SAFe® Lean Portfolio Management

Kód kurzu: SLPM

V tomto dvojdňovom kurze v štýle workshopu účastníci získajú praktické nástroje a techniky potrebné na implementáciu funkcií Lean Portfolio Management stratégie a investičného financovania, Agile Portfolio Operations a Lean Governance. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® Lean Portfólio Manager a stanete sa certifikovaným SAFe® Lean Portfólio Manager (LPM).

Cena kurzu zahrnuje:

 • Dvojdňové školenie Lean Portfolio Management žive online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM) (SAFe® 5 Lean Portfolio Manager Exam)
 • Modernú online školiacu platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® Lean Portfolio Manager po zložení skúšky
2 050 EUR

2 460 EUR s DPH

Najbližší termín od 18.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 18.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 15.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
18.07.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
15.08.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
12.09.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
17.10.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
14.11.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
12.12.2024 Virtuálna 2 dni en 2 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 2 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

S Lean Portfolio Management (LPM) môže podnik SAFe zladiť stratégiu a realizáciu pri zachovaní toku hodnoty a inovácií. Ako jedna z piatich kľúčových kompetencií štíhleho podniku je LPM presne to, čo potrebujete, aby ste svoju spoločnosť dostali na správnu cestu. Prehĺbte svoje znalosti o správe portfólia a využite svoje schopnosti.

Toto školenie (dvojdňový interaktívny kurz) vám poskytne znalosti potrebné na organizáciu okolo hodnoty pre optimálne obchodné výsledky, implementáciu riadenia portfólia programu Lean-Agile, riadenie a rozpočtovanie. Naučíme vás tiež používať a implementovať systém Portfólio Kanban na urýchlenie toku hodnôt do programov. Naučte sa všetko o nastavení, zladení a implementácii niekoľkých projektov súčasne a uistite sa, že všetky do seba zapadajú ako súčasť jedného celku zameraného na dosiahnutie strategických cieľov.

Odídete s dôkladným pochopením toho, ako princípy a postupy urýchľujú tok hodnôt a podporujú riadenie portfólia programu Lean-Agile, riadenie, rozpočtovanie a kapitalizáciu softvéru a získate zdroje, ktoré potrebujete na implementáciu riadenia portfólia Lean-Agile.

Cieľová skupina

Z tohto kurzu budú benefitovať:

 • Vedúci pracovníci (CIO, CEO, CFO, CTO a VPS)
 • Enterprise Architekti
 • Manažéri projektov, programov alebo portfólia
 • Solution manažéri
 • Business unit manažéri
 • Riaditelia
 • Lektori Enterprise Agile
 • Konzultanti programu SAFe
 • Ľudské zdroje
 • Epic Owners
 • Release Train inžinieri
 • Konzultanti

Štruktúra kurzu

Počas tohto trojdňového kurzu sa naučíte:

 • Popísať význam LPM
 • Prepojiť portfólio s podnikovou stratégiou
 • Implementovať Lean budgeting
 • Vytvoriť tok portfólia pomocou Portfólio Kanban
 • Podporovať prevádzku pomocou APMO a CoPs
 • Koordinovať hodnotové toky
 • Zmerať LPM výkon
 • Zostaviť plán implementácie LPM

Témy školenia:

 1. Predstavenie Lean Portfolio Management (LPM)
 2. Stanovenie stratégie a investičného financovaniaí
 3. Použitie agilných portfóliových operácií
 4. Aplikácia Lean Governance
 5. Implementácia funkcie LPM
 6. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na kurz sa môžu prihlásiť všetci bez ohľadu na skúsenosti. Dôrazne však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Znalosť agilných konceptov a princípov
 • Absolvovanie kurzov Leading SAFe alebo SAFe PM/PO
 • Skúsenosti s prácou v SAFe prostredí

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 5 Lean Portfólio Manager Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu Lean Portfolio Management
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 32 zo 45 (71%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie