SAFe® Scrum Master (SSM)

Kód kurzu: SAFESSM

V tomto dvojdňovom kurze účastníci porozumejú úlohu Scrum Mastera v podniku SAFe. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Scrum Master a zákaní certifikátu SAFe® 5 Scrum Master (SSM).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Dvojdňové školenie SAFe® 5 Scrum Master naživo vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Scrum Master (SSM) certification exam (SAFe® 5 Scrum Master Exam)
 • Moderná online školiaca platforma
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 Scrum Master (SSM) po zložení skúšky
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 15.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

SAFe Scrum Master (SSM) je člen tímu, ktorý pomáha ostatným v organizácii, správe a prinášaní hodnoty prostredníctvom efektívnych agilných postupov. Scrum Master podporuje a koučuje proces Scrum a ďalšie procesy, na ktorých sa tím dohodol. Scrum Master tiež pomáha tímu koordinovať sa s ostatnými tímami na Agile Release Train (ART) a podľa potreby oznamuje stav manažmentu.

Na rozdiel od tradičného školenia Scrum Master, ktoré sa zameriava na základy tímovej úrovne Scrum, kurz SAFe Scrum Master skúma úlohu Scrum Master v kontexte celého podniku a pripravuje účastníkov na úspešné plánovanie a vykonávanie Program Incrementu (PI). , primárny faktor umožňujúci zladenie na všetkých úrovniach organizácie SAFe. To zahŕňa učenie kľúčových komponentov Agile at scale vývoja, ako je Scrum uľahčený v celom podniku a ako vykonávať iteračné plánovanie.

Účastníci kurzu tiež zistia, ako budovať agilné tímy tým, že sa stanú vedúcimi a koučmi podriadených, a ako tieto tímy trénovať, aby priniesli maximálnu obchodnú hodnotu. Certifikácia SAFe 5 Scrum Master (SSM) znamená, že ľudia sú pripravení vykonávať úlohu Scrum Master v prostredí SAFe, čo zvyšuje ich hodnotu pre tímy a organizácie, ktoré zavádzajú SAFe.

Účasť na kurze pripraví účastníkov na zloženie skúšky a získanie certifikácie SAFe® 5 Scrum Master (SSM).

„Školiaci kurz SAFe® ponúkaný spoločnosťou Architecture Center Ltd je poskytovaný na základe zmluvy o partnerskom programe Scaled Agile, Inc. a je v súlade s požiadavkami licenčnej zmluvy Scaled Agile, Inc. Spoločnosť EDU Trainings s.r.o. propaguje tento kurz pre Architecture Center Ltd.”.

Štruktúra kurzu

Aby mohli plniť úlohu SAFe® 5 Scrum Master (SSM), mali by byť účastníci schopní:
 • Popísať Scrum
 • Umožniť fungovanie Scrum
 • Uľahčiť efektívne vykonávanie iterácií
 • Podporovať efektívne vykonávanie Program Incrementu
 • Podporovať zlepšovanie
 • Viesť agilné tímy pre maximálne obchodné výsledky
 • Podpora implementácie DevOps

Témy školenia:

 1. Predstavenie Scrumu v SAFe prostredí
 2. Charakterizácia role Scrum Mastera
 3. Plánovanie Program Incrementu
 4. Uľahčenie vykonávania iterácie
 5. Dokončenie Program Incrementu
 6. Tréning agilného tímu
 7. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc..

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, ale pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® Scrum Master, však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Znalosť agilných konceptov a princípov
 • Povedomie o Scrume, Kanbane a extrémnom programovaní (XP)
 • Pracovná znalosť procesov vývoja softvéru a hardvéru

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® Scrum Master
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe for Teams
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 33 z 45 (73%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie