SAFe® Agile Software Engineering

Kód kurzu: SAFEASE

Tento kurz poskytuje základné princípy a postupy, ktoré tvoria disciplínu Agile Software Engineering. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Agile Software Engineer a stane sa certifikovaným SAFe® Agile Software Engineer (ASE).

Cena kurzu zahrnuje:

 • Trojdňové školenie Agile Software Engineering žive online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Agile Software Engineer (ASE) (SAFe® 5 Agile Software Engineer Exam)
 • Modernú online školiacu platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 Agile Software Engineer po zložení skúšky
2 250 EUR

2 700 EUR s DPH

Najbližší termín od 14.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 14.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 250 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
14.08.2024 Virtuálna 3 dni en 2 250 EUR Registrovať
18.09.2024 Virtuálna 3 dni en 2 250 EUR Registrovať
16.10.2024 Virtuálna 3 dni en 2 250 EUR Registrovať
13.11.2024 Virtuálna 3 dni en 2 250 EUR Registrovať
11.12.2024 Virtuálna 3 dni en 2 250 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 2 250 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

Disciplína softvérového inžinierstva sa v posledných desaťročiach vyvinula so zavedením princípov a postupov Lean-Agile a DevOps. Nové zručnosti a prístupy pomáhajú organizáciám dodávať softvérovo orientované riešenia rýchlejšie, predvídateľnejšie a vo vyššej kvalite. Počas tohto trojdňového kurzu zameraného na workshopy sa účastníci naučia základné princípy a postupy, ktoré tvoria disciplínu Agile Software Engineering.

Certifikovaný SAFe® Agile Software Engineer je členom agilného tímu, ktorý rozumie základným princípom a postupom, ktoré tvoria disciplínu Agile Software Engineering. Agilný softvérový inžinier chápe, že nepretržitý tok poskytovania hodnoty a budovania kvality umožňujú moderné postupy vrátane technických postupov XP, vývoja riadeného správaním (BDD) a vývoja riadeného testovaním (TDD). Agilný softvérový inžinier taktiež využíva osvedčené postupy pre detaily, modelovanie, navrhovanie, implementáciu, overovanie a overovanie príbehov v rámci SAFe Continuous Delivery Pipeline.

Počas tohto trojdňového kurzu budete poznať postupy, ktoré zabudujú kvalitu do kódu (abstrakcie, zapuzdrenie, zámerné programovanie) a návrhov (SOLID, Návrhové vzory). Účastníci tiež pochopia, ako softvérové ​​inžinierstvo zapadá do širšieho kontextu riešenia a ich úlohy pri spolupráci na zámernej architektúre a DevOps.

Cieľová skupina

Tento kurz sa zameriava na technických členov agilného tímu – vývojárov a testerov.

Štruktúra kurzu

Aby mohli účastníci vykonávať úlohu SAFe® 5 Agile Software Engineer, mali by byť schopní:

 • Definovať agilné softvérové inžinierstvo a základné hodnoty, princípy a postupy
 • Aplikovať princíp Test-First na vytvorenie súladu medzi testami a požiadavkami
 • Vytvoriť zdieľané porozumenie pomocou Behavior-Driven Development (BDD)
 • Komunikovať s agilným modelovaním
 • Vytvárať aplikácie s kvalitou kódu a designu
 • Využiť testovaciu infraštruktúru pre automatizované testovanie
 • Spolupracovať na architektúre a dizajne
 • Aplikovať princípy Lean-Agile na optimalizáciu toku hodnoty
 • Vytvoriť plán agilného softvérového inžinierstva

Témy školenia:

 1. Úvod do agilného softvérového inžinierstva
 2. Prepojenie princípov a postupov so vstavanou kvalitou
 3. Zrýchlenie toku
 4. Aplikácia zámernej architektúry
 5. Testovanie
 6. Vytvorenie Behavior-Driven Development (BDD)
 7. Modelovanie
 8. Budovanie systémov s kvalitou kódu
 9. Stavebné systémy s kvalitou designu
 10. Implementácia s kvalitou
 11. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, avšak pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® 5 Agile Software Engineer (ASE), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Znalosť SAFe for Teams
 • Skúsenosť v oblasti strojárstva, vývoja, riadenia vývoja alebo zabezpečovania kvality

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky
 • Názov: SAFe® 5 Agile Software Engineer Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe for Government
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 120 minút (2 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 60
 • Minimálny počet bodov: 42 zo 60 (70%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie