SAFe Release Train Engineer

Kód kurzu: SAFERTLLL

Tento kurz vám umožní preskúmať zručnosti potrebné na uľahčenie a umožnenie poskytovania komplexných hodnôt prostredníctvom Agile Release Trains (ART) – naučíte sa, ako vybudovať vysoko výkonné ART prostredníctvom vedenia a koučovania. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Release Train Engineer a stanete sa certifikovaným SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE).

 • Trojdňové školenie SAFe Release Train Engineer naživo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE) certification exam (SAFe® 5 Release Train Engineer Exam)
 • Modernú online školiacú platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • SAFe® 5 Release Train Engineer po zložení skúšky

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Na vyžiadanie

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 900 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Na vyžiadanie 3 dni en 2 900 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • RTE a Solution Train Engineers (STE)
 • Programoví manažéri
 • Projektoví manažéri
 • Scrum Masters
 • Vedúci a manažéri
 • Agile tréneri
 • SAFe Program konzultanti

Štruktúra kurzu

Aby mohli účastníci vykonávať úlohu inžiniera SAFe Release Train Engineer, mali by byť schopní:

 • Aplikovať znalosti a nástroje Lean-Agile na realizáciu a uvoľnenie hodnoty
 • Pomôcť s vykonávaním programu a veľkých riešení
 • Podporovať neustále zlepšovanie
 • Vybudovať si vysoko výkonné ART tým, že sa stanete vodcom a koučom
 • Vypracovať akčný plán

Témy školenia:

 1. Preskúmanie role a zodpovednosti RTE
 2. Uplatňovanie zásad SAFe
 3. Organizácia ART
 4. Plánovanie zmien
 5. Vykonanie zmien
 6. Podpora neustáleho zlepšovania
 7. Zavedenie ART
 8. Pokračovanie v ceste vzdelávania
 9. Súhrn

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, avšak pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Aspoň jedna aktuálna certifikácia SAFe
 • Zúčastnili ste sa aspoň jedného ART alebo PI

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe Release Train Engineer
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe Release Train Engineer
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 120 minút (2 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 60
 • Minimálny počet bodov: 45 z 60 (75%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie