky, triediť a filtrovať, vizualizovať údaje pomocou grafov.

Štruktúra kurzu

U individuálneho a firemného školenia je možné osnovu prispôsobiť.

Doplnenie a zhrnutie základných pojmov

 • Klávesové skratky na uľahčenie práce v aplikácii Microsoft Excel
 • Možnosti Vložiť inak, Nájsť a nahradiť

Formátovanie tabuliek

 • Vkladanie a mazanie buniek, riadkov a stĺpcov
 • Skrytie a odkrytie riadkov a stĺpcov
 • Kopírovanie formátu

Podmienené formátovanie

 • Na základe hodnoty bunky
 • Na základe vzorca
 • Rýchle štýly v podmienenom formátovaní

Vzorce

 • Základné matematické operácie
 • Úpravy vzorcov
 • Rýchla kontrola vzorcov
 • Kopírovanie a presúvanie vzorcov
 • Relatívne a absolútne odkazy na bunky ($A$1)
 • Zadávanie pokročilejších vzorcov
 • Pomenovanie buniek a rozsahov
 • Vplyv kopírovania a presúvania absolútnych referencií

Funkcie

 • Využitie základných funkcií a ich zobrazenie vo výpočtovom riadku
 • Vložiť funkciu do bunky
 • Úpravy vzorcov s funkciami
 • funkcie IF
 • Vybrané funkcie z kategórie Text, Dátum a Čas

Odkazy

 • Prepojenie excelových listov a zošitov
 • Prepojenie s aplikáciami Microsoft Word a Microsoft PowerPoint

Grafy

 • Automatický formát grafu – odporúčané grafy
 • Základné typy grafov
 • Vytváranie a úprava grafov

Databáza v aplikácii Microsoft Excel

 • Základné pojmy
 • Zásady práce s dátami
 • Zamrznutie tabúľ
 • Triedenie dát podľa ich hodnoty alebo formátu
 • Automatický filter
 • Zoskupovanie dát

Tlač v aplikácii Microsoft Excel

 • Oblasť tlače
 • Opakujúce sa hlavičky na každej stránke
 • Pokročilé nastavenie vzhľadu stránky pre tlač

Predpokladané znalosti

Pred školením sa predpokladá znalosť vytvárania jednoduchých tabuliek v programe Excel.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora