SAFe® DevOps

Kód kurzu: SAFD

Tento kurz vám umožní poskytnúť komplexný prehľad pre pochopenie kompetencií DevOps potrebných na urýchlenie doby uvedenia na trh zlepšením toku hodnoty prostredníctvom priebežného dodávacieho kanála. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 DevOps Practitioner a stanete sa certifikovaným SAFe® 5 DevOps Practitioner (SDP).

Cena kurzu zahrnuje:

 • Dvojdňové školenie SAFe® DevOps živo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 DevOps Practitioner (SDP) (SAFe® 5 DevOps Practitioner Exam)
 • Modernú online školiacu platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 DevOps Practitioner po zložení skúšky
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 13.05.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 13.05.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
13.05.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
10.06.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
15.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Dostať sa od jednoduchého nápadu ku konečnému produktu bez problémov, ktoré by prekážali, je to, o čom je kontinuálna dodávka. Pre skrátenie tejto doby od začiatku do konca je nevyhnutné zlepšiť tok hodnoty. Ako SAFe DevOps Practitioner rozumiete každému kroku – a dokážete určiť, kde sa zlepšiť. Pomôžte vytvoriť organizačnú kultúru, kde sa každý cíti zodpovedný za najlepší čas uvedenia na trh.

Dvojdňový kurz SAFe DevOps vám poskytuje komplexný prehľad, ktorý potrebujete, aby ste pochopili kompetencie DevOps a urýchlili dobu uvedenia na trh. Zmapujte aktuálny hodnotový tok od nápadu na dokončenie a identifikujte postupy, ktoré eliminujú prekážky tohto toku hodnoty.

Vybudujete porozumenie úplnému toku hodnôt od nepretržitého skúmania po nepretržitú integráciu. Preskúmate tiež prístup SAFe CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) k DevOps, ktorý pomáha vytvárať kultúru zdieľanej zodpovednosti za celé spektrum poskytovania riešení. Pomáha zladiť ľudí, procesy a technológie v celej organizácii, aby sa dosiahlo rýchlejšie uvedenie na trh.

Školenie SAFe DevOps Practitioner (SDP) vám poskytuje všetky nástroje, ktoré potrebujete na vykonanie implementačného plánu pre zlepšenie vášho zásobovacieho kanála, a znalosti, ktoré potrebujete na podporu plánu. Po zložení voliteľnej certifikačnej skúšky SAFe® DevOps Practitioner (SDP) získate certifikáciu SAFe DevOps Practitioner (SDP).

Cieľová skupina

Z tohto kurzu budú benefitovať

 • Všetci členovia Agile Release Train
 • Development manažéri, Engineering manažéri
 • Configuration manažéri, Release manažéri
 • Development Leads, Developers, UI/UX Developers
 • Infrastructure architekti, Systemoví architekti
 • Product manažéri, Product Owners
 • Systémoví administrátori, DBAs, InfoSec
 • QA manažéri, Testeri
 • Release Train inžinieri, Scrum Masters

Štruktúra kurzu

 • Pochopenie prístupu CALMR k DevOps, prečo je tak dôležitý, a vedieť ho vysvetliť ostatným
 • Pochopenie dôležitosti neustálej integrácie, testovania a aplikácie do praxe
 • Aplikovanie konceptov nepretržitej bezpečnosti
 • Zmapovanie aktuálneho zásobovacieho kanála
 • Zmeranie toku hodnoty
 • Identifikovanie nedostatkov
 • Zlepšenie procesu skúmania potrieb zákazníkov
 • Zlepšovanie procesu vývoja, budovania a integrácie
 • Zdokonalenie procesu nepretržitého nasadzovania do pracovných a produkčných prostredí
 • Zlepšenie spúšťacieho procesu
 • Vykonanie plánu pre transformáciu DevOps

Témy školenia:

 1. Predstavenie DevOps
 2. Mapovanie dodávky
 3. Získanie súladu s nepretržitým prieskumom
 4. Budovanie kvality s kontinuálnou integráciou
 5. Zníženie doby uvedenia na trh
 6. Poskytovanie obchodnej hodnoty
 7. Prax
 8. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 5 DevOps Practitioner Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe® 5 DevOps Practitioner
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 33 z 45 (73%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie