SAFe

Už viac ako desať rokov je Scaled Agile Framework® (SAFe®) popredným svetovým rámcom pre obchodnú agilitu. SAFe poskytuje návod, ako môžu podniky a zamestnanci rásť a reagovať na zmeny. Bola založená v rámci školiaceho a certifikačného programu SAFe. Dnes je SAFe vo svojej šiestej iterácii a prijalo ho viac ako 20 000 podnikov na celom svete.

Prehľad kurzov

Leading SAFe® (SA) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

800 EUR bez DPH

Implementing SAFe en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe® Scrum Master (SSM) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe® Lean Portfolio Management en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

2 050 EUR bez DPH

SAFe® for Teams (SP) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe Release Train Engineer en

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

2 900 EUR bez DPH

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe® DevOps en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe® for Architects (ARCH) en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

2 700 EUR bez DPH

Agile Product Management en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

2 500 EUR bez DPH

SAFe for Government en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

1 050 EUR bez DPH

SAFe® Agile Software Engineering en en/cz

Dodávateľ: SAFe

Oblasť: Agile

Cena od:

2 250 EUR bez DPH

Ako vám pomôžu SAFe certifikácie?