SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM)

Kód kurzu: SAFEPOPM

Tento kurz vám umožní rozvíjať zručnosti potrebné na to, aby ste riadili štíhly podnik – dozviete sa o činnostiach, nástrojoch a mechanikách používaných na správu nevybavených zákaziek. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky a získanie certifikácie SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Dvojdňové školenie SAFe Product Owner/Product Manager naživo vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM) certifikácia exam (SAFe® 5 Product Owner/Product Manager Exam)
 • Moderná online školiaca platforma
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 Product Owner/Product Manager po zložení skúšky
Best seller
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 12.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 12.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
12.06.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
17.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
14.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
18.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
13.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

SAFe Product Owner (PO) slúži ako zákaznícky proxy pre tím a spolupracuje s produktovým manažmentom a ďalšími zúčastnenými stranami na definovaní a uprednostňovaní nevybavených zákaziek tak, aby sa efektívne riešili priority pri zachovaní technickej integrity funkcií alebo komponentov, za vytvorenie ktorých je tím zodpovedný. PO hrá významnú úlohu v kontrole kvality.

Produktový manažér SAFe (PM) slúži ako interný hlas zákazníka pre Agile Release Train (ART) a spolupracuje na neustálom vývoji a oznamovaní vízie zákazníka vývojárom. Produktový manažér poskytuje pre ART ekonomicky prioritné nevybavené zákazky, definuje funkcie systému, aby sa zabezpečilo, že riešenie spĺňa príslušné normy a ďalšie požiadavky na kvalitu, a podieľa sa na overovaní hypotéz navrhovaných výhod funkcií.

Počas tohto dvojdňového kurzu získajú účastníci SAFe Product Owner/Product Manager znalosti o Agile Release Train (ART), o tom, akú prináša hodnotu a čo môžu urobiť, aby efektívne vykonávali svoju rolu v podniku.

Naučia sa tiež písať príbehy a rozoberať funkcie, plánovať a vykonávať iterácie a zmeny v programe. Nakoniec sa dozvedia o DevOpse, ako sa efektívne integrovať s ostatnými tímami v programe a čo je potrebné na neustále zlepšovanie.

Účasť na kurze pripraví účastníkov na zloženie skúšky a získanie certifikácie SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM).

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre:

 • Produktových manažérov
 • Product Line Managery
 • Product Ownery
 • Vlastníkov firmy
 • Business Analytiky
 • Solution Managery
 • Portfólio Managery
 • Program Managery
 • PMO personál
 • Vedúci procesu
 • Enterprise Architekty
 • Solution Architekty
 • System Architekty

Štruktúra kurzu

Aby mohli plniť úlohu SAFe Product Owner/Product Manager, účastníci by mali byť schopní:

 • Aplikovať SAFe v štíhlom podniku
 • Prepojiť princípy a hodnoty SAFe Lean-Agile s rolami PO/PM
 • Spolupracovať s Lean Portfolio Managementom
 • Preskúmať a plánovať zmeny v programe
 • Vymedziť role Product Owner and Product Manager
 • Vytvoriť akčný plán

Témy školenia:

 1. Aplikácia SAFe v štíhlom podniku
 2. Spojenie Lean-Agile Mindsetu s rolami Product Owner a Product Manager
 3. Spolupráca s Lean Portfolio Managementom
 4. Priebežne skúmanie potrieb zákazníkov
 5. Vykonávanie zmien v programe
 6. Definovanie rolí a zodpovedností Product Owner/Product Manager
 7. Vytvorenie akčného plánu pre Product Owner/Product Manager
 8. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc..

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, ale pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® 4 Product Owner/Product Manager (POPM), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Účasť na kurze Leading SAFe®
 • Skúsenosti so SAFe prostredím
 • Skúsenosti s Lean, Agile alebo inými relevantnými certifikáciami

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 5 Product Owner/Product Manager Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe 5 Product Owner/Product Manager
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 33 z 45 (77%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie