SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)

Kód kurzu: SAFESASM

Tento dvojdňový kurz pripravuje súčasné Scrum Masters na ich vedúcu úlohu pri uľahčovaní práce agilného tímu, programu a podniku v implementácii Scaled Agile Framework (SAFe®). Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Advanced Scrum Master a získanie certifikácie SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Dvojdňové školenie SAFe Advanced Scrum Master naživo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® Advanced Scrum Master (SAFe® 5 Advanced Scrum Master Exam)
 • Moderná online školiaca platforma
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platform SAFe Advanced Scrum Master s prístupom do SASM Community of Practice
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® Advanced Scrum Master  po zložení skúšky
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
14.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
18.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
13.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.
SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.
SAFe Advanced Scrum Master (SASM) je vedúci pracovník, ktorý má širší, systémový pohľad na rolu Scrum Master a poskytuje integrované postupy pre uľahčenie práce viacerých tímov, programov a podnikov. Pokročilí Scrum Masters rozumie Agile a Scrum anti-vzorcom a uľahčujú interakcie medzi tímami na podporu vykonávania programu a neustále zlepšovanie. Poskytovanie týchto skúseností a vedenie zamestnancov pomáha tímom zlepšiť kvalitu práce, čo vedie k súdržným, vysoko výkonným tímom Lean-Agile, ktoré prinášajú trvalú hodnotu.
Kurz zahŕňa uľahčenie interakcií medzi tímami na podporu realizácie programu a neúnavného zlepšovania. Vylepšuje paradigmu Scrumu o úvod do škálovateľného inžinierstva a postupov DevOps; použitie Kanbanu na uľahčenie toku hodnoty; a podpora interakcií s architektmi, produktovým manažmentom a ďalšími kritickými zainteresovanými stranami v širších programových a podnikových kontextoch.

Kurz ponúka použiteľné nástroje na budovanie dobre fungujúcich tímov a skúma praktické spôsoby riešenia Agile a Scrum anti-vzorcov v podniku.

Účasť na kurze pripraví účastníkov na zloženie skúšky a získanie certifikácie pre SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

„Školiaci kurz SAFe® ponúkaný spoločnosťou Architecture Center Ltd je poskytovaný na základe zmluvy o partnerskom programe Scaled Agile, Inc. a je v súlade s požiadavkami licenčnej zmluvy Scaled Agile, Inc. Spoločnosť EDU Trainings s.r.o. propaguje tento kurz pre Architecture Center Ltd.”.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre:

 • Existujúce Scrum Masters
 • Vedúci tímov a projektoví manažéri
 • Inžinieri a vývojoví manažéri
 • Agilní tréneri
 • Agilní programoví manažéri
 • Potenciálni inžinieri SAFe Release Train

Štruktúra kurzu

Ciele školenia:

 • Aplikovať princípy SAFe na facilitáciu, umožnenie a koučovanie v prostredí viacerých tímov
 • Vybudovať vysoko výkonný tím a podporiť neustále zlepšovanie
 • Adresovať Agile and Scrum anti-vzorce
 • Podporovať prijatie inžinierskych postupov, DevOps a agilnej architektúry
 • Naučiť sa používať Kanban eXtreme Programming (XP) na optimalizáciu a zlepšenie práce tímu
 • Uľahčiť plánovanie, vykonávanie a poskytovanie komplexnej systémovej hodnoty
 • Podporovať plánovanie, vykonávanie a poskytovanie komplexnej systémovej hodnoty

Témy školenia:

 1. Preskúmanie role Scrum Master v SAFe
 2. Uplatňovanie princípov SAFe: Pohľad Scrum Mastera
 3. Skúmanie Agile a Scrum anti-vzorcov
 4. Uľahčenie vykonávania programu
 5. Kanban and XP
 6. Budovanie tímu
 7. Zlepšenie výkonu programu pomocou Inspect a Adapt
 8. Súhrn

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc..

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, ale pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® 4 Agilist (SA), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Certifikácia SAFe® 4 Scrum Master (SSM)
 • Certifikácia Scrum Master (CSM)
 • Certifikácia Professional Scrum Master (PSM)

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 5 Advanced Scrum Master Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe 5 Advanced Scrum Master
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 120 minút (2 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 60
 • Minimálny počet bodov: 42 z 60(77%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie